Podpredseda PSK o mimoriadnych opatreniach na zabránenie šírenia koronavírusu

Prešovský samosprávny kraj logo

M. Jakubov: „V tejto neľahkej dobe musíme byť všetci silní a zodpovední.“

Podpredseda PSK MUDr. Jakubov

Prešovská krajská samospráva prijala po zasadnutí krízového štábu preventívne opatrenia, ktoré majú znížiť riziko šírenia koronavírusu. Opatrenia PSK sa týkajú župných stredných škôl, v prímestskej autobusovej doprave PSK sa nariadilo vykonávanie dôslednej dezinfekcie. Osobitné nariadenia platia aj v zariadeniach sociálnych služieb a kultúrnych inštitúciách v pôsobnosti župy.

Okrem toho samospráva zatvorila ambulantnú a týždennú formu sociálnej služby vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. 

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zostávajú aj naďalej uzatvorené pre verejnosť aj individuálnych návštevníkov až do odvolania.

S účinnosťou od 13. marca PSK až do odvolania PSK uzatvára  jednotlivé odbory a oddelenia Úradu PSK, a tým zamedzuje styk zamestnancov s verejnosťou v súvislosti s plnením pracovných úloh. Kraj vyzýva občanov na dôsledné dodržiavanie opatrení prijatých krízovým štábom.

Mnohí ochorenie COVID-19 i koronavírus prirovnávali k „obyčajnej“ chrípke a situáciu i odporúčania zľahčovali. Ako toto ochorenie vníma podpredseda PSK MUDr. Martin Jakubov? „U niektorých silnejších jedincov môže mať ochorenie tzv. asymptomatický priebeh, bez prejavu akýchkoľvek klinických príznakov, avšak títo jedinci sú nosičmi vírusu a môžu byť zdrojom nákazy pre ďalších pacientov, u ktorých sa môže infekcia prejaviť závažnými zdravotnými ťažkosťami, ba dokonca ohrozením života,“ priblížil MUDr. M. Jakubov a dodal, že najčastejším príznakmi sú teplota, sťažené dýchanie, kašeľ, únava, bolesti kĺbov a svalov, zriedkavo oslabenie čuchových a chuťových vnemov.

Zachytil som viaceré „zaručené“ informácie o zvýšenom riziku nákazy pri liečbe ibuprofénom, paracetamolom alebo liekmi na vysoký krvný tlak (tzv. ACE-inhibítory). Tieto dohady však špičkovými odborníkmi z rôznych medicínskych odborov neboli potvrdené. Vo všeobecnosti však možno povedať, že dlhodobé užívanie liekov, ktoré znižuje odolnosť imunitného systému (napr. imunosupresíva a kortikoidy) spomínané riziko mierne zvyšuje,“ uviedol.

Opatrenia vlády SR, ktorých cieľom je zabrániť resp. spomaliť šírenie nákazy, sú podľa podpredsedu PSK pre našu spoločnosť síce ekonomický náročné, ale z hľadiska prevencie nevyhnutné. „Niektoré by som ešte sprísnili, napr. namiesto finančnej pokuty trestno-právnu zodpovednosť, pretože ich ľahkovážnym porušovaním poniektorí nezodpovední jedinci ohrozujú seba a všetkých nás. Uznesenie vlády 114/2020 a 115 /2020 o núdzovom stave v zdravotníctve považujem za racionálne a zodpovedné rozhodnutie,“ dodal M. Jakubov.

Ako ďalej M. Jakubov uviedol, PSK prijalo viacero opatrení na zamedzenie šírenia nákazy ako napr. uzatvorenie stredných škôl, múzeí, knižníc, divadiel, obmedzenie premávky prímestskej autobusovej dopravy, zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, zmenu výkonu práce na úrade a inštitúciách PSK („home office“) atď.  „Aktuálne ma PSK pre potreby úradu, organizácií a inštitúcii v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dostatočne zásoby OOPP a dezinfekčných prostriedkov, pričom ich množstvo priebežne dopĺňame,“ informoval.

Na otázku, či PSK neplánuje prejsť po vzore mesta Krompachy a iných k dennodennej dezinfekcii ulíc, či nádob na odpad povedal: „Nie je v kompetencii PSK vykonávať dezinfekcie ulíc a nádob na odpad, to je záležitosť miest a obcí, no takéto opatrenia majú svoje nepopierateľné opodstatnenie a prínos. Vedenie PSK, presnejšie pán predseda M. Majerský vydal viaceré usmernenia a príkazne listy, v ktorých sú jasne formulované požiadavky na dodržiavanie hygienických a dezinfekčných postupov,“ spresnil.

Dodal tiež, že PSK má aktuálne dostatočne zásoby OOPP pre vlastné potreby a dezinfekčných prostriedkov, pričom ich množstvo priebežne dopĺňa.

V rómskych osadách na Slovensku je vysoká koncentrácia ľudí, veľmi nízka kvalita bývania, v mnohých lokalitách takmer žiadny prístup k pitnej vode, chýbajú dezinfekčné prostriedky, rúška. Je mnoho dôvodov prečo môže byť rozšírenie koronavírusu práve v týchto lokalitách bez kontroly a všetky tieto dlhodobé problémy môžu byť pri epidémii naozaj smrteľné.

Problematika rómskej komunity v dobe šírenia tak nebezpečnej nákazy je vzhľadom na viaceré špecifiká tohto etnika veľmi zložitá. Pokiaľ sa však nepodarí zabezpečiť dodržiavanie preventívnych opatrení edukáciou prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a komunitných centier, bude potrebné si ich vynútiť prísnejšími opatreniami v spolupráci s bezpečnostnými zložkami. Samozrejme absolútnou prioritou je zabezpečenie OOPP, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, ako aj dodávky vody v osadách, kde vodovod  ani studne nie sú dostupné. Rovnako dôležitá je osveta a edukácia prostredníctvom sociálnych pracovníkov priamo v teréne. Problematika rómskej komunity v čase šírenia tak nebezpečnej nákazy je ale vzhľadom na viaceré špecifiká tohto etnika veľmi zložitá,“ myslí si M. Jakubov a dodáva:

Je veľmi ťažké odhadnúť, dokedy pandémia koronavírusu potrvá. Niektoré odhady sú optimistické a hovoria o pár týždňoch, iné sú zasa skôr pesimistické a predpovedajú jej ešte niekoľko mesiacov. Som však presvedčený, že v tomto smere môže veľa ovplyvniť naša zodpovednosť, ohľaduplnosť a disciplína.“

Nezabúdajme, že pomyselná reťaz , na ktorej visí naše spoločné zdravie, osud a budúcnosť je len tak pevná , ako je silné jej najslabšie ohnivko. Takže v tejto neľahkej dobe musíme byť všetci silní a zodpovední,“ uzatvára podpredseda PSK M. Jakubov.