Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

S autorom Ľuboslavom Šmajdom o publikácii Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Stropkove

Publikácia bola
vydaná mestom Stropkov pri príležitosti 350. výročia založenia Bratstva
sv. Škapuliara, ktoré je najstarším bratstvom na území Slovenska, ale aj
predošlej rakúsko-uhorskej monarchie, uhorského kráľovstva, dokonca aj
v iných európskych i mimoeurópskych krajinách. Staršie bratstvo vzniklo
podľa slov mestského historika Ľuboslava Šmajdu v období stredoveku
v Poľskom kráľovstve.

„Bolo našou povinnosťou dať to na papier, pretože len
málokto vie, že nejaké bratstvo vôbec existuje. Niektorí nevedia, kedy bolo
založené. Ľudia sú rôzni a ako historik sa potykám pri svojej práci
s rôznymi situáciami,“
povedal Ľ. Šmajda v úvode.
Dnes si môžeme v publikácii Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie
Karmelskej v Stropkove prečítať skutočné historické fakty, ktoré
odkazujú na reálne historické dokumenty. Nie sú to teda žiadne výmysly a
v poznámkovom aparáte sa môže čitateľ oboznámiť so zdrojom
informácií, z ktorých autor čerpal.
„Chcel by som sa osobitne poďakovať M. Szattlerovej, ktorá na
vzniku knihy veľmi aktívne spolupracovala. Volala mi, písala mi a
upozorňovala na chyby, za čo som jej vďačný. Niekto musel tiež držať
odborný dohľad nad vzniknutým textom, aby kniha získala hodnovernosť, za
čo chcem vyjadriť vďaku Gabrielovi Brendzovi, ktorý síce prítomný nie je,
ale pevne verím, že sa odkaz k nemu dostane. Grafiku spískal náš kolega
Dávid Durilla, za čo mu tiež veľmi pekne ďakujem,“
takto
vyjadril vďaku autor knihy všetkým zainteresovaným, bez ktorých by táto
kniha vznikala len ťažko.
V prvej kapitole tejto publikácie sa dočítate všetko od založenia a vzniku
karmelitánskeho radu. Druhá kapitola nesie názov Panna Mária – symbol
Stropkova, pretože Panna Mária sa nachádza nielen na každom jednom oltári,
ale aj na každej jednej historickej pamiatke u nás v Stropkove a úcta
k nej je u nás veľmi silná.
„Už Peteovci, ktorí sa zaslúžili o vznik Bratstva sv.
Škapuliara v roku 1669 nám dali takéto dedičstvo a my máme povinnosť
toto dedičstvo uchovávať, pripomínať si ho a neopomínať
ho,“
myslí si Ľ. Šmajda.
Tretia kapitola sa venuje samotnému Bratstvu sv. Škapuliara, čiže poníma
obdobie od jeho schválenia pápežom Klementom IX., od jeho uznania jágerským
biskupom Tomášom Pálfim 11. mája 1669 až po súčasnosť.
Okrem pútavého čítania a zaujímavých historických faktov nájde v knihe
čitateľ aj záložku, na ktorej je vyobrazený obraz Panny Márie Karmelskej
z 18. storočia, ktorá sa nachádza na bočnom oltári v stropkovskom
Sanktuáriu.
„S týmto obrazom sa stretnete viackrát v tejto knihe, pretože
je to nádherná pamiatka a chceli sme ju dať do pozornosti. V knihe sa tiež
nachádza množstvo obrazového materiálu, ktorý sme získali z Pamiatkového
úradu SR v Bratislave, zo štátnych archívov, najviac však zo Štátneho
archívu v Prešove a archívu košického arcibiskupstva, odkiaľ bolo najviac
materiálu, ktorý bolo potrebné preštudovať. V jednom zväzku sa
nachádzalo asi 1500 listín. Pasovať som sa musel s latinčinou,
maďarčinou, nemčinou… V knihe som nechcel obsiahnuť len historické fakty
a čísla, ale chcel som predovšetkým, aby kniha predstavila rozvoj a vývoj
škapuliarskeho bratstva u nás v Stropkove,“
priblížil
vznik knihy Ľ. Šmajda.
V úvode knihy nájdeme aj príhovory primátora mesta O. Brendzu, nášho
farára a dekana M. Kyšeľu, ale i silný odkaz Mons. Bernarda Bobera,
arcibiskupa – metropolitu, ktorý píše:
„Chráňme a zveľaďujme našu stropkovskú mariánsku svätyňu!
Je to miesto, kde možno získať pokoj a najväčší zázrak – svoje
vnútorné obrátenie.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter