Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Investičnými prioritami Stropkovčanov sú byty, námestie a výstavba obchvatu

(STROPKOV, 2. januára 2024) Rok 2024 bude desiatym vo funkcii pre primátora Stropkova Ondreja Brendzu. V pravidelnej koncoročnej bilancii sa vrátil k uplynulým dvanástim mesiacom a predstavil plány na najbližšie obdobie. Už začiatkom lanského roka sa pustili do rekonštrukcií viacerých úsekov miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Postupne opravili chodníky na ulici Zimnej, Hrnčiarskej, Petejovskej, Mlynskej, Hlavnej a novú prístupovú cestu dostali obyvatelia „lesáckych“ bytoviek na ul. A. Hlinku. Na tieto investície získali prostriedky z ministerstva investícií (MIRRI) vo výške viac ako 138 tis. eur, pričom dotácia pokryla aj náklady na výstavbu novej ulice Jarková a rekonštrukcie ul. J. Kráľa realizovaných v roku 2022.

Nové verené priestranstvá

Významným projektom, ktorý pozitívne dotvoril historický ráz centra Stropkova, bola rekonštrukcia mestského jubilárneho parku. „Na tento účel sme získali prostriedky z programu poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce Interreg a samotná rekonštrukcia stála viac ako 190 tis. eur. Tu musím vyzdvihnúť kvalitnú prácu kolektívu pracovníkov mestského podniku Služba, ktorí toto dielo realizovali. Vo vynovenom parku sa nachádzajú aj informačné tabule, ktoré slovom i na fotografiách mapujú jeho viac ako 127-ročnú históriu. Verím, že vďaka tomuto projektu sme pre domácich i návštevníkov vytvorili ďalšie atraktívne miesto pre trávenie voľných chvíľ v Stropkove,“ povedal primátor.  

V jeseni úspešne ukončili ďalší projekt, vďaka ktorému doslova zmenili tvár časti Hrnčiarskej ulice. Investícia za vyše 340 tisíc získaných z MIRRI bola zameraná na regeneráciu vnútroblokového priestoru z 80-tych rokov minulého storočia. Vybudovali tam nové detské i športové ihriská, vytvorili priestor pre aktívny oddych všetkých vekových kategórií, doplnili nový mobiliár, vysadili stovky kvetov, stromov či krov a aplikovali nové prvky zamerané na zmierňovanie negatívneho vplyvu zmeny klímy. Ide o prvý projekt svojho druhu v Stropkove. Samospráva má už v zásobníku spracovanú projektovú dokumentáciu na podobný projekt v lokalite ulíc Hrnčiarska a Matice slovenskej.

Rozbehli bytovú výstavbu

Kľúčovou investíciou aktuálneho obdobia je výstavba 22-bytovej jednotky A3 na Hrnčiarskej. Stavba s technickou vybavenosťou bude stáť bezmála dva milióny eur a byty by novým nájomníkom chceli odovzdávať v prvom polroku 2024. Aktuálne je dokončená hrubá stavba a v súčasnosti prebiehajú práce v interiéri bytovky. Výstavba je financovaná z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie ministerstva dopravy a úverových prostriedkov. V rámci zvýšenia počtu mestských nájomných bytov plánujú rokovania so súkromným investorom týkajúce sa prípadného odkúpenia novopostavených bytov na ulici Chotčanskej.

Investície do kultúry

Primátora teší, že po rokoch protipandemických opatrení sa dostal do normálu kultúrno-spoločenský život v meste. Majú za sebou množstvo vydarených podujatí a naposledy sa Stropkov zviditeľnil úžasným koncertom V slovenskom Betleheme vysielaným na sviatok svätého Štefana v RTVS. „Na tomto mieste by som rád spomenul nedávno ukončenú modernizáciu technologického vybavenia kultúrneho strediska podporeného z ministerstva kultúry. Za vyše 217 tisíc eur sme tam zabezpečili nové interiérové vybavenie, scénické osvetlenie, zmodernizovali ozvučenie, javiskovú techniku, vynovili zariadenie v zvukovej miestnosti a pribudli aj nové hygienické a dezinfekčné zariadenia,“ zhrnul O. Brendza. Doplnili tiež chladenie do jestvujúcej vzduchotechniky, tanečníci a ďalší účinkujúci iste privítajú nový baletizol na pódiu. Okrem toho sme zakúpili laserový projektor využívaný na filmovú projekciu.

Knižnica v nových priestoroch

V rámci rozvoja kultúry a vzdelávania aktuálne v Stropkove uskutočňujú ďalší kľúčový projekt, a to dlhodobo plánované sťahovanie mestskej knižnice do nových priestorov v nevyužívanej časti mestského úradu. Jej prevádzku v decembri museli dočasne prerušiť z dôvodu havarijného stavu strechy obchodného domu Mier, kde sídli. V súčasnosti už v pripravovaných priestoroch na úrade intenzívne prebiehajú stavebné práce a v jari by sa knižnica mala presťahovať do úplne nového moderného prostredia. Výhodou bude okrem iného lepšia dostupnosť knižnice „priamo z ulice“ pre mamičky s deťmi i pohybovo znevýhodnených čitateľov. „Aj na tento projekt sme získali časť peňazí zvonku, konkrétne 100 tisíc eur z regionálneho príspevku pre najmenej rozvinuté okresy, 60 tisíc vykryjeme z vlastných prostriedkov.

S vzdelávaním súvisí aj ďalší projekt, na ktorý sme získali takmer 350 tisíc z Plánu obnovy. Už čoskoro plánujeme začať stavebné práce na rozšírení kapacity a znížení energetickej náročnosti budovy materskej škôlky v Bokši,“ uviedol O. Brendza.

Obnovená palubovka i bazén

Stropkov je známy kvalitným zázemím pre športovcov. Cieľom mesta je každý rok zmodernizovať aspoň jedno športovisko. V tomto roku prišli na rad dve – za vyše 50 tisíc eur získaných z regionálneho príspevku pre najmenej rozvinuté okresy zrekonštruovali bazén v krytej plavárni a výrazným spôsobom zefektívnili jej prevádzku. Za vyše 160 tisíc eur, z čoho polovicu tvorila dotácia z Fondu na podporu športu, v jari kompletne vymenili viac ako 40-ročnú palubovku v mestskej športovej hale.

Prestavba obchodného domu, príprava na rekonštrukciu námestia i obchvat

Samospráva vlastní obchodný dom Mier, ktorý od svojej výstavby v 80-tych rokoch minulého storočia neprešiel výraznou zmenou. Mesto aktuálne pripravuje projektovú dokumentáciu na jeho komplexnú rekonštrukciu a nadstavbu ďalšieho podlažia. Hotová bude v prvom polroku 2024 a následne sa budú uchádzať o prostriedky zo ŠFRB na výstavbu bytov, dotáciu z ministerstva dopravy na technickú vybavenosť a z vlastných zdrojov chcú vykryť rekonštrukciu obchodných prevádzok a zateplenie celého objektu. Ide o finančne i časovo náročný projekt, ktorý by chceli začať do konca aktuálneho volebného obdobia.

„Verejnosť určite zachytila informáciu, že sme začali pripravovať cyklistický chodník od Nižnej Olšavy po Duplín, kde by sa mal napájať na úsek do Svidníka. V závere októbra sme obdržali projektovú dokumentáciu na celú stavbu a v súčasnosti sme v štádiu územného konania. Nasledovať bude majetkovo-právne vysporiadanie územia pod cyklochodníkom a proces stavebného konania. Do samotnej výstavby je ešte ďaleko, ale prvý, najzásadnejší krok sme už urobili a verím, že v horizonte niekoľkých rokov bude tento významný infraštruktúrny projekt realitou.“

Ďalším zaujímavým projektom, na ktorom bude mesto participovať a už onedlho ho začne realizovať Správa a údržba ciest PSK je rekonštrukcia a rozšírenie chodníka od konca Stropkova po obec Krušinec, vrátane rozšírenia siete verejného osvetlenia. Ide o prvú etapu rozsiahleho projektu, v rámci ktorého budú postupne zrekonštruované chodníky po oboch stranách Chotčanskej ulice a vytvorené nové cyklopruhy v celej jej dĺžke.

„V oblasti projektovej prípravy je pre nás aktuálne prioritou námestie. Práve v súvislosti s ním som zdôraznil náročnú prípravu, ktorá predchádza samotnej výstavbe. Vlani sme vyhodnotili architektonickú súťaž na jeho budúcu podobu a od leta intenzívne komunikujeme s autormi víťazného návrhu, ako aj inštitúciami, ktoré budú súčinné pri príprave projektovej dokumentácie i dohľadu nad stavbou,“ vysvetlil O. Brendza. V roku 2024 by mali radi na stole hotový stavebný projekt a následne budú hľadať zdroje na financovanie stavby, pričom odhadované náklady budú rádovo v miliónoch eur.

Stropkovská verejnosť očakáva aj nové informácie týkajúce sa obchvatu. Nie je to síce mestská investícia, na druhej strane mesto je už od roku 2015 maximálne súčinné pri jej príprave. Posledné oficiálne informácie hovoria, že na jar 2024 bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a ak sa nič nepredvídané nestane, v tom istom roku by sa mohlo začať stavať.

Očakávané projekty

V rámci pripravovaných investícií na tento rok sa chcú v Stropkove zamerať na komplexné riešenie problematiky v lokalite Za jarkom, kde sa v súčasnosti nachádza rómska osada. Na jej začiatku je pripravované majetkovo-právne vysporiadanie celej lokality prostredníctvom tzv. jednoduchých pozemkových úprav. Následne chcú územie pripraviť na výstavbu bytov nižšieho štandardu, čo bude významný projekt v oblasti integrácie marginalizovanej skupiny obyvateľstva.

V oblasti vzdelávania majú podané, resp. sú pred podaním, projekty zamerané na modernizáciu športového areálu a učební v ZŠ na Hrnčiarskej, rekonštrukcie ZUŠ F. Veselého, výstavby novej škôlky Pod Laščíkom, takisto čakajú na výsledok hodnotenia projektov z programu Interreg (komplexná rekonštrukcia kúpaliska a výstavba multifunkčného kultúrneho centra s amfiteátrom Pod vlekom) a pred dokončením je projekt na zníženie energetickej náročnosti historického objektu kaštieľa.

Rozpočet mesta na rok 2024 ráta s celkovými príjmami vo výške 14 725 116 eur, celkové výdavky budú predstavovať 14 724 222 eur.

Peter Novák

hovorca mesta Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter