Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Rozhovor s výkonným riaditeľom nového prevádzkovateľa stropkovskej nemocnice

Po schválení prenájmu stropkovskej nemocnice sme oslovili výkonného
riaditeľa Vranovskej nemocnice, n.o., Ing. Norberta Schellonga, ktorý
priblížil zámery investora s nemocnicou v Stropkove.

Aké sú garancie nového investora, že stropkovská nemocnica
bude naďalej fungovať a slúžiť občanom nášho regiónu?

No ja vám položím podobnú otázku, aké by boli garancie, pokiaľ by ste
s nami do toho nešli? My sa samozrejme musíme snažiť poskytnúť ten rozsah
aký sme sľúbili a ktorý tu chceme zachovať. A garanciou na to je
samostatná licencia, ktorú Vranovská nemocnica v tejto chvíli musí
rozšíriť aj o Stropkov.*
Aké kroky podniknete v stropkovskej nemocnici v najbližšej
budúcnosti?

Bavili sme sa o tom, či je časovo možné všetko zvládnuť. Našou úlohou
je už v tom prvom týždni nastaviť vzťahy medzi mestom a medzi Vranovskou
nemocnicou. Od 1. júla sa pritom bude pokračovať za stáleho režimu ako
doposiaľ, ako keby k ničomu nedošlo. A to aj napriek tomu, že nemáme
doriešenú záležitosť s poisťovňou. Čakali sme však už len na dnešný
krok. Samozrejme k tým prvým krokom bude patriť stabilizácia nemocnice
v ekonomickom slovazmysle a realizácia koncepcie, ktorú sme si stanovili. Tou
je zachovanie lôžkového fondu v takom rozsahu, ktorý bude potrebný a
následne rozvoj ďalších služieb, ktoré sú vzhľadom na demografický
vývoj tohto regiónu potrebné.*
Má vaša nemocnica k dispozícii dostatočný objem limitovaných
výkonov od zdravotných poisťovní, aby dokázala zvládnuť financovať aj
stropkovskú nemocnicu?

Jedinou poisťovňou, ktorá limituje rozsah zdravotnej starostlivosť je VšZP,
čo je vo vašom kraji významný poistiteľ. U ostatných poisťovní s tým
nie je problém. Čo sa týka VšZP, musíme s nimi vstúpiť do jednania a
napríklad v oblasti geriatrickej ústavnej starostlivosti s nimi vyjednať
zodpovedajúci finančný balík.*
Tunajšia nemocnica dlhodobo vykazuje stratu. Akým spôsobom ju
chcete eliminovať?

Je tu celý rad neefektívnych procesov vo forme nákladov. Tie však nie sú
kľúčovým prvkom, aby sme sa dostali do plusových čísel alebo na nulu.
Hlavne je treba plniť výkonovú zložku nemocnice. Už to tu padlo, že zo
48 lôžok máme obsadených 14 a to je obrovský problém. Je našou úlohou,
aby sme tie lôžka, ak ich už nebude 48, ale povedzme 30, mali na 90 %
obsadené.*
Problém nemocnice je aj lekársky personál. Plánujete presunúť
niektorých lekárov z Vranova doStropkova?

Našou úlohou je tak do Vranova, ako aj Stropkova priviesť nových
odborníkov. Počet lekárov v Stropkove by sa mal zvýšiť.*
Kto bude v novom vedení stropkovskej nemocnice?
Dnes neviem odpovedať na túto otázku.
Tak kto bude od 1. júla riadiť túto nemocnicu?
Od prvého, ak všetko stihneme, spadá stropkovská nemocnica pod
vranovské vedenie.

Vo vašom projekte sa plánuje so zriadením domova
ošetrovateľskej starostlivosti. Kde by mal byť zriadený?

Súčasný priestory v nemocnici poskytujú komfortný priestor na to, aby
sme mohli zriadiť ďalších 10 lôžok, resp. toľko, koľko bude potrebné.
Prípadne sa môžeme baviť aj o reprofilácii niektorých lôžok. Nemôžeme
si myslieť, že súčasný charakter všetkých oddelení zostane zachovaný.
My sme povedali, aká je koncepčná priorita a tá môže byť doplnená práve
o ten dom ošetrovateľskej starostlivosti.

Plánujete využiť aj pomerne veľkú nedostavanú časť
nemocnice?

Máme víziu. Ide o jej využitie zdravotno-sociálnym smerom za prispenia
a využitia fondov EÚ. S vedením mesta sme si stanovili určité obdobie,
v ktorom sa musíme pokúsiť dotiahnuť z EÚ nejaký projekt. Jeho
realizácia by mala mať, vzhľadom na veľké priestory, nadregionálny
charakter.

Mohli by ste na záver priblížiť majetkové pozadie nového
investora – vlastníkov Vranovskej nemocnice n.o.?

Stropkovské detašované pracovisko ostane neziskovou organizáciou –
Vranovskou nemocnicou. Vzniká nový subjekt, akciová spoločnosť, ktorý je
účelovo viazaný na investície do nehnuteľného majetku. Spoluvlastníci
nového subjektu budú súčasní akcionári spoločnosti Nemocnice a
polikliniky a.s., ktorý si nájdete v obchodnom registri.

Konkretizovať nebudete?
Nájdete si ich v Obchodnom registri… Nemocnice a
polikliniky a.s.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter