Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Primátor a prednosta vysvetľujú okolnosti prenájmu nemocnice

„To sme mali ísť vonku na verejnosť a zverejniť, že prebiehajú
rokovania o privatizácii nemocnice?“

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove schválilo uplynulý piatok 30-ročný
prenájom majetku mestskej nemocnice neziskovej organizácii Vranovská
nemocnica za 1 korunu. Okolnosti, za akých bola transakcia zrealizovaná
kritizovali niektorí opoziční poslanci a na zastupiteľstve verejne vystúpil
aj bývalý primátor Imrich Hamarčák. Viac ako polovica všetkých poslancov
MsZ sa totiž o tomto dôležitom bode programu dozvedela len dva dni pred
konaním zastupiteľstva. Na otázky týkajúce sa prenájmu i rokovaní,
ktoré tejto transakcii predchádzali odpovedali primátor mesta Peter
Obrimčák a prednosta MsÚ Metod Burák.

Na zastupiteľstve odznelo, že rokovania medzi mestom a
vranovskou nemocnicou prebiehali asi pol roka. Občanov mesta i poslancov ste
však o žiadnych rokovaniach neinformovali. Prečo?

P. Obrimčák: Jednoducho to nebolo tak, že sme
sa pol roka intenzívne stretávali každý týždeň. Párkrát sme sa stretli.
Ale toto nie je jednoduchý proces. Ako môžeme vyjsť na verejnosť s vecou,
ktorá nie je doriešená a uzavretá? Ak nás oslovil solídny partner, tak sme
sa stretávali a jednali, čo bude ďalej. My nie sme jediný príklad na
Slovensku. Poviem vám príklad zo Svidníka, kde ľudia boli manifestovať na
VÚC, aby ich zobral súkromný investor a pritom boli predtým pod VÚC. Veď
ani VÚC, ktorý je väčšia inštitúcia ako mesto Stropkov nebola schopná
potiahnuť nemocnice. V tomto nevidím nič zlého. Prečo máme informovať
o niečom, čo ešte nie je dohodnuté. A ešte, dobre viete, že koncom
mesiaca mája a v priebehu mesiaca júna sa zdravotné poisťovne rozhodovali
s kým uzavrú a s kým neuzavrú zmluvy. A ešte informácia, ktorú sme
zabudli pripomenúť. Zoberte si hodnotenie poisťovne Dôvera. V jej
rebríčku hodnotenia kvality všetkých nemocníc bola stropkovská nemocnica
na treťom mieste od konca.

M. Burák: Ja nerozumiem tejto otázke, že o tom
nevedela verejnosť. To sme mali ísť vonku na verejnosť a hovoriť a
zverejniť, že prebiehajú rokovania o privatizácii nemocnice? Alebo v akom
slovazmysle mala byť verejnosť vtiahnutá do tohto procesu? Ten proces sa
robí, nie že v úzadí, ale jednoducho prebiehajú rokovania, ktoré nemusia
byť dotiahnuté do úspešného výsledku. Veď ak vy vyjdete s nejakou
informáciou vonku a možno ten projekt nevyjde, čo s tým urobíme? Takže
určite nechceme obchádzať verejnosť, ale v týchto veciach musíme byť aj
opatrní a postupovať takto.

Opýtam sa inak. Mesto má problém s odpadovým hospodárstvom,
má víziu na riešenie a túto víziu viackrát verejne prezentovalo
v médiách. S pánom primátorom sme sa stretli od začiatku roka viackrát,
rozprávali sme sa často aj na tému zdravotníctva. Pokiaľ rokujete
s potenciálnym investorom pol roka o prenájme, prečo o tom ani raz nepadlo
slovo? Aj keby sa nekonkretizovalo, kto má o nemocnicu záujem, ale občania
majú právo vedieť, čo mesto s nemocnicou zamýšľa. Okrem toho, viac ako
polovica poslancov až do stredy (dva dni pred konaním zastupiteľstva)
nevedela, že sa dnes ide schvaľovať prenájom nemocnice…

P. Obrimčák: O tom, že vôbec Vranovská
nemocnica vstúpi do zdravotníctva v Stropkove sa definitívne dohodlo minulý
týždeň. A bolo aj obdobie, keď by tu už Vranovská nemocnica nešla. A ja
sa vás pýtam, ukážte mi kto by tu vlastne chcel vstúpiť, kto má vlastne
záujem o stropkovskú nemocnicu? My sme až takí lukratívni? Boli
spomínané mestá, ktoré sú ekonomicky oveľa silnejšie ako Stropkov.
Zoberme si Púchov, Žiar nad Hronom alebo Malacky, ktoré sa boria s tým
istým problémom, ktorý máme my v Stropkove.

O tom, že má stropkovská nemocnica problémy a potrebuje
investora nemusíme diskutovať. Ale prečo v priebehu pol roka nebola
verejnosť ani raz informovaná o tom, že jednou z možností fungovania
nemocnice je prenájom tretej osobe?

P. Obrimčák: Teraz vám na to odpovedal pán
prednosta.

N. Schellong: Tiež si myslím, že na tie otázky
už odpovedal pán prednosta i primátor. Ale cítim, že u tých otázok ide
aj o to načasovanie transakcie. Roky tu prebiehali úvahy
o reštrukturalizácii siete nemocníc. Keď bol na svete prvý konkrétny
materiál z vlády SR, ktorý hovoril o redukcii počtu nemocníc, dali sme
alternatívu mestu Stropkov, že v prípade, ak sa im nepodarí udržať
nemocnicu v sieti zdravotníckych zariadení, sme ochotní do toho procesu za
určitých okolností vstúpiť tak, aby stúpol význam celého tohto kraja.
Samozrejme, stavím sa, že pán primátor sa snažil do poslednej chvíle,
práve do toho minulého týždňa, kedy boli oficiálne zverejnené informácie
zo VšZP, aby tá starostlivosť bola udržaná pod mestskou eseročkou.
Domnievam sa, že zdravotníctvo je natoľko citlivá téma, že dokážem
pochopiť, prečo sa to riešilo až od toho minulého týždňa. Môžem
povedať, že ako manažér mesta sa postaral o to, aby tá starostlivosť
mohla pokračovať a výsledkom je dnešné hlasovanie poslancov.

P. Obrimčák: Je dostupný návrh nariadenia
vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
kde sa hovorí o symbióze medzi Vranovom a Stropkovom. Preto si myslím, že
nerobíme žiadnu partizánčinu a toto vyšlo pred pár dňami (18. 6. –
pozn. red.). Definitívne stanovisko, ako to bude so Stropkovom padlo minulý
týždeň (správa VšZP z 24. 6. – pozn. red.). A ja by som naozaj
neporovnával tuhý komunálny odpad a zdravotníctvo. Ja si myslím, že na
moju osobu už bolo toľko popísané dosť, čo sa týka stropkovskej
nemocnice. Už sa asi o mne nemusí niekoľko rokov písať nič. Aby sa mi tí
iní, o ktorých sa menej píše, vyrovnali. Takže už ma teraz nemôže nikto
obviniť, že je to spoločnosť, ktorá nikde neexistuje. Kým došlo k tomuto
záverečnému stanovisku tak ja som s ľuďmi, ktorí sú kompetentní a
ktorí vedia do toho zdravotníctva hovoriť, aj na VÚC, o tom rozprával.
Dostal som otázku od pána poslanca Prokopoviča, či som ako poslanec NR SR
nemohol lobovať. A vy si myslíte, že iba extra mne vyhovie pán premiér,
aby stropkovská nemocnica dostala viac peňazí ako povedzme nemocnica
v Tvrdošíne alebo Malackách? Že iní poslanci nelobujú? Tento proces medzi
Vranovom a Stropkovom vy novinári budete môcť ďalej sledovať. Tento proces
sa bude diať v ďalších nemocniciach na celom území Slovenska. Tento
projekt vidím ako perspektívny. Máme tu víziu jednodňovej chirurgie,
jednodňovej gynekológie, čo by bolo vynikajúce. Ja verím, že stropkovská
nemocnica sa naštartuje dobrým spôsobom.

M. Burák: Odmietame kritiku, že robíme niečo
pokútne. Odmietame kritiku, že to bolo netransparentné. Pretože tu bol
robený dobrý úmysel, pán primátor rokoval a proces bol aký bol.
Neovplyvníme to ani my, ani pán primátor. Jednoducho tak to beží na celom
Slovensku. Bol by som rád, aby verejnosť nebola informovaná týmto
smerom.

20. júna po rokovaní mestskej rady vydal MsÚ v Stropkove
tlačovú správu o konaní zastupiteľstva. Prednosta MsÚ informoval o jeho
programe, ale informácia o prenájme nemocnice tam nebola.

P. Obrimčák: No a prečo by sme to mali
dávať?

Pretože pokiaľ sa bavíme o programe zastupiteľstva, ktorý
schváli mestská rada a podľa prednostu sú najdôležitejšími bodmi
prímestská rekreačná zóna a verená súťaž na odpadové hospodárstvo,
tak bolo namieste informovať, že najdôležitejším bodom je osud mestskej
nemocnice…

M. Burák: Pozrite, ešte v utorok (24. 6. –
pozn. red.) sme mali zasadnutie rady. Dával som interview po piatkovej mestskej
rade. Vtedy prebehlo prvé také oficiálne rokovanie so zástupcami vranovskej
nemocnice. Ešte som o tom nehovoril, lebo to boli veci také neučesané.
Pôjdeme s nejakou informáciou vonku a potom…? Z taktického hľadiska sme
túto informáciu nedávali. Myslím tým, že sme nechceli publikovať niečo,
čo ešte nie je uzavreté. Ešte sa aj dnes bavíme o nájomnej zmluve,
o detailoch… My sme dnes schválili prenájom, ale ten proces prebieha
ďalej. Dolaďujeme detaily, ktoré sú technického a právneho
charakteru.

Ale za tri dni ich musíte stihnúť.
Ale stihneme, prečo by nie?
Ak by VšZP podpísala zmluvu so stropkovskou nemocnicou od
1. júla, došlo by k prenájmu?

P. Obrimčák: Podpísať zmluvu medzi VšZP a
stropkovskou nemocnicou nebol problém, ale v oveľa nižších
číslach.

Mám na mysli objem výkonov ako doteraz…
M. Burák: Určite by sme hľadali systémové
riešenie. Ako toto dnešné. Toto je systémové riešenie do budúcna.

Čo bude s mestskou obchodnou spoločnosťou Nemocnica Stropkov
s.r.o.?

M. Burák: Zatiaľ sme o tom nerozhodli, budeme
o tom rokovať. Všetko budeme riešiť…

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter