Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

O. Brendza: Zväzoví funkcionári, kluby a rozhodcovia musia byť na jednej lodi

Od roku 2002 stál na čele Ondavského oblastného futbalového zväzu vo
Svidníku Ondrej Brendza, ktorého delegáti na Volebnej konferencii
2010 zvolili za predsedu OOFZ aj na funkčné obdobie 2010 – 2014. Pri
tejto príležitosti sme O. Brendzu požiadali o rozhovor, v ktorom sme sa ho
pýtali na témy podpory mládežníckeho futbalu, disciplíny na hracích
plochách, fungovania rozhodcovskej obce a na úlohu zväzu v procese
ďalšieho rozvoja futbalu v našej oblasti.

Delegáti zastupujúci futbalové kluby v okresoch Svidník a
Stropkov Vás po rokoch 2002 a 2006 opäť zvolili za predsedu Ondavského
oblastného futbalového zväzu vo Svidníku. Ako ste prijali opätovnú
dôveru?

– Výsledok volieb vnímam ako prejav dôvery nielen voči mojej osobe, ale aj
smerom ku všetkým kandidátom, ktorí boli zvolení do svojich funkcií.
U niektorých delegátov som však „medzi riadkami“ vycítil, že nám
odovzdali svoje hlasy iba preto, že sa nenašiel nikto, kto by prebral
štafetu. Myslím si, že tento názor nie je správny. V prvom rade chcem
povedať, že všetci, ktorí vykonávame naše funkcie, a viacerí sme na
spoločnej lodi už tretie volebné obdobie, robíme našu prácu poctivo, čo
znamená, že sme určili rovnaké pravidlá pre všetkých bez rozdielu. Našou
snahou je poskytovať komfortný servis pre kluby, ktoré pôsobia v našej
oblasti. Uvedomujeme si, že v niektorých situáciách máme obmedzené
možnosti, ale to nás nesmie a nemôže odradiť. Poznáme veľmi podrobne
problémy klubov, ktoré sa trápia s financiami, či hráčskym a
funkcionárskym potenciálom. Preto je pre nás dôvera delegátov zároveň
záväzkom k ešte väčšej zodpovednosti, aby naša práca neskĺzla do
stereotypu, ale aby sme ďalej dokázali hľadať nové riešenia pri plnení
predsavzatí, ktoré sme si dali spolu s klubmi. Našim cieľom musí byť
pokrok a hoci viaceré kluby v priebehu ôsmich rokov svoju činnosť
ukončili, Tisinec, Hrabovčík, Bukovce, či V. Mirošov sa dokázali
s úspechom na futbalovú mapu vrátiť. Rovnaké prípady by sme videli veľmi
radi aj v budúcnosti a preto pokiaľ vzíde v niektorej z obcí podobná
iniciatíva, zväz nesmie byť byrokratickou prekážkou, ale naopak musí
ponúknuť servis, ktorým funkcionárom ich snahu uľahčí. Zabudnúť
nesmieme ani na motiváciu pre kluby, aby využili právo postupu do I. triedy
alebo V. ligy, pretože pokiaľ kluby nebudú migrovať medzi súťažami,
stratí sa zdravý súťaživý náboj, ktorý k futbalu jednoducho patrí.
Základným stavebným kameňom futbalovej budúcnosti je mládež.
Téma mládežníckeho futbalu a jeho podpory rezonovala aj na konferencii.
Máte v talóne pripravenú víziu ako pomôcť rozvoju mládežníckeho
futbalu v našej oblasti?

– Určite nikto nepochybuje nad konštatovaním, že mládež je základom
budúcnosti futbalu. Musíme si uvedomiť, že Stropkov, Svidník a Giraltovce
nedokážu neustále vychovávať hráčov aj pre nižšie súťaže, naopak aj
oni musia hľadať nové talenty a dopĺňať svoje mužstvá. Jednou
z možností ako pomôcť mládežníckemu futbalu je pokúsiť sa zabezpečiť
jeho spolufinancovanie. S plnou zodpovednosťou si uvedomujeme situáciu na
Slovensku a zvlášť u nás na východe. Napriek tomu sa však chceme
pokúsiť naštartovať projekt vychádzajúci z možnosti prispievania 2% zo
zaplatenej dane. Tieto výpočty sú jednoduché. Máme 22 klubov a jedno
mužstvo má minimálne 15 hráčov, čo je niečo cez 300 ľudí. Pokiaľ
dokážeme túto myšlienku zrealizovať minimálne v našich vlastných
radoch, vidím reálnu šancu, aby sme sa mohli pohnúť z miesta. Viem si
predstaviť, že z týchto peňazí by sme hradili náklady spojené
s cestovným, odmenami pre rozhodcov, či lekárske prehliadky. Určite budeme
hľadať vhodný model, aby sme ukázali, že zväz má záujem nielen na
riadení súťaží, ale aj priamom angažovaní sa pri organizovaní
mládežníckeho futbalu v našom regióne. Túto alternatívu vnímam ako
svetlo na konci tunela, ktoré nám všetkým môže ukázať cestu. Otázka
mládeže nás trápi už osem rokov a urobíme maximum preto, aby sme na ňu
našli odpovede, ktoré nám otvoria nové možnosti.
K futbalu patrí neodmysliteľne aj disciplína vo všetkých jej
podobách. Vo svojom príhovore ste zdôraznili, že zväz je pripravený
siahnuť po exemplárnych trestoch, pokiaľ kluby, funkcionári a hráči
nebudú rešpektovať fair play zásady…

– V prvej skupine disciplinárnych priestupkov, ktorým prikladám zásadný
význam, sú tresty za nastupovanie hráčov na cudzí registračný preukaz.
V tomto prípade sme pripravení siahnuť po exemplárnych trestoch pre klub a
hráča. Zároveň si však musíme uvedomiť, že môžeme trestať zákazom
činnosti a dávať finančné pokuty, ale pokiaľ sa kluby k sebe nebudú
správať korektne, nikdy sa neposunieme ďalej. Trest sám o sebe ešte nikdy
nenastolil nápravu, preto musí prísť zmena prístupu od jednotlivcov, ktorí
sa k takýmto krokom uchyľujú. Myslím si, že po problémoch, ktoré sme
mali v určitých fázach v minulosti, postupne tieto praktiky vymiznú.
Dôležité je, aby kluby poznali svoje práva a povinnosti pri konfrontácii.
Za zväz môžem sľúbiť, že ak niekto príde a bude chcieť podať
námietku, nestane sa, aby sme ho ignorovali. Zväz poskytne technický servis
pri formulovaní námietky a každý z kompetentných orgánov sa bude,
zdôrazňujem písomným, nie ústnym podnetom, zaoberať. Rovnaký princíp
osobnej statočnosti platí aj pri zneužívaní pravidla pri poklese hráčov
pod sedem. Futbalové normy chránia prípady, kedy dôjde k poklesu hráčov
z objektívnych príčin, no opakované zneužitie môže byť definované ako
recidíva a v tomto prípade vieme zareagovať. Kluby si však musia uvedomiť,
že futbal hrajú v prvom rade pre vlastné potešenie a preto pokiaľ cestujú
na zápas k súperovi, mali by zohľadniť aj to, že na štadión prídu
ľudia tiež kvôli nim, aby videli 90-minútový zápas a nie krátku epizódu.
Vo všeobecnosti chcem zdôrazniť, že zväz a jeho orgány budú s inou
razanciou reagovať na priestupky vyplývajúce z hry a naopak prísnejšie
budú posudzované prejavy hrubého nešportového správania, či iné
disciplinárne prerušenia nesúvisiace s hrou. Kluby, funkcionári a hráči
si musia uvedomiť, že ak navedú rozhodcu, aby do zápisu neuviedol udelenú
žltú alebo červenú kartu, dozvieme sa to skôr ako súper a rozhodcovia
pricestujú domov. Každý podnet preveríme a vždy aj nájdeme spôsob a formu
ako konkrétnu skutočnosť objasniť. Dovolím si tvrdiť, že je menšou
chybou, keď rozhodca na hracej ploche červenú karu neudelí, ako keď ju
udelí, ale nezapíše do zápisu o stretnutí a tým pádom ju zamlčí. Aj
v tomto prípade sme pripravení siahnuť po exemplárnych trestoch na všetky
strany.
Na dodržiavanie pravidiel na hracích plochách dohliadajú
rozhodcovia. OOFZ v minulosti stále produkoval kvalitných arbitrov,
z ktorých sa viacerí presadili nielen na celoslovenskej úrovni, ale aj na
medzinárodnej scéne. Čo by v tomto smere mohla počas najbližších
štyroch rokov priniesť konvencia podpísaná na úrovni UEFA –
SFZ?

– V zmysle konvencie, ktorú podpísali UEFA a SFZ, sme sa zaviazali, že
každý rok uvedieme do aktívnej činnosti určitý počet rozhodcov. Nechceme
však silou mocou naháňať čísla, ale radšej sa vydáme cestou kvality.
V našej oblasti chceme vsadiť na mladých talentovaných rozhodcov, ktorí sa
zatiaľ ukazujú v dobrom svetle. Bol by som rád, keby ich naďalej motivoval
fakt, že z nášho regiónu sme mali a máme rozhodcov v republikových
súťažiach a 19 rozhodcovia pôsobia v štruktúrach VsFZ. Nie každý
môže byť špičkovým hráčom a to isté platí o rozhodcoch, no sme
pripravení dať šancu každému a najlepších podporiť pri ich postupe do
vyšších súťaží.
Každý začínajúci adept bude nominovaný na zápas s niektorým
z rozhodcov z vyšších súťaží a tiež bude pracovať s delegátom,
ktorý mu bude oporou. Novým prístupom k rozhodcovskej téme vyplývajúcim
z podpísanej konvencie chceme klubom dokázať, že aj v tejto oblasti to
myslíme s pokrokom absolútne vážne. Verím tomu, že zväzoví
funkcionári, kluby s hráčmi a rozhodcovia sme spolu na jednej lodi a preto
nám všetkým musí záležať na tom, aby futbal v našom regióne
napredoval.
V závere minulého roka sa objavili kuloárne ambície rozdeliť
súťaže podľa okresov na svidnícku a stropkovskú. Považujete túto tému
za relevantnú?

– Pokiaľ v kategórii dospelých nebudú iné dôvody, ako sa objavili
v kuloároch, nie je dôvod na zmenu, pretože v nej nevidím jeden
racionálny dôvod. Dve samostatné súťaže kvalitu určite nezvýšia, skôr
by sme uvítali, aby sa I. trieda rozšírila na 14 účastníkov a II. trieda
na 12 účastníkov. Vyšší počet klubov neznamená automaticky vyššiu
kvalitu, ale je to prvý predpoklad k tomu, že napr. viac odohraných zápasov
ponúkne viac priestoru na stabilizovanie formy, či prinesie viac zaujímavých
momentov. O geografickom hľadisku sa však budeme baviť v prípade
mládežníckych súťaží, o čom sa uvažuje aj v rámci celého Slovenska.
So Športovo-technickou komisiou a Komisiou mládeže po diskusii s klubmi
pripravíme skupinový model, ktorým sa pokúsime priblížiť
k najefektívnejšiemu riešeniu pre všetky zainteresované strany.
V minulosti sa funkcionári OOFZ aktívne zapájali aj do diania
v rámci SFZ a VsFZ. Máte ambíciu udržať túto pozíciu aj v aktuálnom
funkčnom období?

– Dovolím si povedať, že za osem rokov sme si v krajských štruktúrach
získali adekvátne renomé. Len pripomeniem, že členom Odvolacej komisie SFZ
bol M. Lažo, členom Rady SFZ J. Prokopovič, členom Revíznej komisie SFZ a
predsedom Revíznej komisie VsFZ J. Vasilík, vo VV VsFZ pôsobil Ľ. Micheľ,
v Rade VsFZ P. Piršč a L. Barvirčák, v DK VsFZ P. Piršč, v ŠTK VsFZ M.
Varganin a ja som bol členom Komisie rozhodcov VsFZ. Našim prianím bolo
zabezpečiť kontinuitu medzi VsFZ a OOFZ, čo verím, že sa nám podarilo.
Touto ceste chceme ísť aj v aktuálnom funkčnom období a preto sa pokúsime
opäť nájsť správne typy, ktoré majú vzťah k futbalu a zároveň im
nechýba chuť pôsobiť vo svojom voľnom čase v štruktúrach VsFZ. Volebná
konferencia VsFZ bude 20. februára a dnes sú známi dvaja kandidáti –
Jozef Kriš a Richard Havrilla. Uvidíme, kto si získa dôveru delegátov a
podľa toho budeme rokovať so staronovým alebo novým vedením zväzu. Určite
však máme ambíciu presadiť sa na funkcionárskom poli na regionálnej
úrovni i v tomto funkčnom období.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter