Náčelník mestskej polície zhodnotil bezpečnostnú situáciu na území mesta Stropkov za druhý polrok 2020