Stropkovské zvony sa čoskoro opäť rozozvučia

Prvá etapa rekonštrukcie kostolnej veže je pred ukončením. Vďaka nej by
sa najneskôr do stropkovského odpustu, ktorý sa uskutoční 12. júla, mali
po dlhých rokoch opäť rozozvučať kostolné zvony. Práve kvôli zlému
stavu zvonovej stolice sa v stropkovskej farnosti rozhodli začať
s komplexnejšou rekonštrukciou veže.

„Zvony, to sú taká autorita každého kostola i mesta.
A keďže tie naše nezvonili dlhé roky, rozhodli sme sa pristúpiť
k rekonštrukcii. Mali sme k dispozícii odborný posudok, podľa ktorého už
pôvodná stolica nebola funkčná a bolo ju potrebné
vymeniť,“
priblížil stropkovský dekan Ján Švec Bilý.
Veľkou chybou, kvôli ktorej hrozilo statické narušenie veže bolo, že
v minulosti bola zvonová stolica zaklinovaná o vežové múry, pri zvonení
dochádzalo k veľkým vibráciám a na veži vznikli praskliny.
„Ďalším motívom pre rekonštrukciu boli viaceré požiadavky
od ľudí, aby bola veža sprístupnená aj pre verejnosť. Toto si však
vyžaduje naozaj komplexnú rekonštrukciu. Po obhliadke pamiatkárov sa totiž
ukázalo, že opravy budú oveľa zložitejšie ako sa pôvodne predpokladalo.
V zlom stave sú napríklad kamenné schody, dokonca aj na streche kostola sú
niektoré trámy poškodené a treba ich vymeniť. Aj sa bojíme do toho
pustiť, lebo stále sa objavujú nové a nové veci, ktoré je potrebné
opravovať,“
doplnil J. Švec Bilý. V rámci prvej etapy boli
od stáročných nánosov prachu a nečistôt očistené steny v interiéri
veže a poškodené miesta boli nahradené novými omietkami. Rovnako úbytky
muriva parapetov a ostení okien boli doplnené rovnakým konštrukčným
materiálom i spôsobom murovania ako pôvodné. Vymenené boli aj fošne na
piatich drevených podlažiach veže a posledným krokom v rámci prvej etapy
bude inštalácia novej stolice so zvonovým mechanizmom a trojicou zvonov.
„Dnes sú tri naše zvony – Peter, Benedikt a Mária,
vytiahnuté na hornom podlaží veže a čakáme na novú stolicu. Jej
zhotoviteľom je moravská firma Boroko z Brodku u Přerova, ktorá sa
zaoberá rekonštrukciou a výrobou zvonov a zvonových mechanizmov. Mali sme
síce pripravené dubové drevo na novú stolicu, ktoré schlo vyše 5 rokov,
ale firma ho neprijala a zabezpečí nám všetko z vlastného materiálu. Do
konca júna by sme zvony mali mať zavesené a sprevádzkované. Pri
zostrojovaní novej stolice boli aplikované najmodernejšie poznatky z tejto
oblasti. Bude tam nový lineárny mechanizmus a tiež technologická úprava
stolice a kývacieho mechanizmu zvonov bude prospešná pre ich lepšiu akustiku
a rozbeh. Súčasné reproduktory už nebudú potrebné a budú
odstránené,“
popísal autor projektu na obnovu veže Ing.
arch. Marko Vateha.
Kompletná rekonštrukcia veže ráta s investíciami asi 400 tis. eur (12
mil. Sk), pričom realizácia prvej etapy stála viac ako 33 tis. eur (1 mil.
Sk). Celú sumu hradila stropkovská farnosť z vlastných prostriedkov.
„Po sprevádzkovaní zvonov zrejme rekonštrukciu prerušíme,
pretože všetky vlastné prostriedky sme preinvestovali. Pokúšame sa však
zháňať ďalšie financie z ministerstiev kultúry a financií a rôznych
fondov. Možno nám pomôže aj plánovaný projekt cezhraničnej spolupráce
s Poľskom, z ktorého by sme chceli získať prostriedky na rekonštrukciu.
Dúfam, že budeme úspešní. Zatiaľ sme v rámci našich možností urobili
prvú etapu,“
uviedol J. Švec Bilý.
Ďalšou prioritou pri rekonštrukcii bude odkanalizovanie toaliet v kostole a
ešte v tomto roku by sa mohol opraviť mechanizmus vežových hodín a
vymeniť ozvučnicové okná, číselníky a ručičky exteriérových hodín
podľa zachovanej historickej fotodokumentácie (čierny podklad s rímskymi
číslicami). Tieto práce si vyžiadajú investície okolo 10 tis. eur (300
tis. Sk). „Na hodinovom mechanizme dochádza k častým
poruchám, lebo sa neudržiavajú. Mechanizmus je premazaný vazelínami, je na
tom veľa prachu a v zime to všetko stvrdne. Teraz sa spraví generálna
oprava, všetko sa vyčistí a potom by hodiny mali fungovať bez
porúch,“
vysvetlil M. Vateha.
Okrem popísaných a zrealizovaných prác sa plánuje aj rekonštrukcia
kamenného točitého schodiska, vymenené budú všetky dvere vo veži a
jednotlivé podlažia veže budú sprístupnené drevenými rebríkovými
schodiskami. V súčasnosti zamurované kamenné stĺpiky ochoze pod strechou
veže budú odborne obnovené. Pri rekonštrukcii sa ráta aj s výmenou
strešnej krytiny kostola i veže (pozinkovaný, resp. medený plech). Všetky
práce budú prebiehať pod prísnym dohľadom Krajského pamiatkového úradu
v Prešove. Podľa vyjadrení architekta M. Vatehu i dekana J. Šveca Bilého
bude možné vežu sprístupniť pre verejnosť až po ukončení celej
rekonštrukcie.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter