Bezpečnostná situácia v meste Stropkov je dobrá a stabilizovaná

Náčelník Mestskej polície Marián Harmada informoval o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov a jeho priľahlých častiach Bokša a Sitník za druhý polrok 2019. Podľa slov M. Harmadu z celkového pohľadu môžeme konštatovať, že za sledované obdobie nebolo zaznamenané na území mesta Stropkov ani v jeho priľahlých častiach závažnejšie resp. hromadné narušenie verejného poriadku, ktoré by vyžadovalo nasadenie väčšieho počtu síl a prostriedkov mestskej polície, resp. Policajného zboru SR.

Súčasný personálny stav mestskej polície je aj naďalej jedna plus päť, teda spolu šesť policajtov. Od 1. júla máme na mestskej polícii nového príslušníka MsP, ktorý bol prijatý na základe toho, že k 1. marcu odišiel jeden príslušník do dôchodku. Novoprijatý policajt absolvoval trojmesačný odborný kurz a v súčasnej dobe je už plnohodnotným členom mestskej polície,“ informoval M. Harmada.

Okrem príslušníkov MsP sú na kamerovom systéme zamestnaní dvaja pracovníci, ktorí sú zamestnaní v rámci projektu chránenej dielne a sú to občania so zníženou pracovnou schopnosťou.

Od 1. 1. 2018 ešte stále beží projekt Ministerstva vnútra, kde máme prijatých osem členov miestnych občianskych poriadkových služieb, ktorých môžeme každý deň vidieť v meste Stropkov. Väčšinou pomáhajú pri zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v ranných hodinách na vytipovaných priechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a pri kontrole verejného poriadku v prevažnej miere v centrálnej časti mesta,“ uviedol.

Pre pokračovanie sa prosím prihláste Prihlásiť sa.