Potreba reformy zdravotníctva je nepopierateľná, nesmie však znižovať kvalitu života ľudí

Reforma zdravotníctva je nesmierne potrebná, na tom sa zhodnú mnohí, no predkladaný návrh optimalizácie siete nemocníc, ktorá sa má dotknúť piatych nemocníc v Prešovskom samosprávnom kraji, patrí medzi ne aj tá svidnícka, prináša ďalšiu a ďalšiu vlnu nespokojnosti a kritiky.

Uplynulý utorok, 2. 11 pri stretnutí s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, ministrom zdravotníctva Vladimírom Lenguarskym a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolikovou na Mestskom úrade v Humennom podpredseda PSK Martin Jakubov po ukončení diskusie odovzdal premiérovi Eduardovi Hegerovi aktuálny zoznam 39 nemocníc a polikliník nachádzajúcich sa na území mesta Bratislava.

PREŠOVSKÝ KRAJ VERZUS BRATISLAVA

„V krátkej dobe sa k tomuto zoznamu pridruží i Nemocnica Bory a už niekoľko desaťročí sa (žiaľ iba) rozpráva aj o dostavbe nemocnice na Rázsochách. Pri tejto príležitosti som sa pána premiéra spýtal, či si myslí, že v rámci „Optimalizácie“ siete nemocníc bude niektorá z bratislavských nemocníc transformovaná (samozrejme nie zrušená!) na nemocnicu komunitného typu. Na moju otázku neodpovedal, iba poznamenal, že mu na východe Slovenska záleží, inak by tu dnes nebol. Mám na to svoj názor,“ napísal vo svojom statuse podpredseda PSK M. Jakubov, ktorý pre korektnosť a objektívnosť ešte dodal, že v Prešovskom samosprávnom kraji máme t. č. celkovo 16 nemocníc a polikliník na území o rozlohe 8.993 km2 s počtom obyvateľov takmer 830.000, zatiaľ čo na území mesta Bratislava je aktuálne 39 nemocníc a polikliník na rozlohe 367,66 km2 pri počte obyvateľov cca 450.000. „Takže kde je potrebné posilniť a rozvíjať kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti a kde je potrebné „optimalizovať“, pýta sa M. Jakubov.

Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Martin Jakubov tiež pripomenul, že ešte v septembri na stretnutí Združenia ôsmich samosprávnych krajov Slovenska („SK8“) šesť samosprávnych krajov s výnimkou bratislavského a trnavského kraja návrh Optimalizácie siete nemocníc (OSN) z dielne Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) odmietlo a žiadalo prioritne riešiť reformu ambulantnej sféry, súčasne riešiť reformu prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, t. j. záchrannú zdravotnú službu a až potom riešiť ústavnú zdravotnú starostlivosť v úzkej spolupráci so samosprávnym krajmi.

„Poukázal som na skutočnosť, že akútnu nemocnicu nemožno hodnotiť iba podľa počtu operačných zákrokov, ale i podľa akútnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej aj na iných oddeleniach. Upozornil som aj na to, že podľa medializovaných informácií, ktoré unikli z tajných zoznamov MZ SR bude v PSK transformovaných 5 nemocníc (Levoča, Kežmarok, Svidník, Vranov nad Topľou a Snina), čím bude PSK Optimalizáciou siete nemocníc najviac postihnutý kraj v rámci Slovenska, na čo premiér E. Heger zareagoval dosť razantne až podráždene, že to nie sú relevantné materiály MZ SR a nebude sa o nich baviť, nakoľko celý proces nie je ešte stále definitívne uzavretý,“ napísal podpredseda PSK M. Jakubov vo svojom ďalšom statuse a uznal, že zoznam ohrozených nemocníc môže byť síce neoficiálny a možno aj nepresný, no MZ SR ho ani nedementuje, ani nepotvrdzuje, jednoducho s „ohrozenými“ nemocnicami vôbec nekomunikuje, čím vytvára priestor na špekulácie, dohady a napätie.

