Posvätenie sochy svätého Jozefa v Breznici

Dňa 29. 10. 2021 sa uskutočnilo posvätenie sochy svätého Jozefa na cintoríne v Breznici. Táto myšlienka vznikla po vyhlásení roku sv. Jozefa pápežom Františkom ešte v roku 2021.

Keďže svätý Jozef je úzko spätý s dedinou Breznica, kostol je zasvätený sv. Jozefovi a aj obec má patróna sv. Jozefa, bola to veľká príležitosť poďakovať sa tomuto svätcovi aj takouto formou. V čase pandémie, kde mnohí zomierali aj na vírus COVID-19, sv. Jozef bol patrónom a je patrónom aj pri umierajúcich. Preto vhodné miesto postavenia sochy sv. Jozefa bolo na miestnom cintoríne pri jeho vstupe. Toto dielo sa mohlo uskutočniť za výdatnej pomoci predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD. a obce Breznica v zastúpení starostu Slavomíra Brendzu.

Uskutočnilo sa v rámci projektu: Výzva Predsedu PSK. Autorom sochy sv. Jozefa na miestnom cintoríne je Mgr. art. Peter Sojka – reštaurátor, sochár, výtvarník zo Seredi.

Samotné slávnostné posvätenie bolo za účasti dekana farnosti Banská Bystrica – mesto ThDr. Gabriela Brendzu, PhD, rodáka z obce Breznica, farára v Breznici Mgr. Andreja Spišáka, jeho brata farára v Radome Mgr. Jozefa Spišáka, poslanca PSK Ing. Dušana Lukáča, primátora mesta Stropkov JUDr. Ondreja Brendzu, starostu obce Slavomíra Brendzu, pozvaných hostí a cca 50 veriacich. Posvätenie bolo ovplyvnené opatreniami v čase pandémie.

V úvode miestny farár privítal všetkých ľudí, miestny rodák ThDr. Gabriel Brendza v príhovore vyzdvihol postavu sv. Jozefa, povzbudil k úcte k tomuto svätcovi a na záver starosta obce Slavomír Brendza sa poďakoval všetkým a priblížil myšlienku postavenia sochy. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapríčinili o toto dielo. V tichosti ako prijal poslanie svätý Jozef byť pestúnom Ježiša a manželom Márie, tak veríme, že aj toto dielo bude pripomínať všetkým ľudom vernosť BOHU.

Mgr. Andrej Spišák,
farár z Breznice

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter