Obchvat mesta Stropkov – všetky dôležité a zaujímavé informácie o tejto stavbe storočia