Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Rok po komunálnych voľbách sme sa porozprávali s primátorom

<h3>O. Brendza: 15. novembrom sa mi obrátil život hore nohami, samozrejme,
v tom pozitívnom zmysle</h3>

<p>V nedeľu, 15. novembra, uplynul jeden rok od komunálnych volieb. V tých
minuloročných sa o post primátora mesta Stropkov uchádzalo päť
kandidátov. Najviac voličov sa rozhodlo zahlasovať za nezávislého
kandidáta č. 3, JUDr. Ondreja Brendzu. Na hlasovacích lístkoch sa jeho meno
vyskytlo 2737-krát, čím sa do primátorského kresla posadil na štyri roky.
V tejto súvislosti nás zaujímalo, do akej miery mu víťazstvo vo voľbách
zmenilo život, čo sa mu už podarilo splniť z jeho predvolebného programu,
aké sú vyhliadky do budúcnosti a ďalšie zaujímavosti aj z jeho osobného
života nám prezradil na priateľskom stretnutí.</p>

<p>Na otázku, ako sa mu zmenil život za posledný rok mal jasnú odpoveď.
<strong><em>„Zmenilo sa všetko. Dá sa povedať, že 15. novembrom sa mi
obrátil život hore nohami, samozrejme, v tom pozitívnom zmysle. Bola to pre
mňa zmena, pretože som sa po sedemnástich rokoch začal v novej pozícii
zaoberať omnoho širšou problematikou, ako dovtedy na katastri
nehnuteľností. Tam som bol zvyknutý na 7,5-hodinový pracovný čas. Pri
terajšej práci neexistuje časové obmedzenie, k dispozícii som 24 hodín
denne, sedem dní v týždni a de facto 365 dní v roku.“</em></strong><br
/>
Pýtali sme sa aj náročnosť primátorského povolania. <strong><em>„Počas
štyroch rokov som ako poslanec mesta spolu s kolegami poukazoval na riadenie
mesta a chyby, ktoré sme vnímali z nášho pohľadu a navrhovali, ako by sme
to urobili my, keby sme boli na ich mieste. Komunálne voľby to zmenili a od
ľudí sme dostali mandát na nasledujúce štyri roky. Náročné je každé
vedúce postavenie, preto nie je jednoduché ani prevziať mandát, ktorým do
vás ľudia vložili svoju dôveru, ale nebojíme sa toho. Stále hovorím a
možno sa budem opakovať, že mám, čo som chcel, a verím tomu, že spoločne
s vedením mesta a plnej zodpovednosti budeme robiť správne rozhodnutia a
snažiť sa vložiť do toho všetko úsilie, aby to malo hlavne pozitívny
dopad aj do budúcnosti.“</em></strong><br>
Zaujímalo nás, čo sa napríklad už podarilo splniť za posledný rok
z predvolebného programu. <strong><em>„Moja predvolebná kampaň
pozostávala z niekoľkých pilierov. Ja osobne zastávam názor, že
predvolebný program by nemal byť len o predvolebnej kampani. Už ako poslanec
som vravieval, že volebný program si robíme každý deň, každým skutkom,
každým činom. Na zhodnotenie, čo všetko sme splnili bude možné najlepšie
odpovedať po štyroch rokoch. Čo sa týka posledného roka, hodnotiť ho
budeme na verejnom odpočte v decembri, ktorý pripravujeme pre stropkovskú
verejnosť. Ale, ak by som mal rozdeliť posledný rok, tak by som ho rozdelil
na dve polovice. Prvá časť roka bola hlavne o tom, aby sme dobehli všetky
projekty, ktoré začali ešte naši predchodcovia. Išlo o projekty Stretnutie
kultúr Karpatského pohraničia, v rámci ktorého sa zrekonštruovalo
kultúrne stredisko, projekt Rómskeho komunitného centra a projekt obnovy
prímestskej rekreačnej zóny pod vlekom. Každý jeden projekt by mal byť
prínosom pre mesto a jeho obyvateľov. Každý jeden z týchto projektov nám
sťažil situáciu, pretože predošlé vedenie ich riadilo ako riadilo, čím
nám skomplikovalo život. Museli sme vynaložiť enormné úsilie, aby sa nám
podarilo predĺžiť zmluvu na rekonštrukciu budovy kultúrneho strediska do
marca 2015. Pôvodná zmluva bola podpísaná do konca roka 2014. Bolo jasné,
že sa to nestihne a hrozilo, že mesto bude musieť znášať celú čiastku
660 000 eur z vlastného rozpočtu. Pri komunitnom centre boli napríklad
pozastavené stavebné práce a z rozpočtu bolo vyrobených približne 20 %
z investície, ktoré neboli preplatené. Hlavne v prvých dňoch, keď sme
nastupovali do úradu, nešli sme písať pomyselné čierne knihy, ale to
obdobie bolo hlavne spojené s hasením problémov po predošlom vedení,
ktoré by mali dopad predovšetkým na verejné financie v meste.
V súčasnosti sú už obe stavby skolaudované a uvedené do života. Lenže,
prišla druhá etapa čo sa týka dokladovania. Skrz toho, že sa to robilo ako
sa to robilo a my dodnes nemáme refundované finančné prostriedky v celkovej
výške zo spomínaných projektov. S touto skutočnosťou sa musíme vyrovnať
s čo najmenším dopadom na rozpočet mesta.“</em></strong><br>
Početné problémy ovplyvnili aj naplánované veci. <strong><em>„Všetci
naraz čakali, že sa všetko expresne zmení. Kto však riadil a fungoval
v štátnej správe a samospráve vie, o čom to je. Za našej réžie nastali
personálne zmeny na postoch, kde si to žiadala situácia. Vymenil sa
prednosta, hlavný kontrolór, náčelník mestskej polície, štatutár Byhosu,
manažment Služby. Niekto povie, že to je málo, iný, že to je dosť.
Základným heslom, ktorým sme šli do volieb bolo, že nejdeme riešiť
ľudí, pozície a posty, ale ideme riešiť problémy. Tam, kde sa to javilo
ako najakútnejšie sme vykonali zmeny s cieľom naštartovať veci podľa
našich predstáv. Podarilo sa nám zriadiť detské ihrisko, workoutové
ihrisko, aktívne podporujeme aj šport. Nielen futbal, ako si mnohí mysleli,
ale do Stropkova sa opäť vrátil napríklad box. Juniorky I. volejbalovej
ligy, ktoré pred tým v mestskej športovej hale nehrali, dnes už hrajú.
Snažíme sa podporovať aj masové akcie ako sú Stropkovská dvadsiatka, či
cyklopreteky. Pripomenuli sme si oslavy 90. výročia stolného tenisu
v Československu, v zápase s Dunajskou Stredou sme oslávili 95. rokov vo
futbale,“</em></strong> uviedol primátor. Mimo kultúrnych a športových
akcií sa vedeniu podarilo zrealizovať aj viaceré projekty. Jedným z nich je
modernizácia verejného osvetlenia. <strong><em>„Cez projekt sme prijali
výzvu a teraz nám už ostatné mestá závidia. Nešli sme, ako sa hovorí
s bubnom na zajace, ale krok po kroku, aby sme nepodpísali veci, ktoré by sme
nemali podpísať. Teraz nás čaká už len úspešná realizácia. Vo
voľbách som vravel, že najrýchlejšie zarobené peniaze sú ušetrené
peniaze a verejné osvetlenie podľa certifikovaných štúdií garantuje 60%
úsporu energií.</em></strong> Zmeny sa diali a dejú aj čo sa týka Byhosu.
<strong><em>Vedeli sme, že tepelné hospodárstvo je zastaralé, či už ide
o kotolne alebo rozvody. V kotolni K6 sa vybudovali solárne panely, napojila
sa na ňu športová hala a verím, že to prinesie komfort. Modernizáciou
prechádza aj kotolňa K5, na ktorú je napojená celá budova základnej
školy, gymnázia a plavárne. Vďaka osloveniu sponzorov sa nám na plavárni
podarilo nedávno spustiť saunu.“</em></strong> Základnou filozofiou tohto
vedenia bolo od základu zmeniť manažment mestského podniku Služba.
<strong><em>„Nové vedenie, ktoré je momentálne v mestskom podniku si
osvojilo našu myšlienku, že všetko, čo sa udeje v meste, sa má
realizovať cez Služba m. p. Stropkov, samozrejme, pokiaľ to bude v ich
silách. Nemá to byť súboj s mestom, ale úlohou, ktorej zmyslom je, aby sa
Služba nestarala len o čistenie ulíc a udržiavanie mestskej zelene, ale aby
vykonávala aj tzv. samostatnú podnikateľskú činnosť. Môžem povedať, že
sa nám v spolupráci s mestským podnikom podarilo vybudovať nové
parkovisko pri kopci na Hrnčiarskej ulici. Z pozície mesta oceňujem, že sa
zhostili tejto filozofie a vytvorili ďalšie miesta len tým, že inak
poukladali koše a inak usporiadali parkovacie miesta. Mesto má pripravený
plán, ktorého sa chce pridržiavať pri pribúdaní a realizácii nových
miest na budúci rok.“</em></strong> Za posledný rok sa zlepšila aj
komunikácia s tretím sektorom. <strong><em>„V spolupráci s aktivistami
z Bokše sa podarilo vybojovať novú oddychovú zónu na futbalovom ihrisku
v prímestskej časti Stropkov – Bokša a úspešne zavŕšiť projekt
Griluj s Kozlom, výsledkom ktorého bude grilovacie miesto umiestnené práv
tam. Od 1. septembra 2015 sa v prímestskej časti Stropkov – Sitník
podarilo preorganizovať dovtedy obmedzený režim materskej školy patriacej
pod MŠ Andreja Hlinku, kde na chyby upozornila inšpekcia ešte na prelome
rokov 2013/2014.“</em></strong> Od začiatku roka prebieha aktívna
komunikácia s investorom do priemyselného parku, výsledkom ktorej je
podpísaná dlhodobá nájomná zmluva na jednu z hál. <strong><em>„Na
zastupiteľstvo mesta Stropkov by 16. decembra mal prísť aj zástupca
nemeckého investora, ktorý by mal prezentovať svoje predstavy, vízie a
výrobný program. Poučení z toho, čo sa udialo s iným investorom, ktorý
mal prísť do priemyselného parku a vytvoriť viac pracovných miest ako teraz
sa tešíme aj tomuto investorovi.“</em></strong> Aby sme neboli len na pôde
oficialít z mesta, primátorovi sme položili aj pár otázok, ktoré sa
dotýkajú jeho momentálneho súkromia. Na otázku, ako si vie skĺbiť
pracovný čas s tým voľným, nám odpovedal nasledovne. <strong><em>„Bol
by som zlý manažér, keby som nevedel hospodáriť so svojím 24-hodinovým
časovým fondom. Môžem ale zhodnotiť, že pri práci v primátorskom kresle
mám času na svoje koníčky menej. Hlavne začiatok roka bol takým
turbulentným obdobím, keď som si musel povedať, že potrebujem oddych a
vyventilovať sa ako všetci ostatní. Ja to hovorím tak, že na futbale si
oddýchnem od problémov mesta a ak sa vyskytnú problémy vo futbale,
oddýchnem si od nich na mestskom úrade. Zatiaľ sa mi darí, uvidím čo však
prinesie život. Ak budem môcť určite sa chcem naďalej venovať futbalovému
rozhodovaniu, pretože som mu obetoval už veľa rokov svojho
života.“</em></strong><br>
V súvislosti s katastrofou, ktorá sa udiala v uliciach Paríža za
posledné obdobie nás zaujímalo, aký je jeho názor na situáciu vo
Francúzsku. <strong><em>„Som z toho veľmi smutný. Zbytočne vyhaslo veľmi
veľa ľudských životov, či už vo Francúzsku alebo pri páde ruského
lietadla nad Sinajom. Aj preto, že lietam som si uvedomil, že som pokojne
mohol byť v tom lietadle alebo na mieste rozhodcov, ktorí rozhodovali zápas
v Paríži. Človek je voči takýmto situáciám bezbranný. Verím, že
predstavitelia štátov, ktoré sú priamo zapojené do tohto konfliktu medzi
islamským štátom a Európou nájdu najmenej bolestivé riešenie a podarí sa
im ochrániť svojich ľudí. Je to nezmyselný konflikt vďaka ktorému sa
zmenil pohľad na bezpečnosť v Európe a kdekoľvek inde. Najsmutnejší je
na tom fakt, že sa niečo také stalo v 21. storočí,“</em></strong> dodal
primátor.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter