Druhý ročník Festivalu tradičnej kultúry Rusínov v obci Oľšavka