Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Za volant si môžu sadnúť už sedemnásťroční

<h3>R. Gostič:
„Rozhodujúcim faktorom nie je vek, ale osobnosť vodiča.“

Po novelizácii zákona o cestnej premávke sa znížil vek na udelenie
vodičského oprávnenia skupiny B z osemnásť rokov na sedemnásť.
Spolumajiteľ Autoškoly Ivana Róbert Gostič len prednedávnom absolvoval
školenie zamerané práve na túto zmenu v zákone.

<p>„Vo výučbe nenastali žiadne zmeny, sedemnásťroční sa
budú v autoškolách učiť presne to, čo dospelí ľudia, rovnako budú
u nich prebiehať aj skúšky. Rozdiel je v tom, že sedemnásťročný vodič
bude musieť jazdiť len v prítomnosti osoby, ktorá má vodičský preukaz
najmenej desať rokov. Tou osobou nemôže byť hocikto. Zákonný zástupca
sedemnásťročného vodiča musí polícii predložiť žiadosť s menami
vodičov, ktorých určil ako dohľad v aute. Ich počet nie je presne
stanovený, taktiež nemusí byť zákonný zástupca zároveň sprievodnou
osobou. Čerstvý vodič musí so sprievodcom jazdiť až do dovŕšenia
osemnástky a zároveň najmenej tri mesiace od obdržania vodičského
preukazu. To znamená, že keď dostane vodičské oprávnenie mesiac pred
dovŕšením dospelosti, ešte dva mesiace po tom musí jazdiť len pod
dohľadom,“
ozrejmil a dodal, že pred mnohými rokmi mohli
robiť skúšky v autoškole už sedemnásťroční, ale vodičský preukaz
obdržali až v osemnástke. Podľa novšieho zákona, ktorý platil až
doposiaľ, mohol kurz autoškoly absolvovať aj sedemnásťročný človek, ale
skúšky robil až po oslave osemnástych narodenín. Zaujímalo nás, ako to
bude vyzerať pri policajných cestných kontrolách.
„Sedemnásťročný potrebuje pri jazde len vodičský preukaz
podobne ako osoba, ktorá bude sedieť vedľa neho. Zoznam osôb oprávnených
robiť vodičovi dozor bude mať polícia k dispozícii a policajná hliadka si
bude môcť na dopravnom inšpektoráte overiť, či ide ozaj o niektorú
z osôb uvedených v žiadosti, ktorú podal zákonný
zástupca.“
Podľa zákona osoba, ktorá môže
sedemnásťročného vodiča sprevádzať, musí byť držiteľom platného
vodičského preukazu najmenej desať rokov a má presne také isté povinnosti
ako vodič. Je povinná podrobiť sa cestnej kontrole aj dychovej skúške na
alkohol a musí sedieť vpredu na mieste spolujazdca.
Zákonný zástupca, alebo sedemnásťročný budúci vodič, môže žiadosť
s menami oprávnených sprievodných vodičov predložiť na dopravný
inšpektorát buď hneď po ukončení kurzu autoškoly, alebo pri preberaní
vodičského oprávnenia. Ďalšou možnosťou je odovzdať ju pri nástupe do
kurzu učiteľovi autoškoly, ktorý ju doručí polícii. Pokiaľ žiadosť
s menami oprávnených sprievodcov nepredloží ani pri preberaní vodičského
oprávnenia, šoférovať nesmie. V prípade, že chce zmeniť niektorú
z oprávnených osôb, je potrebné urobiť tak na dopravnom inšpektoráte.
Nie je nutné ísť osobne za skúšobným komisárom, tieto záležitosti
môže vybaviť napríklad pracovník, ktorý mu vydal vodičské oprávnenie.
V Autoškole Ivana majú v súčasnosti šesť sedemnásťročných žiakov,
na Slovensku už absolvovalo skúšky v autoškole približne dvesto
mladistvých. Zaujímal nás názor Róberta Gostiča na zníženie veku
vodičov osobných áut. „Niekedy sme robili kurzy aj na malé
skútre, ktoré mohli riadiť už pätnásťroční vodiči. Keď si prišli po
troch rokoch urobiť kurz na osobné auto, bolo vidieť, že už majú veľa
skúseností s cestnou premávkou a k celej problematike pristupujú inak. Čo
sa týka zodpovednosti, myslím si, že tak, ako môže byť sedemnásťročný
vodič zodpovedný, môže byť aj tridsiatnik nezodpovedný. Všetko je
o konkrétnom človeku. Myslím si, že by nebolo na škodu, keby budúci
držitelia vodičských preukazov bez ohľadu na vek absolvovali psychotesty,
pretože moje skúsenosti z dlhodobej praxe nasvedčujú tomu, že nie všetci
vodiči sú psychicky spôsobilí riadiť auto alebo motocykel. To nie je
o veku, ale o konkrétnom človeku.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter