Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rybárstvo je dnes stále všeľudové

Mnohých z nás
vyľakali uhynuté ryby v rybníku v Stropkove. Ide o stav, ktorý vzniká po
zimnom období. Ryba je studenokrvný živočích, otepľovaním vody stúpa jej
aktivita a ryba, ktorá je po zime v slabej kondícii, môže uhynúť.

„Tento stav je bežný aj v riekach, prípadne väčších
nádržiach, tam však nie je tak ľahko spozorovateľný, ako na našom
rybníku priamo v meste. V tejto súvislosti pripomíname skutočnosť, že
v neskorej jeseni je potrebné dopriať rybám pokoj na zazimovanie, zbytočne
ich nerušiť, aby nestrácali cennú energiu,“
uviedol
podpredseda MO SRZ Stropkov Roman Kudič.
Ako ďalej uvádza R. Kudič jarné obdobie nie je pre MO SRZ Stropkov
z hľadiska prípravy špecifickým obdobím, keďže sa revíry musia
udržiavať celoročne. Na jar nastáva povinnosť kosenia a vonkajšej údržby
v okolí revírov. Pravidelne sa čistí prítokový kanál do vodnej nádrže
Stropkov, aby nenastal problém s cirkuláciou vody v letnom období.
„Práce v tomto období smerujú predovšetkým k príprave
nádrže na každoročné preteky v love rýb na udicu, ktoré sa uskutočnia
12. mája. Ide o mimoriadne obľúbenú akciu, na ktorú už teraz širokú
verejnosť pozývame,“
dodal R. Kudič.
V rámci úpravy okolia vodnej nádrže Stropkov a vytvárania zóny oddychu
nielen pre rybárov, ale aj návštevníkov regiónu a širokú verejnosť sa
postupne osadzujú nové betónové lavičky. „Finančné
prostriedky získavame predovšetkým prostredníctvom projektov, napr. Šariš
ľudom alebo RWE – Pomáhame spoločne. Dobrú spoluprácu máme aj so
Službou, m. p., či už pri osádzaní spomínaných lavičiek, odstraňovaní
opadu alebo kosení okolia nádrže,“
uviedol.
MO SRZ Stropkov mala ku koncu minulého roka 445 členov, z toho
333 dospelých, 28 mládežníkov a 84 detí. „Predpokladám,
že sme najväčšou jednotnou záujmovou organizáciou v okrese Stropkov.
Oproti roku 2016 nám stúpol počet členov o 10 a od roku
2015 o 39 členov. S počtom členov a jeho nárastom sme spokojní,
poukazuje to na to, že rekreačný rybolov má medzi ľuďmi stále svoje
nezastupiteľné miesto. Obzvlášť radi vidíme pri vode deti. Je na
nezaplatenie, keď vymenia smartfón za udicu a vytvárajú si tak pozitívny
postoj k vode a prírode všeobecne,“
doplnil R. Kudič.
Revíry MO SRZ Stropkov – VN Stropkov, VN Bokša a Ondavu pravidelne
zarybňujú v súlade so zarybňovacím plánom a vynakladajú naň značné
finančné prostriedky, ktoré sa každoročne pohybujú zhruba okolo 13 tisíc
eur. Zarybnenie je druhovo rozmanité. Vo VN Stropkov je dominantnou rybou
kapor, tiež je vysádzaný bylinožravý amur, či pstruh dúhový. Z dravých
rýb sa v nádrži nachádza šťuka a zubáč. Sprievodnou rybou je karas,
pleskač a iná biela ryba.
„Ondavu sme práve pred týždňom zarybnili dvojročným pstruhom
dúhovým, ktorý je pre rybárov atraktívnou lovnou rybou. Do Ondavy
vysádzame aj pôvodné druhy rýb, akými sú podustva, jalec alebo mieňa.
Prítoky posilňujeme pstruhom potočným a sivoňom,“

priblížil podpredseda MO SRZ Stropkov.
Veľkostne v súčasnosti dominuje pár kusov tolstolobikov, ktoré majú viac
ako 20 rokov a prípadný bežný úlovok má cez 20 kg. „Tieto
ryby sa už pomaly vytrácajú, keďže v rybníku žili ešte pred jeho
vypustením v roku 2000,“
uviedol R. Kudič.
Na väčšine stojatých vôd platí všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca
do 31. mája. V našej oblasti sa smie loviť len na Ondave, Chotčianke a
prítokoch. „Aj tu však platí druhová ochrana jednotlivých
rýb. Pre VN Stropkov a Bokša máme platnú výnimku na lov od 15. mája a
prakticky plná sezóna s minimálnymi obmedzeniami začína 16. júna, odkedy
je možné loviť dravé ryby,“
vysvetlil R. Kudič.
Na ochranu rybárskeho práva je zriadená 8 členná rybárska stráž, ktorá
kontroluje rybolov. Ochrana rybníka a jeho okolia je iná vec. Ako R. Kudič
uvádza musí byť výsledkom spoločného prístupu a úsilia rybárov a
verejnosti. „Máme permanentný problém s neporiadkom v okolí
nádrže, prípadne s vandalizmom. Párkrát do roka musíme opraviť okenice
na budove kancelárie, minulý víkend nám ktosi povyvracal z hrádze
odpadkové koše. Za úplne nepochopiteľné považujem, keď niekto k rybníku
v meste vyvezie staré okná a rozbité sklo zostáva pri vode… V tomto
kontexte by sme privítali vyššiu aktivitu príslušníkov Policajného zboru
a Mestskej polície v okolí nádrže,“
uviedol R. Kudič.
Vodná nádrž leží v intraviláne mesta a je jednou z jeho dominánt, preto
je potrebné chrániť jej okolie. Máloktoré mesto sa môže pochváliť tým,
že má taký veľký a pekný rybník na skok od centra.
Ako ďalej uvádza R. Kudič rybárstvo je dnes stále všeľudové. Loviť ryby
za prijateľné poplatky si môže dovoliť skoro každý – či už deti
alebo dôchodcovia a MO SZR Stropkov má za to, že tento stav je potrebné
zachovať, hlavne kvôli deťom a mládeži.
V legislatívnom procese je nový zákon o rybárstve a súvisiaca
vykonávacia vyhláška, ktorá avizuje viacero významných zmien. Tie môžu
výrazne zmeniť charakter rekreačného a športového rybolovu a zostáva len
dúfať, že rybárstvo zostane aj naďalej bežnou a príjemnou voľnočasovou
aktivitou aj do budúcna.
„Na záver mi nedá nevyjadriť sa k článku v týždenníku
Stropkovské Spektrum, ktorý sa týkal odpadu vo Vodnej nádrži Domaša. Je mi
ľúto, že vyjadrenia pána starostu Kvakoviec postavili do nelichotivého
svetla všetkých rybárov bez rozdielu. Považujeme to za neférové, pretože
väčšina rybárov ctí zodpovedný prístup k vode a životnému prostrediu.
Za tendenčné považujeme jeho vyjadrenia, ktoré naznačujú, že za odpad
v Domaši sú zodpovední len rybári. Odporúčam pánovi starostovi, aby
vyskúšal navštíviť zatopený vŕbový les v okolí Lomného a Bžian a
pozrel si zachytený odpad, ktorý priniesla Ondava. Táto časť je chránenou
rybárskou oblasťou, bez možnosti rybolovu, teda bez rybárov. Nech napríklad
vyskúša v tomto období prejsť tok Ondavy a Chotčianky a pozrieť si
zachytené PET fľaše, igelitové tašky a rôzny odpad na stromoch nad vodou.
Rozumný a súdny človek pochopí, že odpad, ktorý prinesie voda z oblastí,
kde sa vôbec nelovia ryby, zrejme nevyviezli a nenahádzali rybári. Rovnako
nepochopiteľné je vyjadrenie pána starostu o obmedzení výkonu rybárskeho
práva v úsekoch, kde sú postavené čierne stavby. Myslím, že nad tým sa
musí pousmiať každý s minimálnym právnym povedomím. Nehádžme teda
všetkých rybárov do jedného vreca. Skúsme si uvedomiť, ako by dnes
vyzerali vodné plochy a toky, keby sa o ne nestarali rybári a nemali by
gazdu. Trochu objektivity teda nezaškodí nikomu,“
dodal
v závere podpredseda MO SRZ Roman Kudič.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter