Mesto ocenilo významné osobnosti a kolektívy

Uplynulý piatok sa v Stropkove uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s ocenením významných osobností a kolektívov, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj a propagáciu mesta. Podujatie sa z dôvodu pretrvávajúcich protipandemických opatrení konalo s poldruharočným oneskorením, keďže pôvodne sa malo konať pri príležitosti 616. výročia prvej písomnej zmienky o meste ešte v marci 2020.

Aj piatkovú slávnosť však ovplyvnili viaceré protipandemické obmedzenia, kapacita divadelnej sály bola obmedzená na polovicu. Odovzdávanie ocenení hudobne spestrilo komorné zoskupenie Mozart Trio – Daniela Kačmárová, Martin Švec a Martin Petrík.

Čestné občianstvo in memoriam mesto udelilo významnej osobnosti prvej polovice 20. storočia, americkému bankárovi Michalovi Bosákovi, rodákovi z neďalekého Okrúhleho, za výrazný prínos a podiel pri obnove rímskokatolíckeho kostola po prvej svetovej vojne, za finančnú pomoc a dary pre národné a cirkevné ciele.

Tesla1959

„Z verejnej zbierky, ktorú zorganizoval v Spojených štátoch amerických aj z vlastných peňazí pomohol pri obnove celého regiónu. Nezabudol ani na Stropkov, kde zachránil vyhorený farský kostol pred úplným zničením,“ priblížil primátor O. Brendza a dodal:
„Nájdime aj v odkaze Michala Bosáka paralelu dnešku. Beznádej ľudí pred vyše storočím vystriedala radosť zo skončenia vojny a vzniku nového slobodného Československa a to aj vďaka filantropom ako laureát čestného občianstva in memoriam. Naši predkovia zvládli omnoho náročnejšie výzvy ako tie, pred ktoré sme postavení my. Ani táto kríza nebude trvať večne, preto si zachovajme pozitívnu myseľ a nestraťme radosť zo života, pretože história nám dáva nádej, že tak, ako v minulosti aj teraz dokážeme zdanlivo neprekonateľné nástrahy.“

Cenu mesta Stropkov dostal podnik Tesla Stropkov pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku. Založenie a historický vývoj podniku Tesla Stropkov úzko súvisí s industrilizáciou Slovenska, hlavne jeho východných oblastí. V roku 1957 nadriadené orgány rozhodli vybudovať elektrotechnický závod v Stropkove, ktorý sa zakrátko začal stavať. Nový závod, ktorý bol začlenený do n. p. Liptovský Hrádok slávnostne otvorili 9. mája 1960 – historický deň pre závod v Stropkove, keď 185 pracovníkov slávnostne začalo výrobu v novovybudovanom závode.

Ocenení ďakovným listom M. Pado, A. Hričan za Stropkovský fotoklub, Milan Fek a včelár Gabriel Foťko (zľava).

„Tesla Stropkov napísala množstvo životných príbehov, ako už bolo spomenuté. Spresním, že tých príbehov bolo vyše 13 tisíc. Najviac bolo robotníckych profesií, technicko-hospodárskych pracovníkov, inžinierov, technikov, obchodníkov, ekonómov, nástrojárov a mnoho ďalších pracovníkov. Mnoho z nich písalo príbeh celý život práve v Tesle od nástupu až po odchod do dôchodku. Máme veľa takých, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku, ale aj takých, ktorí už žiaľ nie sú medzi nami,“ uviedol predseda dozornej rady Ján Mihok, ktorý poďakoval všetkým, ale aj vedeniu mesta a vyjadril nádej, že Tesla napíše ešte veľa životných príbehov.

Významné výročie, 350 rokov založenia, si vlani pripomenulo tunajšie Bratstvo sv. škapuliara, najstaršie v strednej Európe. Teda už vyše 350 rokov Bratstvo sv. škapuliara uchováva a rozširuje mariánsky kult, duchovný život a kresťanskú kultúru, ktorá je v našom meste veľmi silná.
„Nikto nespočíta modlitby a obety, ktoré boli prednesené všetkými našimi predkami počas uplynulých viac ako 350 rokov. Dovolím si vysloviť presvedčenie, že nebol by Stropkov Stropkovom, keby sme nemali tieto pevné kresťanské mariánske korene,“ reagoval primátor.

