Celú výstavu Stropkov v archívnych dokumentoch mapuje takmer 50 stránkový katalóg