Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vodiči protestujú proti trvalému premosteniu medzi Breznicou a Miňovcami

<h3>J. Jurčišin: „Najlogickejším riešením je rekonštrukcia pôvodnej
cesty.“

Premostenie úseku cesty medzi Breznicou a Miňovcami, ktoré malo byť
dočasným riešením kvôli zosuvu pôvodnej cesty I. triedy, bude
definitívne. Slovenská správa ciest tu namiesto 620-metrovej predložky
plánuje postaviť dva nové statické mosty nad Ondavou. Motoristi protestujú,
toto rozhodnutie pokladajú za nešťastné, pretože podľa nich ide
o nebezpečný úsek.

<p>Obávajú sa tiež, že keď sa začne s avizovanou rekonštrukciou ciest
v Šarišskom Štiavniku a doprava bude odklonená smerom na Stropkov,
situácia v tejto časti sa stane neúnosnou. Podnikateľ Jozef Jurčišin je
presvedčený, že oveľa lepším riešením by bola rekonštrukcia pôvodnej,
zosuvom poškodenej cesty. Dôvody nám vysvetlil priamo na mieste.
„Pred dvomi rokmi, dva týždne predtým, než došlo k zosuvu
pôdy, som sa prechádzal po lese nad poškodenou cestou. Objavil som tam dve
jazerá bohaté na vodu a vtedy mi napadlo, že tu musí byť poriadne pevné
skalnaté podložie, keď udrží také kvantum vody. Tiež som si všimol
veľké pásy vyrúbaných stromov. Keď si spomínate, v tom čase bolo veľa
dažďov. Dva týždne po tom, čo som tam bol, došlo k zosuvu cesty. Ten
úsek vytvára akýsi lievik a voda si jednoducho musela nájsť nejakú
cestičku, preto podmyla cestu. Po zosuve som sa tam bol pozrieť a podrobne som
preskúmal terén. Zistil som, že podložie pod cestou je skalnaté a pevné.
V opačnom prípade by sa celá cesta zrútila priamo do Ondavy. Nestalo sa
tak, podmylo len mäkkú vrstvu, ktorá sa nachádzala asi meter pod
asfaltom.“
Ukázal nám jazerá v lese, samotnú cestu a
neskôr sme zišli až k Ondave, odkiaľ je zreteľne vidieť podložie.
„Pozrite, je to samá skala, na nej vrstva betónu, ktorú tu
údajne položili ešte Nemci za druhej svetovej vojny. V podstate sa zosunula
len povrchová vrstva asi meter pod asfaltom, betónové a skalnaté podložie
sa ani nepohlo. Predpokladám, že ten betón je na skalnatom podklade
prichytený. Som presvedčený, že táto cesta by sa dala zrekonštruovať.
Stačilo by dostať sa na to tvrdé skalnaté podložie a betón, osadiť tam
nejaké betónové výstuže, poprípade cestu ešte stabilizovať niekoľkými
betónovými stĺpmi. Keby sa jej povrch vyrovnal a vyasfaltoval, bola by ešte
kvalitnejšia ako tá pôvodná. Vraj sa tu robili nejaké sondy, pomocou
ktorých sa zisťovalo, či je podložie pevné. Silne o tom pochybujem,
pretože som preskúmal celý breh a nikde som nenašiel žiadnu stopu po
sonde.“
Jozef Jurčišin tvrdí, že ďalším zosuvom pôdy by
sa dalo zabrániť pomerne jednoduchými úpravami brehu nad cestou.
„Od jazier, ktoré som vám ukazoval v lese, by stačilo
vybágrovať úžľabinu smerom do potoka, aby mala kde odtekať prebytočná
voda, vyrúbané pásy by bolo potrebné opäť zalesniť.“

Presunuli sme sa na začiatok poškodeného úseku smerom na Vranov n/T. Na
ceste boli zreteľné brzdné dráhy prevažne po kamiónoch. Dôvod? Vodiči,
ktorí túto cestu nepoznajú, najmä vo večerných hodinách často vojdu aj
napriek značeniu omylom na neprejazdný úsek a v poslednej chvíli brzdia.
Dôkazom tohto tvrdenia je aj nedávna dopravná nehoda, pri ktorej mladá
Košičanka zišla pri križovatke na Nižnú Olšavu s autom z cesty a
prevrátila sa. „Ostrá zákruta a dva mosty sú pre nás,
vodičov, veľkým problémom, je to kritický úsek. Neviem si predstaviť, čo
bude, keď tu ešte odklonia dopravu zo Šarišského Štiavnika. Veď to bude
hotová katastrofa. Som presvedčený, že stará cesta sa dá zrekonštruovať
a že náklady na jej rekonštrukciu by boli určite menšie, ako boli náklady
na osadenie dočasných mostov, na ich prenájom
(5 000 eur
mesačne – pozn. red.) a na výstavbu dvoch pevných mostov.
Podľa mňa najoptimálnejším a najlogickejším riešením je rekonštrukcia
starej cesty. Motoristi by ho určite privítali.“
O stanovisko
k problému sme požiadali riaditeľa Slovenskej správy ciest IVSC Košice
Ing. Jozefa Fabiana, ktorý vo svojej odpovedi najskôr v krátkosti
zrekapituloval udalosti z roku 2010. „Na základe uznesení
krízového štábu bol v danej oblasti zrealizovaný predbežný geologický
prieskum firmou GEO Slovakia. Zistilo sa, že zosuv je aktívny a 100 metrov
nad cestou je odtrhová hrana. V uvedenej výške sa nachádzalo jazierko,
ktoré aktivovalo šmykovú plochu. Zosuv mal rozmery 300 krát 200 metrov. Zo
záverov prieskumu vyplynulo, že v oblasti zosuvu sa predpokladá ďalší
zosuv cca o 500 metrov vyššie. Preto nebolo odporúčané rekonštruovať
jestvujúcu komunikáciu v pôvodnej trase a stabilizovať aktívny
zosuv.“
Následne začala príprava a realizácia náhradnej
trasy mimo zosuvné územie. „Na premostenie vodných tokov rieky
Ondava a toku Brusnička boli zrealizované spodné stavby mostných objektov a
na hornú stavbu mostov boli použité dočasné mostné konštrukcie
s dĺžkou 42, resp. 24 m. Pretože sa jedná o dočasné riešenie a mostné
konštrukcie sú zapožičané, je potrebné nahradiť ich trvalými. SSC
zabezpečila realizáciou tejto stavby bezpečnosť všetkých účastníkov
cestnej premávky a plynulosť dopravy v danom regióne,“

uzavrel Fabian. S prácami na osadení dvoch nových statických mostov
plánujú cestári začať ešte v tomto roku. Na problematickom úseku chcú
umiestniť aj nadštandardné dopravné značenie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter