René Šafran žije na Islande už viac ako deväť rokov