Mesto Stropkov reagovalo na výzvu ministerstva, plánuje zvýšiť kapacitu materskej školy v Bokši