Bude optimalizácia akútnych lôžok znamenať rušenie oddelení vo Svidníku?