„Navrhol som aby bol proces reformy realizovaný opačne, to znamená prioritne posilnením ambulantného sektora, rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich nemocníc, výstavbou nových koncových nemocníc. Až potom môžeme hodnotiť, či máme nadbytočné akútne nemocnice a lôžka a uvažovať o ich transformácii na chronické. Na záver som pánu premiérovi povedal, že na konci procesu OSN spravím odpočet zrušených nemocníc v PSK a v Bratislave, aby sme porovnali „spravodlivý“ meter pri jeho realizácii a budem o tom pravdivo informovať. Už teraz „však tuším“, ako to asi dopadne,“ skonštatoval.

NA STRETNUTÍ V HUMENNOM, KDE SA NIČ RUŠIŤ NEBUDE, AJ IVANČOVÁ

Stretnutia s vládnymi predstaviteľmi v Humennom sa zúčastnila aj primátorka Svidníka M. Ivančová, ktorá premiéra Hegera opätovne pozvala do Svidníka na rokovanie o nemocnici, o súde i o rozvoji celého okresu. „Okrem argumentov za svidnícku nemocnicu som apelovala na vládu, aby brali pri každom rozhodnutí na zreteľ regióny, brali ohľad na ľudí, ktorí tu žijú a musia mať rovnaký prístup k službám, ktoré zabezpečuje štát, či ide o zdravotníctvo alebo o súd …,“ napísala primátorka, ktorá sa s ministrom zdravotníctva V. Lengvarským stretla v stredu, 3. 11 a predložila mu všetky argumenty.

„Zdravotnícka starostlivosť musí byť kvalitná a dostupná pre všetkých rovnako, či ste Bratislavčan alebo Svidníčan. Ambulantná starostlivosť je základ reformy – lekári prvého kontaktu v našom regióne chýbajú, každá reforma musí priniesť zlepšenie, inak poškodí život v regiónoch a nemá zmysel,“ argumentuje M. Ivančová.

PREČO OPTIMALIZOVAŤ?

Generálny riaditeľ Sekcie reformnej agendy MZ SR Oskar Dvořák v rádiu Expres vysvetlil reformu takto: „Chápem všetky tie vášne, je to najväčšia reforma za posledných 17 rokov. Sme presvedčení, že to prinesie pozitívnu zmenu. Ide o koncentráciu najkomplikovanejších výkonov do špecializovaných nemocníc, do jedného miesta. Aktuálne prieskumy ukazujú, že ľudia sú viac ochotní cestovať za kvalitou, ako by mali mať nemocnicu na každom rohu, teda preferujú kvalitu, ktorá je ústrednou témou tejto reformy a zároveň ideme zadefinovať nárok pacienta, aby ľudia vedeli na čo majú nárok a čo presne v akej nemocnici dostanú, lebo dnes to záleží od toho, ako sa dohodnú s poisťovňami. Ideme teda jasne zadefinovať čakacie lehoty, aká bude kvalita, ktorú budeme sledovať, aké materiálno-technické vybavenie na to budeme potrebovať a aký personál a aký je dojazd, ktorý chceme garantovať do 30 minút.“

Ďalej v spomínanom rozhovore uvádza: „Všeobecní lekári na Slovensku majú v priemere 59 rokov, pediatri 61 rokov priemerný vek. Chýba cca 314 všeobecných lekárov a 137pediatrov. Sieť máme zadefinovanú tak, že podľa súčasnej regulácie ich máme dostatok.“

SVIDNÍCKA NEMOCNICA NA ODSTREL?

Do diskusie v rádiu Expres sa zapojil aj predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský, ktorý vidí veľký rozpor medzi pozlátkami a heslami o centralizácii výkonov a o tom, čo je v tom zákone napísané.
„Na Slovensku sa centralizácia nedeje kvôli tomu, že centrá sú rozbité. Centralizácia dnešnému problému nemocníc nemôže pomôcť, pretože jednotlivé nemocnice sú centrom už dnes. Potrebujeme riešiť problém nedostatku personálu, čo táto reforma nevyrieši. V prvom rade treba riešiť ambulantnú sféru. To je základ k tomu, aby sme spravili nejakú reformu nemocníc. Nevyriešime to tak, že zavrieme nemocnicu. Musíme opraviť systém obvodných lekárov, aby bolo menej pacientov, ktorí potrebujú hospitalizáciu. Potom sa môžeme baviť o tom, ktorá nemocnica je zbytočná, ale nie teraz,“ uviedol, pričom zdôraznil, že niektoré regióny tú nemocnicu jednoducho potrebujú. „Ak sa bavíme o nemocnici vo Svidníku, ktorá je na odstrel a bude z neho „doliečovák“, čo znamená, poviem to rovno, zavretie nemocnice. Ktorý chirurg, internista, gynekológ bude súhlasiť s tým, že zrazu bude doliečovať?“ dodal.

O prekážkach reformy hovoril aj riaditeľ Asociácie nemocníc SR Marián Petko: „Do konca roka 2022 žiadna kategorizácia nemocníc nebude. Bola to pre nás jedna z kľúčových podmienok, pretože si myslíme, že nie je urobená dobre. Napríklad základné nemocnice musia mať iné spektrum činnosti. Neexistuje cestovná mapa pacienta. Čo to znamená? Pokiaľ máme niekde rušiť nejakú pôrodnicu, ak má nízky počet pôrodov, musím tým rodičkám jasne povedať kam pôjdu rodiť. Oni si môžu vybrať pôrodnicu, ale my im ju musíme garantovať, ak si ju nevyberú. V celej reforme to zadefinované nie je. Zároveň sa musíme pýtať pôrodnice, ktorá má tieto rodičky prijať, či je schopná to zabezpečiť. To vôbec zatiaľ neexistuje,“ priblížil a pokračoval:
„Ďalej je tomu potrebné prispôsobiť sieť záchrannej zdravotnej služby, pretože ani tá nemôže ostať v takom rozsahu v akom je teraz. Neexistujú k tomu vykonávacie predpisy, nie sú kvantitatívne parametre, t. z. počet operácií a tak je treba prehodnotiť a prerobiť to. Preto vyzývam ministerstvo zdravotníctva, že musíme na tom participovať, aby to mohlo byť funkčné vo vnútri. Máme na to čas do konca budúceho roku. Pokiaľ ministerstvo plánuje, že opäť to bude robiť o nás a bez nás, potom nás len prizve na nejaké konzultácie, tak musím povedať, že toto je piaty pokus o reformu a obávam sa, že skončí neúspešne, pokiaľ do toho nebudeme prizvaní my a odborné spoločnosti.“

AKO VNÍMA SITUÁCIU OKOLO OPTIMALIZÁCIE SIETE NEMOCNÍC PRIMÁTOR MESTA STROPKOV O. BRENDZA?

„Vnímam to v dvoch rovinách. Prvá rovina je všeobecný pohľad občana – pacienta. Slovenské zdravotníctvo je vážne choré. Vyžaduje si odborný zásah, liečbu. Na tomto zlom zdravotnom stave máme podiel všetci. Pretože vo voľbách, vrátane tých posledných, sme dali mandát našim zástupcom, ktorí hazardovali a aj v súčasnej dobe hazardujú s dôverou a pod rúškom optimalizácie, predtým stratifikácie siete nemocníc prijímajú opatrenia a návrhy, ktoré v našom prípade smerujú jednoznačne proti obyvateľom nášho regiónu,“ uviedol primátor a zdôraznil, že tak ako každú chorobu musí liečiť lekár odborník, špecialista, tak je to aj so samotným zdravotníctvom. „Je na škodu veci, že reforma zdravotníctva je komunikovaná takýmto spôsobom, až keď je už predložená na schválenie v parlamente. Je na škodu veci, keď reforma zdravotníctva je predmetom politického vydierania. Ako chcú vládni predstavitelia presvedčiť odbornú i laickú verejnosť, keď sami seba nedokážu presvedčiť? Jedna vládna strana ju predkladá, chodí po Slovensku a druhá koaličná strana ju spochybňuje a odmieta. Aká je potom dôveryhodnosť tejto navrhovanej reformy?“ dodal a pokračoval:

„Všetci sa však zhodneme, odborníci – lekári, zdravotníci, štátna správa i samospráva, že zdravotníctvo je potrebné liečiť, reformovať. Problémom však je spôsob prípravy a komunikácie, odôvodnenie reformy. Ak raz ministerstvo zdravotníctva, ako jeden zo základných pilierov stratifikácie, zadefinuje dostupnosť do 30 minút pre poskytnutie akútnej zdravotnej starostlivosti a z navrhovanej stratifikácie nemocníc vyplýva, že naša svidnícka nemocnica bude mať charakter komunitnej, tak potom 100 % obyvateľov mesta a okresu nemá garantovanú akútnu zdravotnú starostlivosť dostupnú do 30 minút,“ zdôrazňuje O. Brendza.

Dodáva, že každý jeden predstaviteľ samosprávy má rovnako dôveru od toho istého voliča ako vládny predstaviteľ. „Je našim právom, dokonca povinnosťou primátora, starostu, hájiť záujmy a potreby svojho voliča. Nie je možné, aby samospráva bola postavená pred hotovú vec. Nie je možné, aby sme boli „ticho“ pri takto nastavenej reforme. Nikde a nikto, ani premiér na návšteve v našom meste, ani minister zdravotníctva na mnohých stretnutiach doteraz nevysvetlili ako bude zabezpečená akútna zdravotná starostlivosť pre obyvateľov Stropkova i jeho okolia. Preto ako volený predstaviteľ podporujem reformu zdravotníctva, ktorá ale bude garantovať pre našich obyvateľov dostupnú akútnu zdravotnú starostlivosť pre každého obyvateľa mesta i okresu Stropkov do 30 minút. Podporujem všetky aktivity ostatných predstaviteľov samosprávy okresov Svidník a Stropkov, poslancov i vedenia samosprávneho kraja. Opakujem to stále, samospráva je partner pre štát nie súper.“

Argumenty podpredsedu PSK a krajského lekára M. Jakubova sú podľa slov primátora vyjadrené na základe čísel, ktoré sú mu známe. „Je to pohľad vynikajúceho lekára, špecialistu a zastupujúceho krajského lekára. Každý jeden jeho argument teraz pri navrhovanej stratifikácií nemocníc smeruje ku garantovaniu akútnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta i okresu Stropkov. Podobne tak argumentoval aj pri zrušení RLP, pri zrušení pôrodnice. Vnímam tieto argumenty, ktoré nie sú prostriedkom boja s ministerstvom, ale sú vyslovované na obranu, zachovanie, zlepšenie akútnej zdravotnej starostlivosti v našom meste, okrese i regióne. Podporujem všetky jeho aktivity v tejto oblasti.“

Za Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku bojovali ľudia z regiónu aj petíciou. Petičný výbor odovzdal Ministerstvu zdravotníctva SR petíciu s takmer 20 tisíc podpismi ešte koncom októbra. Zapojili sa do nej inštitúcie, prevádzky, ale aj celé obce v okresoch Stropkov, Svidník a Medzilaborce. „Petícia slúži ako podpora našich aktivít, ktoré smerujú k zachovaniu charakteru svidníckej nemocnice ako regionálnej. Petícia má poukázať kompetentným, že všetka naša iniciatíva nie je súkromná, individuálna svojvôľa jednotlivcov. Má poukázať na to, že občan Slovenska žijúci v Stropkove i jeho okolí má právo na akútnu zdravotnú starostlivosť. Nie sme občania druhej kategórie,“ povedal O. Brendza, pričom zdôraznil, že zdravie je najvzácnejšie v živote každého z nás.

„Starostlivosť o zdravie je povinnosťou každého jednotlivca. Odbornú zdravotnú starostlivosť, jej dostupnosť, nám garantuje ústava a ostatné právne predpisy. Takto predložený návrh stratifikácie smeruje proti občanom východného Slovenska a ako primátor nemôžem s týmto návrhom podľa mne dostupných informácií súhlasiť,“ uzavrel O. Brendza.

-fec-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter