O optimalizácií siete nemocníc sa diskutovalo aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva