Okresný súd vo Svidníku predložil svoje stanovisko k návrhu reformy súdnej mapy