Mesto pokračuje v revitalizácii verejných priestranstiev, pred mestským úradom sa konečne vytvorí funkčný a estetický priestor