Počas Slovenských NAVALIS bola premiérovo udelená cena Srdce domašského regiónu