Psychologička Valéria Surmajová: „Je potrebné veľmi citlivo zvážiť, či je dieťa na školu zrelé“

V týchto dňoch prebieha zápis detí do prvého ročníka. Pre rodičov,
ale najmä pre budúcich školákov ide o veľmi významnú udalosť.

Predškolák sa totiž pomaly pripravuje na to, že čas bezstarostnosti sa
pomaly končí a čo nevidieť ho vystriedajú školské povinnosti. Najmä
u detí, ktorým ľudovo povedané nevychádzajú roky, riešia rodičia
dilemu, či povinnú školskú dochádzku o rok odložiť, alebo dať dieťa do
školy skôr. Viac svetla do celej problematiky vniesla psychologička Mgr.
Valéria Surmajová z pedagogicko-psychologickej poradne v Stropkove.
Čo v preklade znamená zaužívaný pojem „nevychádzajú mi
roky“?

V každom školskom roku je povinné zaškolenie detí, ktoré v danom roku
dosiahnu k 31. 8. vek 6 rokov. Každé dieťa, ktoré v danom roku už
6 rokov má, musí byť do školy zapísané. Deťom „nevychádzajú roky“,
ak sú narodené od 1. septembra, ale my niekedy zvažujeme odklad školskej
dochádzky aj u detí narodených v júli a v auguste.
To, že je dieťa narodené v mesiacoch, ktoré ste spomínali,
však zrejme ešte neznamená, že musí automaticky odložiť nástup do
školy…

Za predpokladu, že rodičia majú pocit, že je dieťa šikovné a mohlo by
ísť do školy, prípadne im to odporúčajú aj učiteľky v materskej
škole, môžu dať dieťa do školy zapísať. Ale škola si potom vyžaduje
vyjadrenie psychologickej poradne, pretože v týchto prípadoch sa jedná
o predčasné zaškolenie dieťaťa.
Ako posudzuje psychológ spôsobilosť dieťaťa na predčasné
zaškolenie?

Na to, aby sme dokázali posúdiť, či dieťa je, alebo nie je zrelé na
školskú dochádzku, máme špeciálnu batériu testov. Dieťa musí byť
zrelé nielen v intelektovej, ale aj v emocionálnej a sociálnej oblasti.
Nestačí, keď sa vie dieťa naučiť naspamäť básničky, alebo narátať do
sto. Dôležité je napríklad aj to, ako dlho dokáže sústrediť pozornosť,
alebo akú má pamäť. Musí rozumieť pojmom viac, menej, vpravo, vľavo,
rozoznávať farby. Malo by mať čistú reč. Za predpokladu, že zle vyslovuje
len jedno písmenko, dá sa to prehliadnuť. Ale ak v tej reči vyskakuje
viacero problémov, vtedy odporúčame odklad školskej dochádzky. Dieťa,
ktoré zle rozpráva, automaticky aj zle číta a píše. Ale sledujeme uňho
napríklad aj to, ako má rozvinutú analytickú a syntetickú činnosť. Pre
vysvetlenie: Keď dieťa číta, najprv si musí vedieť slovo rozložiť na
jednotlivé písmenká, analyzuje jedna časť mozgu, a potom ich musí dať
dokopy, za toto je zodpovedná druhá časť mozgu. Keď tam spoje nefungujú
tak, ako by mali, dieťa nemôže v škole napredovať. Tieto spoje sa
vyvíjajú vekom. Ďalším faktorom je udržanie pozornosti. Zámernú
pozornosť by malo byť dieťa schopné udržať nejakých 10 minút.
Čo hovoria skúsenosti z vašej praxe? Riadia sa rodičia vašimi
odporúčaniami, alebo aj napriek výsledkom vašich testov dieťa nakoniec do
školy zapíšu?

Náš posudok má odporúčací charakter za predpokladu, že sa jedná
o odklad školskej dochádzky. Ale aj učitelia pri zápise zistia, či to
dieťa spĺňa ich kritériá. Konečné rozhodnutie o odklade povinnej
školskej dochádzky však vydáva riaditeľ školy. Na základe nášho
posudku. Samozrejme, musí brať do úvahy aj stanovisko zákonného
zástupcu.
Myslíte si, že rodič dokáže za každých okolností ohodnotiť
svoje dieťa objektívne?

Rodič je vždy subjektívny. Môže síce svoje dieťa porovnať s užšou
skupinou vrstovníkov, lepšie je však prihliadať na názor učiteľov a
psychológa. Stáva sa, že rodič si napriek im odporúčaniam presadí svoje a
dá dieťa do školy, no najneskôr v druhom ročníku máme dieťa
v pedagogicko-psychologickej poradni znova, pretože nestíha, neprospieva.
Prvý rok v škole ešte ako tak zvládne, druhý je už problém.
Dá sa teda povedať, že dieťa si „odnesie“ chybné
rozhodnutie, alebo prehnané ambície svojich rodičov…

Súhlasím. Je tu však ešte jedna možnosť. Hovorím o dodatočnom odklade
školskej dochádzky. Pokiaľ dieťa predsa len nastúpi do školy, ale do pol
roka (u prvákov je čas na adaptáciu približne 3 mesiace) nedokáže školu
zvládnuť, môže dodatočne odložiť školskú dochádzku. To znamená, že
pôjde naspäť do škôlky a do školy nastúpi opäť o rok. Takéto
možnosti sa však využívajú len v krajnom prípade, lebo návrat zo
školských lavíc späť do škôlky zle vplýva na psychiku dieťaťa.
V súčasnosti sa dosť často stretávam s tým, že rodičia
chcú svojim deťom podľa vlastných slov predĺžiť detstvo a radi by
odložili zápis do prvého ročníka na neskôr…

Pokiaľ má rodič pochybnosti, je na mieste overiť si u psychológa, či je
dieťa na školu zrelé, alebo nie. V súčasnosti sú nároky na deti
v škole veľmi vysoké, preto je potrebné veľmi citlivo zvažovať, kedy
dieťa do školy dáme. Na druhej strane zbytočným odkladom rodič dieťaťu
detstvo nepredĺži. Keď je dieťa zrelé a príde do školy o rok neskôr,
môže sa tam strašne nudiť. Potom sa bežne stretávame s prípadmi, keď
veľmi múdre a inteligentné deti majú poruchy správania. Lenže oni
vystrájajú, lebo sa v škole nudia. Prepásli obdobie, keď mali začať
skladať písmenká, keď mali začať počítať do dvadsať. Jednoznačne
odporúčam nenechávať dieťa, ktoré je zrelé do školy, doma. Niekedy mám
dojem, že to skôr rodičia si chcú odsunúť povinnosti, ktoré ich čakajú
pri nástupe dieťaťa do školy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter