Memorandum o spolupráci pri realizovaní projektu Kúpeľná cesta je podpísané

Uplynulý štvrtok sa na pôde Okresného úradu v Stropkove uskutočnilo pracovné stretnutie a podpísanie memoranda o spolupráci pri realizovaní projektu Kúpeľná cesta. Svojim podpisom povedali starostovia dotknutých obcí, ako aj primátor mesta Stropkov vízii prednostu OÚ P. Harvana, ktorou je projekt kúpeľnej cesty, svoje áno.

Táto myšlienka má skutočne široký záber. Na svoje by si mohli prísť turisti, rekreanti, či pacienti, ktorí by využívali priaznivé účinky minerálnych vôd.

Do nášho okresu tak rekreantov a turistov môžu prilákať kúpeľné, či liečebné domy, prvky drobnej architektúry, priestor na odpočinok, nové turistické či cyklistické trasy a chodníky, zaujímavé atypické drobné stavby, naše tradície a remeslá a mnohé iné. Chýbať by nemali informačné tabule, ktoré podajú návštevníkom presné informácie o všetkých možnostiach a atrakciách. Starostovia majú dostatok času na dôsledné premyslenie a naplánovanie projektu. Prvým veľmi dôležitým krokom však bude zabezpečiť minerálny prameň tak, aby nedochádzalo k jeho znečisťovaniu.

„Memorandum je začiatok a prvý krok k spusteniu mašinérie, ktorá sa bude končiť tým, že starostovia budú mať vo svojej obci malé kúpeľné centrum spojené s turistickou cestou prípadne inou cestou napojenou na iné ďalšie centrá. Naozaj chceme urobiť prvý krok. Už sme oslovili aj jednotlivé ministerstvá a boli sme požiadaní vytvoriť materiál pre Úrad vlády,“ priblížil prednosta OÚ Peter Harvan, pričom zdôraznil, že dotknuté ministerstvá túto víziu prijali a sú radi, že okres Stropkov prichádza s takýmto novým nápadom.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať