Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Žltačkou sa za tri mesiace nakazilo 21 rómskych detí

MUDr. Potomová: „Situácia je katastrofálna, nových prípadov
pribúda.“

O prvých prípadoch žltačky v Stropkove sme informovali ešte
v novembri minulého roka. Ohniskami nákazy boli osady Za jarkom a Pod
Laščíkom. Napriek opatreniam na zamedzenie prenosu vírusu hepatitídy typu
A sa toto ochorenie šíri ďalej. Podľa aktuálnych informácií sa žltačka
vyskytla už aj na Orgovánovej a Mlynskej ulici.

„Ešte minulého roku, keď sa vyskytli prvé prípady
žltačky Za jarkom a Pod Laščíkom, sa robili preventívne aktivity. Ľudia
z bytoviek Pod Laščíkom a z osady Za jarkom, ktorí prišli do kontaktu
s nakazenými, boli zaočkovaní. Nové januárové prípady sa vyskytli na
Mlynskej a Orgovánovej, hoci v minulom roku tam nebol zaznamenaný ani jeden.
Už v októbri sme pracovníkom RÚVZ Svidník navrhovali, aby bola celoplošne
zaočkovaná celá rómska komunita v Stropkove, pretože je známe, že
Rómovia sa intenzívne stretávajú, navštevujú. Bolo nám však vysvetlené,
že predpisy nedovoľujú zaviesť celoplošné očkovanie rómskeho etnika,
pokiaľ na to nie je konkrétny dôvod, teda pokiaľ neboli zistené kontakty
medzi zdravými a nakazenými. Aj keby RÚVZ takéto rozhodnutie vydal,
poisťovne by nepreplatili vakcíny,“
uviedla Stanislava
Hubáčová, terénna sociálna pracovníčka MsÚ Stropkov a doplnila:
„Ľuďom, ktorým bolo vydané rozhodnutie na očkovanie, sme
dohovárali, aby sa išli dať zaočkovať a vyšetriť. Chodili sme so
zoznamami po osade Za jarkom, Pod Laščíkom, všetko sme koordinovali tak, aby
boli všetci ľudia zo zoznamov zaočkovaní. Následne sa dorábali ďalšie
zoznamy, pravdepodobné kontakty a pod.“
Tieto opatrenia
realizovali terénni sociálni pracovníci v spolupráci s RÚVZ Svidník
ešte koncom októbra a začiatkom novembra minulého roka. V decembri sa však
vyskytol prvý prípad žltačky aj na Mlynskej ulici. „Keďže
pracovníci z RÚVZ potrebovali zoznam ľudí, s ktorými sa nakazené dieťa
stretávalo v Rómskom komunitnom centre, poskytli sme kompletný zoznam.
Medzitým sa však už nakazili a boli hospitalizované aj ďalšie
deti,“
zrekapitulovala S. Hubáčová. Napriek všetkým
opatreniam vzniklo teda nové ohnisko nákazy na Mlynskej a Orgovánovej.
V čase uzávierky bolo v Stropkove zaznamenaných 21 prípadov u Rómov a
podľa vyjadrenia detskej lekárky MUDr. Valérie Potomovej sa už objavili
prvé prípady aj u majoritnej časti populácie.
„Jedná sa o epidemickú formu hepatitídy typu A. Situácia
v Stropkove je katastrofálna. Viazne najmä informovanosť. V obvode máme od
novembra do 21. januára odliečených 21 detí, preventívne vyšetrených
okolo 240 detí, zaočkovaných okolo 170 osôb. Predpokladám, že situácia
sa bude zhoršovať, pretože prípadov hepatitídy typu A zo dňa na deň
pribúda.“

Inkubačná doba tohto vírusového ochorenia je 24 až 50 dní, okolo
10. až 14. dňa sa vírus najintenzívnejšie vylučuje stolicou. Ak
nainfikovaný v tomto období použije toaletu a následne si poriadne neumyje
ruky, šíri vírus ďalej. Práve z tohoto dôvodu sa o žltačke hovorí aj
ako o chorobe špinavých rúk. „Pod šírenie ochorenia sa
podpisuje najmä nízky hygienický štandard u rómskeho etnika a infekcionita
potravín. Veľakrát totiž Rómovia jedia staršie, nie veľmi kvalitné
potraviny, ktoré môžu byť infikované napríklad rôznymi hlodavcami. Takto
sa môže vírus dostať do tráviaceho traktu a následne šíriť
ďalej,“
vysvetlila V. Potomová a popísala priebeh a príznaky
žltačky. „Ochorenie sa prejavuje katarálnymi zmenami na
očiach, výtokom z nosa, kýchaním, škrabaním v krku, zvýšenou teplotou.
V neskoršom štádiu sa pridružujú tráviace ťažkosti, nevoľnosť, pocit
tlaku na žalúdku, zvracanie, bolesti brucha pod pravým rebrovým oblúkom,
ktoré vyžarujú až do chrbta. Vo vystupňovanom štádiu sa vyskytuje mierne
nažltlé až úplne žlté očné bielko a žltá pokožka. Moč je veľmi
tmavý, deti v akútnom štádiu majú moč pripomínajúci tmavé pivo so
žltou penou. Stolica je, naopak, veľmi svetlá. Pri bežných formách sa dá
žltačka liečiť bez následkov, je zaznamenané len veľmi nízke percento
komplikovaných foriem. V najťažších prípadoch môže dôjsť
k stukovateniu pečene. Človek, ktorý bol vyliečený, je voči žltačke
trvalo imúnny.“
Na otázku, aké sú základné zásady
prevencie, MUDr. Potomová reagovala: „Urobia sa príslušné
vyšetrenia a v prípade, že sú výsledky negatívne, podáva sa očkovacia
látka. Po prvej dávke sa vytvára obranyschopnosť voči vírusu hepatitídy
typu A do dvoch týždňov a človek je chránený asi rok, dôležité je
pokračovať v očkovaní druhou dávkou, ktorá sa podáva 6 – 12 mesiacov
po prvej. Základom je striktné dodržiavanie hygienických návykov. V prvom
rade je potrebné dôkladne si umývať ruky po každom použití toalety. Po
príchode domov by mala prvá cesta viesť k umývadlu. Je dobré umývať si
ruky dezinfekčnými mydlami, ktoré sa bežne dajú kúpiť v lekárňach. Čo
sa týka školských a iných zariadení s vyššou koncentráciou ľudí,
dôležitá je dôkladná dezinfekcia priestorov, hlavne
toaliet.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter