Aj Rómovia zo Stropkova sa stretli so Svätým Otcom