Otec Stropkovskej 20-ky Milan Fek

Cenu mesta prevzal dôstojný pán dekan, farár Ján Švec Babov: „Dôležité je poďakovať sa Pánu Bohu. Keď si Boha nebude ctiť a vážiť, tak potom vlastne všetka naša činnosť by išla niekam do vzduchu. Všetko to, čo robíme, ak robíme na božiu oslavu, je nádherné. Cena mesta Panne Márii – je to milé. Toto bratstvo to sú ľudia tohto mesta, ľudia, ktorí tu prichádzajú z blízka i ďaleka, prichádzajú so svojimi prosbami, vďakou, vzdychmi a prichádzajú zložiť svoje starosti a problémy, prosby do nášho sanktuária – do centra tohto mesta. Cítime, že ten dobrý duch, ktorý tu je a vychádza z centra mesta, nech zostúpi na všetkých vás a bratstvo nech je požehnanie. Pán Boh zaplať.“

Ďakovným listom boli ocenení dlhoročný stropkovský bežec a propagátor behu Milan Fek, športovec Milan Pado za úspešnú medzinárodnú reprezentáciu mesta v oblasti silového športu, ale tiež Grazyna Ostrowska za dlhoročnú medzinárodnú spoluprácu. Ďakovné listy si prevzal Stropkovský fotoklub a včelár Gabriel Foťko.

Najväčšou záľubou až závislosťou Milana Feka už od detstva bol vytrvalostný beh. Vtedy mu napadla myšlienka usporiadať beh v Stropkove, ktorý by sa stal tradíciou. Oslovenie „otec stropkovskej 20-ky“ mu právom patrí, keď ju pred viac ako 40 rokmi zakladal. Ako usporiadateľ Stropkovskej 20-ky, sa aktívne behu aj zúčastňoval – či už to bol Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, Dukelský beh, Podvihorlatský maratón, Zemplínsky maratón a mnoho ďalších.

„V prvom rade sa chcem poďakovať za toto ocenenie. Človek je tvor spoločenský, sám nedosiahne nič. Ďakujem aj svojim chlapcom – bežcom, ktorí pomáhajú organizovať pretek, ale v prvom rade ďakujem svojej rodine, manželke, ktorá stála pri mne. Mal som u nej vždy podporu pre svoju záľubu. Čo sa budúcnosti behu a Stropkovskej 20-ky týka, vidím to optimisticky, lebo chlapci to robia dobre a z lásky a aktívne sa tomuto športu venujú. Veľkej podpory sa behu a športu celkovo dostáva od samosprávy, na čom má veľkú zásluhu pán primátor. Ešte raz ďakujem,“ reagoval M. Fek, ktorý by vo vytrvalostnom behu aj naďalej pokračoval, keby ho nezradilo zdravie. V súčasnosti pomyselnú organizačnú štafetu odovzdal mladým. Pevne verí, že budú pokračovať v rovnakom zápale a s láskou k tomuto športu tak, ako on pred rokmi.

„Ďakujem primátorovi, ktorý nám poskytol priestory, kde môžeme trénovať. Dúfam, že zdravie bude aj naďalej slúžiť, aby som mohol Stropkov propagovať po celom svete. Ďakujem hlavne svojej rodine, ktorá ma podporuje a drží,“ povedal Milan Pado, ktorý je držiteľom európskych i svetových titulov a svoje bohaté skúseností odovzdáva ďalej v Klube silového trojboja mesta Stropkov s cieľom reprezentovať rodné mesto, ktorý bol založený ešte v roku 2003.

Ďakovný list za dlhoročnú aktívnu medzinárodnú spoluprácu si osobne nemohla prevziať ocenená Grazyna Ostrowska, vďaka ktorej sa 19. apríla 2000 začala skvelá spolupráca s okresom a mestom Stropkov a krosnianským okresom. Počas týchto 20 rokov bola spolupráca v oblasti kultúry veľmi bohatá. Výmena športových tímov, výtvarníkov, remeselníkov a účasť na významných kultúrnych a športových podujatiach na oboch stranách priniesla skvelé výsledky pri vzájomnom spoznávaní kultúry a taktiež prispela k nadviazaniu mnohých kontaktov medzi občanmi nášho okresu a mestami Korczina, Rymanów, Dukla Iwonic a iné.
Ďakovný list si prevzal aj Stropkovský fotoklub za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti amatérskej fotografickej tvorby, za pomoc pri organizácií fotografických výstav doma i v zahraničí a za šírenie dobrého mena mesta. Je to už 45 rokov, kedy bola v Stropkove zorganizovaná prvá výstava fotografií v zmysle propozícií národnej súťaže AMFO pod názvom AMA.

Na výstavách sa zúčastňovali fotografi zo závodu Tesla Stropkov, odborného učilištia Tesla a fotografi z okolia Stropkova združení vo fotokrúžku pri závode Tesla Stropkov. Fotokrúžok pracoval pod vedením Jozefa Černigu a Antona Hričana. Po vyše desaťročnej činnosti sa obdobie pravidelných výstav prerušilo a obnovilo v roku 2010, kde sa stropkovskí fotoamatéri zamerali najmä na organizáciu autorských fotovýstav v Stropkove, Svidníku a v Bardejove. Následne v roku 2011 vznikol pri Odbore školstva a kultúry pri MsÚ Stropkovský fotoklub. Jeho činnosť sa zameriava predovšetkým na účasť členov v postupovej celoslovenskej súťaži AMFO.

Od roku 2012 organizujú aj klubové výstavy, ktoré sa uskutočnili okrem Stropkova aj v ďalších mestách na Slovensku a to v Prešove, Bardejove, Humennom, Nových Zámkoch, Ružomberku, Svidníku a Michalovciach. V zahraničí organizovali výstavu na Ukrajine, v Maďarsku a v Poľsku.
Ďalšou oblasťou činnosti je individuálna účasť členov na medzinárodných fotosalónoch doma i v zahraničí organizovaných pod patronátom FIAP. Na základe dosiahnutých výsledkov 2 členovia Vlado Ivanko a Magdaléna Koleničová sa stali nositeľmi fotografického titulu AFIAP.

Predseda SFK A. Hričan poďakoval M. Majerníkovi, ktorý navrhol SFK na ocenenie a tým, ktorí tento návrh odsúhlasili: „Minulý rok sme si pripomenuli 45. výročie od vzniku organizovanej amatérskej fotografickej tvorby v našom meste. Vo vestibule sme zorganizovali výstavu fotografií 4 našich členov, ktorí sa práve minulého roku dožili okrúhlych jubileí. Ďakujem mestu Stropkov za príkladnú spoluprácu, ako aj našim rodinám za vytvorenie podmienok pre našu tvorbu.“

Ocenený včelár Gabriel Foťko sa prvýkrát so včelami zoznámil ako 16-ročný. Okrem iných vecí je aj vášnivým poľovníkom. V poľovníctve pôsobí ako prednášajúci a skúšobný komisár. Žltý stánok na trhoch je vizuálnym znakom predaja medu a medoviny od Gabriela Foťka. Tieto produkty sú známe nielen Stropkovčanom, ale aj na celom Slovensku a v zahraničí. Okrem výroby včelích produktov, sa postupne prepracoval k chovu včelích matiek a výrobe materskej kašičky. Od roku 2006 organizuje Základná organizácia slovenského zväzu včelárov v Stropkove, ktorej je Gabriel Foťko predsedom, v spolupráci s mestom Stropkov podujatie s názvom Stropkovské dni medu.

V roku 2006 sa významnou mierou zaslúžil o podpísanie medzištátnej dohody medzi včelármi z Maďarska a Ukrajiny, ktorá sa podpisovala na prvej národnej včelárskej výstave v Stropkove.
V roku 2008 získal z rúk poľského predsedu včelárov najvyššie poľské vyznamenanie v oblasti včelárstva a to medailu za rozvoj a prínos spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom. V roku 2019 získal z rúk predsedu Asociácie zakarpatských včiel na Ukrajine diplom za rozvoj a zachovanie chovu karpatských včiel. V tom istom roku získal z rúk predsedu SZV najvyššie slovenské vyznamenanie v oblasti včelárstva medailu Juraja Fándlyho za zvlášť významný podiel na rozvoji vzájomnej spolupráce a propagácie SZV v zahraničí a na rozvoji slovenského včelárstva. Disponuje aj inými zahraničnými vyznamenaniami z Česka. Cesta včelárenia ho sprevádza už 40 rokov.

Gabriel Foťko: „Nie je to len ocenenie pre včelárov. Stropkovské dni medu sa začali písať v roku 2007 a nebyť odboru školstva a kultúry pri MsÚ a najmä žiakov ZŠ a SŠ, našich medovnikárov nikdy by sme tieto dni medu dotiahli do úspešného konca. Moja vďaka patrí T. Kubičkovi a A. Madzinovej, aj M. Bujdošovi, ktorí hlavne v začiatkoch veľmi pomáhali a dostali sme sa tam, kde dnes sme. V tomto roku ZO SZV Stropkov oslávi 85. výročie založenia. Je to ocenenie aj pre všetkých občanov nielen mesta, ale aj okresu Stropkov, ktorí sú nám veľmi naklonení a pomáhajú nám.“

Slávnostné zasadnutie zastupiteľstva spojené s oceňovaním sa doteraz konalo jedenásťkrát. Čestné občianstvo bolo udelené dvadsiatim osobnostiam, spomenieme o. Metoda Dominika Trčku, Michala Štepitu, Mariku Gombitovú, Beátu Dubasovú, Petra Kocáka, Dušana Hrica, či Alojza Čobeja.

-fec-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter