Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto Stropkov ide od začiatku roka naplno

mesto3

Končí sa február a v meste môžeme vidieť v niektorých lokalitách stavebný ruch. Ako informoval primátor mesta finišuje sa s rekonštrukciou krytej plavárne, výraznou zmenou prechádza aj mestská športová hala, kde sa kompletne vymieňa celá palubovka. Rekonštruujú sa tiež chodníky a buduje sa nová prístupová cesta.

Máme za sebou takmer prvé dva mesiace tohto roka. Hoci náročné obdobie, ktoré zažívajú obyvatelia, podnikateľské subjekty i samosprávy na celom Slovensku, neobchádza ani Stropkov, od začiatku roka sme začali realizovať viacero plánovaných investičných akcií,“ napísal primátor mesta O. Brendza vo svojom statuse a ďalej pokračoval:

Ako som už pred časom spomenul, zvlášť v tomto období bude nevyhnutné, aby verejné investície boli financované z mimorozpočtových zdrojov samosprávy a čo najmenej zaťažili rozpočet mesta. Preto som rád, že nám v uplynulom období bolo schválených viacero projektov zameraných na obnovu športovísk i verejných priestranstiev a hneď od začiatku roka sme mohli začať s ich realizáciou. Jedným z nich je kompletná výmena štyridsaťročnej palubovky v mestskej športovej hale. V januári sme začali s rekonštrukčnými prácami a po ich dokončení bude niekdajšia „mraznička“ spĺňať kritériá na vrcholné halové podujatia.“

mesto2
Palubovka v športovej hale sa po mnohých rokoch dočkala výmeny.

Na projekt v hodnote vyše 160 tis. eur získalo mesto polovicu prostriedkov z Fondu na podporu športu.

Ďalším zo športovísk, na ktoré sa určite mnohí tešíte, je krytá plaváreň. Ešte v jeseni minulého roka sme boli úspešní s projektom v rámci regionálneho príspevku a po splnení všetkých formálnych náležitostí sme začiatkom februára začali s rekonštrukciou plaveckého bazéna. Po novom bude jeho povrch tvoriť odolná fólia, vďaka čomu sa výrazne zvýši komfort pre návštevníkov plavárne a zároveň zabránime únikom vody, ktoré robili problémy prakticky od uvedenia plavárne do prevádzky pred 20 rokmi. Na projekt sme dostali takmer 48 tisíc eur, pričom naša spoluúčasť je desatina z tejto sumy,“ napísal O. Brendza s tým, že aktuálne sa už bazén plní vodou a mesto krytú plaváreň plánuje pre verejnosť otvoriť v polovici marca.

mesto1
mesto1

Ďalej primátor mesta uviedol: „Mnohí ste si určite všimli stavebný ruch na miestnych komunikáciách. Možno trochu neobvykle začíname už v tomto období, ale aj to je dôkazom toho, že asfalty v Stropkove „nevoňajú“ len pred voľbami. Postupne rekonštruujeme chodníky na ulici Zimnej, Hrnčiarskej (pri Žihadielku a pri nízkej tesláckej bytovke), Petejovskej (pri pravoslávnej cerkvi), Mlynskej (neďaleko kvetinárstva), Hlavnej (pri klenotoch) a robíme tiež na prístupovej ceste k „lesáckym“ bytovkám na ul. A. Hlinku. Na tieto investície sme získali prostriedky z ministerstva investícií vo výške viac ako 138 tis. eur, pričom dotácia pokryla aj náklady na minuloročnú výstavbu novej ulice Jarková a rekonštrukcie ul. J. Kráľa.“

Informoval tiež, že posledným z projektov, ktorý bude ukončený v priebehu marca a na ktorý mesto Stropkov získalo nenávratné zdroje vo výške viac ako 183 tis. eur je rekonštrukcia mestského parku. „Investíciu realizujeme v rámci projektu poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce a stavebné práce vykonávajú pracovníci mestského podniku Služba. Po dokončení spevnených plôch bude inštalovaný nový mobiliár, doplnená zeleň a v meste bude vďaka investícii zrevitalizované ďalšie verejné priestranstvo.“

mesto4
Práce v Jubilárnom parku finišujú.

Najvýznamnejšou tohtoročnou investíciou mesta, o ktorej primátor O. Brendza informuje v závere je výstavba 22-bytového domu na ulici Hrnčiarskej. „Stavenisko bolo zhotoviteľovi stavby odovzdané začiatkom februára a práce prebiehajú napriek zimným podmienkam podľa plánu. Bytovka by mala byť ukončená začiatkom budúceho roka. Aj touto cestou chcem obyvateľov lokality na Hrnčiarskej požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť, keďže stavba takéhoto rozsahu si vyžiada aj mnohé obmedzenia. Veríme však, že všetko bude prebiehať bez komplikácií a výstavba čo najmenej ovplyvní kvalitu života obyvateľov blízkeho okolia.“

-fec-

Zdroj: facebook

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter