Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Policajti namerali opitému cyklistovi 3,19 promile

Chodci a cyklisti sú
najzraniteľnejšou, paradoxne aj najnedisciplinovanejšou skupinou
účastníkov cestnej premávky. Hoci pre nich zo zákona vyplývajú určité
pravidlá podobne ako pre vodičov motorových vozidiel, často ich buď
z neznalosti, alebo z nedbalosti porušujú. Takéto nezodpovedné správanie
má neraz za následok vážne zranenia, či dokonca smrť. Pri kolízii
s autom alebo motorkou má totiž chodec či cyklista len malé šance
vyviaznuť bez škrabancov.

„Tak ako motorové vozidlo, prípadne motocykel, musí byť aj
bicykel náležite vybavený na prevádzku v cestnej premávke. Musí mať dve
od seba nezávislé brzdy, ak sa používa aj na prepravu dieťaťa, nesmieme
zabudnúť na samostatné sedadlo, ktoré musí byť pripevnené o rám
s pevnými stúpadlami pre nohy dieťaťa. Bicykel musí byť vybavený
zadnými červenými odrazovými svetlami, aspoň jedným bočným oranžovým
odrazovým svetlom na každej strane kolesa, oranžovým na každom pedále,
sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi
alebo v ich blízkosti, nesmie chýbať biele predné odrazové sklo. Bicykel
musí mať dostatočne silný a jasný zvonček. Voľné konce riadidla musia
byť uzavreté a hrany zaoblené. Počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí
byť bicykel vybavený svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom, ktoré
musí byť pevne uchytené, aby samovoľne nemenilo polohu. Svietiť musí
súčasne so zadným červeným obrysovým svetlom,“
vysvetlil
vedúci Okresného dopravného inšpektorátu v Stropkove mjr. Ing. Marcel
Jurečko a doplnil, že cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce
chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, na osoby mladšie ako
15 rokov sa táto povinnosť vzťahuje aj na jazdu v obci. Na jednomiestnom
bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. V prípade zníženej
viditeľnosti je pre cyklistov povinné reflexné oblečenie. Bicykel vybavený
postrannými kolieskami nemožno používať na prevádzku v cestnej premávke.
Pneumatiky a ráfiky nesmú vykazovať trhliny, praskliny a iné zjavné
deformácie, ktoré by narúšali bezpečnosť jazdy. Cyklisti by mali jazdiť
predovšetkým po cestičke pre cyklistov vpravo. Ak takáto cestička chýba,
jazdia pri pravom okraji vozovky. Zákon upravuje aj osobitné ustanovenia pre
chodcov. „Chodec je povinný používať predovšetkým chodník,
po ktorom sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je, alebo kde je neschodný,
chodí sa po ľavej krajnici, kde nie je krajnica alebo je neschodná, chodí sa
čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. Pri prechádzaní cez cestu je
chodec povinný prednostne použiť prechod pre chodcov, podchod alebo nadchod.
Ďalej mimo prechodu sa cez cestu môže prechádzať len kolmo na jej os, aj to
len vtedy, ak tým chodec neobmedzí rýchlosť a smer prichádzajúcich áut.
Za zníženej viditeľnosti je chodec mimo obce povinný mať na sebe viditeľne
umiestnené reflexné prvky,“
upozornil M. Jurečko a vymenoval
aj povinnosti korčuliarov. „Korčuliari nemusia mať ochrannú
prilbu, ale pre ich bezpečnosť sa to odporúča. Pri zníženej viditeľnosti
musia mať na odeve reflexné prvky. Smú ísť po chodníku, ak neohrozia či
neobmedzia chodcov, inak musia použiť pravú krajnicu alebo okraj vozovky.
Tieto osoby sú povinné sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmú
ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej
premávky.“

Od začiatku roka do 30. apríla, teda za štyri mesiace tohto roku riešili
v správnom konaní na dopravnom inšpektoráte jedného chodca, ktorý sa
pohyboval po strede vozovky pod vplyvom alkoholu. Bola mu uložená pokuta vo
výške 66 eur. V priebehu marca a apríla prejednávali v správnom konaní
až päť cyklistov, ktorých policajti prichytili pri jazde pod vplyvom
alkoholu. Boli im uložené pokuty v rozmedzí od 150 do 300 eur v celkovej
sume 1 150 eur. Minulý rok za porovnateľné obdobie riešili len jedného
cyklistu, ktorý nafúkal. Tohtoročným rekordmanom je muž na bicykli,
ktorému policajti pri kontrole namerali 1,53 miligramov alkoholu na liter
vydychovaného vzduchu, čo v prepočte predstavuje 3,19 promile.
„Cyklistovi, ktorý jazdí pod vplyvom alkoholu, môže byť
v správnom konaní uložená pokuta vo výške od 150 do 800 eur. Keďže na
jazdu na bicykli nepotrebujeme mať vodičský preukaz, tento sa nezadržiava a
zákaz činnosti sa neukladá. Podľa zákona cyklistovi alebo chodcovi, ktorý
poruší pravidlá, môže policajt uložiť pokutu buď na mieste, alebo ho
oznámiť na správne konanie,“
podotkol vedúci ODI Stropkov a
dodal: „Za obmedzenie alebo ohrozovanie premávky skupinou chodcov
je pokuta 60 eur, za porušenie povinnosti chodca idúceho po krajnici alebo po
okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe umiestnené viditeľné
reflexné prvky, alebo oblečený bezpečnostný odev je pokuta
30 eur.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter