Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V súčasnosti venujeme sexualite väčšiu pozornosť ako v minulosti

<h3>A. Solárová: „ženy trápi absencia túžby, mužov skôr
frustrácia.“</h3>

<p>Návšteva sexuológa bola v minulosti takmer pre všetkých veľkým tabu.
Ľudia v sebe nedokázali prekonať strach, hanblivosť či predsudky iných.
Dnes sa však doba zmenila, ľudstvo je tolerantnejšie a táto téma je
vnímaná liberálnejšie. O súčasnom pohľade na túto problematiku či
o trápeniach mužov a žien v tejto oblasti sme sa porozprávali s klinickou
psychologičkou, psychoterapeutkou a súdnou znalkyňou Antóniou
Solárovou.</p>

<p><strong><em>„Oslobodenie ženskej sexuality a jej terajšia celková
liberalizácia smerujú k tomu, že sa postupne mužská a ženská sexuálna
rola zbližujú. U žien zohrávajú veľkú úlohu psychické faktory,
dôležité sú tiež citové vzťahy. Potvrdzujú to aj výskumne overené
fakty sexuálneho reagovania nežnejšieho pohlavia na isté impulzy, ktoré
vzniká, keď ju s mužom spájajú nejaké duševné zväzky. Pri láske žena
reaguje najsilnejšie, ale môže ísť aj o pocit priateľstva, úcty či
obdivu. Keďže vývoj týchto citov vyžaduje istý čas, nereaguje žena
sexuálne pri pohľade na objekt záujmu okamžite, ale až po určitej dobe. Aj
na naplnenie pohlavných túžob majú dámy prísnejšie kritériá ako muži.
Ak orgazmus chápeme zo psychologického hľadiska ako citové uspokojenie,
žena ho vníma ako zásah do celej psychiky,“</em></strong> hovorí. Výskumy
aj život dokazujú, že muži inklinujú k striedaniu partneriek častejšie.
Sme teda monogamní alebo promiskuitní? <strong><em>„Promiskuita je
považovaná z hľadiska pokračovania rodu za prirodzenú a primárne
monogamia je determinovaná kultúrne. U ženy to súvisí s jej reprodukčnou
schopnosťou porodiť dieťa a postarať sa oň. Muž nie je takto
limitovaný,“</em></strong> vysvetľuje. Väčšina sexuológov sa zhoduje
v tom, že z tohto pohľadu je sexuálne správanie a stabilita, respektíve
striedanie partnerov záležitosťou toho, ako sa vieme a chceme prispôsobiť.
U párov je najčastejším problémom vzájomná komunikácia, aj v intímnej
oblasti života. Vďaka častejším rozhovorom je možné zlepšenie, potrebná
je však úplná otvorenosť a dôvera medzi ľuďmi. Schopnosť hovoriť
o sexualite, vyjadriť svoje potreby, túžby, priania, ale aj nespokojnosť,
predchádza vzniku rozličných konfliktov či dokonca sexuálnym poruchám. Zo
sexuálnych problémov sa u žien najčastejšie vyskytuje absencia túžby.
Muži skôr pociťujú frustráciu a neuspokojenie v posteli. Na konci sme sa
zaoberali otázkou, ktorú sme už v úvode načrtli. V roku 2000 sa na
Slovensku uskutočnil výskumný projekt o kvalite sexuálneho života, ktorý
priniesol zaujímavé výsledky. Ako informoval R. Masaryk, štvrtina
respondentov sa v ňom vyjadrila, že v našej spoločnosti je diskutovanie
o sexuálnych otázkach dosť neprirodzené. V debatách a dotazníkoch
vyjadrili záujem o ďalšie informácie a o otvorenie celospoločenskej
komunikácie o sexualite. Autor usúdil, že tá je pre ľudí zrejme veľmi
dôležitá. Na priamu otázku, či je pohlavný styk dôležitý pre kvalitný
život, kladne odpovedalo až 96,8 percent opýtaných. <strong><em>„ Aj
tieto závery poukazujú na to, že ľudia venujú sexuálnej problematike
väčšiu pozornosť a uvedomujú si jej význam, ako i dopad na ich osobný a
partnerský život,“</em></strong> uzavrela psychologička Antónia
Solárová.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter