Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Víťaz čitateľskej súťaže má za sebou úspešnú publikačnú činnosť

obrazekJán Hríb: „Svojimi
článkami som chcel priblížiť históriu najmä mladej generácii.“

Do redakcie prišiel pred niekoľkými mesiacmi a priniesol nám na
uverejnenie článok napísaný nádherným rukopisom. Už po letmom pohľade na
prvé vety bolo zrejmé, že nejde o jeho prvý literárny počin. Na otázku,
či sa nechce zapojiť do čitateľskej súťaže o najlepší príspevok do
novín reagoval trochu prekvapene, ale napokon privolil. O našej súťaži
totiž vôbec nevedel a už vôbec nemohol tušiť, že sa stane jej historicky
prvým víťazom. Predstavujeme vám Mgr. Jána Hríba, 75-ročného dôchodcu
z Repejova, pôvodným povolaním učiteľa slovenčiny a ukrajinčiny.

„Vyučoval som na viacerých základných školách. Mojim
prvým učiteľským miestom bola Veľká Poľana, odkiaľ som sa neskôr dostal
do základnej školy v pohraničnej obci Ubľa. Odtiaľto som bol premiestnený
do základnej školy v Oľke, kde som pôsobil ako riaditeľ. Počas okupácie
v roku 1968 ma v 9. ročníku napadlo napísať na tabuľu nápis Prišli
nás oslobodiť sovietski okupanti. Následky na seba nenechali dlho čakať.
Behom niekoľkých dní mi bola odobratá červená stranícka knižočka.
Nechali ma ešte vyučovať, ale bol som preradený na základnú školu
s gymnáziom na Komenského ulici v Medzilaborciach. Tam ma ešte do roku
1975 ponechali v učiteľských službách, potom mi rozviazali pracovný
pomer. Dôvodom bol môj oportunizmus a môj názor na vpád sovietskych vojsk
do Československa. V okrese Humenné sme boli ôsmi, všetci dobrovoľne
podpísali, že sa vzdávajú učiteľského povolania, ja som bol proti, preto
som to nepodpísal,“
hovorí o svojom strastiplnom učiteľskom
pôsobení sympatický dôchodca. Po tom, ako sa proti svojej vôli musel vzdať
pedagogickej činnosti, pracoval bezmála 15 rokov ako robotník v Chemkostave
Humenné. Situácia sa zmenila až po novembri 1989, teda po páde komunizmu.
„V tom čase som si v Chemkostave podal žiadosť o rozviazanie
pracovného pomeru a vrátil som sa k učiteľskému povolaniu na pôvodné
miesto do Oľky. Odučil som tam ešte päť školských rokov a v školskom
roku 1994 – 1995 som išiel do dôchodku.“

Ján Hríb si už 15 rokov užíva zaslúžený dôchodok, činorodosť by mu
však mohol závidieť hociktorý človek v produktívnom veku. Je autorom
učebníc z rusínskeho jazyka pre vyučovanie na základných školách.
Hnacím motorom jeho publikačnej činnosti je snaha, aby žiaci rusínskej
národnosti ovládali okrem latinky aj azbuku. Napísal učebnice počínajúc
šlabikárom a končiac literárnou výchovou na druhom stupni základných
škôl. Celkom, už aj v rámci reedície, mu vyšlo 37 učebníc. Okrem toho
bol pravidelným prispievateľom časopisu Komenský, ktorého redakcia sídli
v Brne. Do tohto periodika písal články zaoberajúce sa najmä okupáciou
Československa sovietskymi vojskami. Články odborného charakteru publikoval
aj v Učiteľských novinách. Pred dvoma rokmi, pri príležitosti
600. výročia prvej písomnej zmienky o Oľke, napísal o tejto obci
publikáciu. Je taktiež autorom historickej príručky o vzniku bývalých
Pravroviec, terajšieho Repejova, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta
v jarných mesiacoch.
V čitateľskej súťaži o najlepší príspevok do novín zabodoval dvomi
článkami, ktoré zachytávajú historické udalosti v našom regióne.
„Mal som potrebu sprostredkovať ľuďom históriu Karpatsko –
duklianskej operácie, pretože tieto udalosti sa odohrali na území nášho
regiónu. Toto bol prvotný zámer, s ktorým som svoj prvý článok priniesol
do redakcie Spektra. Dosť ma trápi, že hoci sa na školách vyučuje dejepis,
súčasná mladá generácia o tejto histórii skoro nič nevie. Týmto
článkom som chcel najmä mladým ľuďom priblížiť historické udalosti
v našom regióne z nie tak dávnej minulosti. Ďalší článok bol
o cirkevnom živote pred Novembrom a po ňom. Víťazstvo v čitateľskej
súťaži ma veľmi prekvapilo a som naozaj šťastný. Veľmi rád prispejem
svojimi článkami do Spektra aj v budúcnosti,“
netajil
radosť víťaz prvého ročníka súťaže o najlepší príspevok
do novín.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter