Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Nový riaditeľ Služby chce zmeniť fungovanie podniku od základu

<h3>„Nie je tu prakticky žiadne strojné a technické vybavenie.“</h3>

<p>Služba, m. p. Stropkov funguje pod novým vedením už viac ako mesiac.
Minulý týždeň sme sa stretli s jej riaditeľom Michalom Šandrikom a
hovorili sme o najpálčivejších problémoch podniku, jeho činnosti, ale aj
o víziách do ďalšieho obdobia.</p>

<p><strong><em>Aké boli vaše prvé kroky vo funkcii riaditeľa
Služby?</em></strong><br>
Prvý mesiac som sa snažil prejsť čo najväčší rozsah administratívy,
najmä čo sa týka zmluvných vzťahov. Mojou snahou je zistiť, kde sa dá
šetriť. Niektorými opatreniami by sme mohli získať nemalé finančné
prostriedky. Ušetrené peniaze budeme investovať do vybavenia podniku.<br>
<strong><em>Toto sú veci pre bežného občana neviditeľné. Čo sa za ten
mesiac zmenilo v meste?</em></strong><br>
Koncom mája sa nám značnou mierou podarilo prispieť k otvoreniu nového
detského ihriska na Hrnčiarskej ulici, zabezpečili sme nový asfaltový
povrch chodníka na Športovej, opravili chodník medzi Domom služieb a
obchodným domom Mier, takisto časť chodníka za poštou. Opravili sme
fasádny obklad na budove pošty, ktorý bol úplne zničený, prerobili sme aj
zle zrealizovanú rampu pri predajni pána Gulu. Popri tom sa podarilo
zrekonštruovať peší chodník z betónových kociek na Hrnčiarskej ulici a
ďalšie menšie úpravy po celom meste.<br>
<strong><em>Aké najväčšie nedostatky vo fungovaní Služby ste zistili po
nástupe do funkcie?</em></strong><br>
Po nástupe som sa oboznámil s fungovaním jednotlivých stredísk, na
základe čoho som zistil nedostatky vo viacerých oblastiach – či už
v organizačnej, personálnej alebo materiálno-technickej. Musím
skonštatovať, že najkritickejší je stav strojného a technického
vybavenia. Strojový park je zastaraný a darí sa nám ho udržiavať len
vďaka naším šikovným mechanikom.<br>
<strong><em>Takýto stav si zrejme bude vyžadovať nielen určité kozmetické
úpravy, ale zásadné zmeny.</em></strong><br>
Od nástupu do funkcie je mojou snahou zmeniť systém riadenia a činnosti
podniku. Aktívne sa zapájam do ranného dispečingu, kde si s vedúcimi
pracovníkmi prerozdelíme zamestnancov a jednotlivé úlohy, ktoré budú
počas pracovnej doby plniť. V priebehu dňa ideme spolu s vedúcimi
prevádzky skontrolovať, či sa zadelené úlohy plnia a operatívne riešime
ďalšie.<br>
<strong><em>Uvažujete aj o nejakých personálnych zmenách?</em></strong><br
/>
Vzhľadom na relatívne krátke obdobie môjho pôsobenia vo funkcii zatiaľ
v personálnej oblasti k veľkým zmenám nedošlo a v súčasnosti
analyzujeme možnosti a prínos prípadných zmien. Ale orientačnú predstavu
samozrejme mám a k personálnym zmenám v krátkom časovom horizonte určite
dôjde. V súčasnosti máme desať technicko-hospodárskych pracovníkov a
38 ľudí v teréne. Predpokladám, že stav THP znížime, na druhej strane
by bolo potrebné zvýšiť počet robotníkov. Máme však schválený
rozpočet a toho sa musíme držať. Chcem podotknúť, že v Službe je veľa
šikovných a všestranne zameraných ľudí, ktorí každý deň svojou prácou
dokazujú svoju odbornosť. Bez nich si fungovanie podniku neviem
predstaviť.<br>
<strong><em>Poďme k materiálno-technickému vybaveniu. Ako mienite zmeniť
súčasný žalostný stav?</em></strong><br>
Chýba nám napríklad nejaké multifunkčné vozidlo určené na čistenie,
zametanie, v zime na údržbu chodníkov a ciest. Počas aktuálne
prebiehajúcej výstavby kanalizácie a zvýšenej prašnosti by nám veľmi
pomohlo. V horúcich dňoch by sa využilo aj na zalievanie mestskej zelene.
Zmonitorovali sme aktuálne výzvy zo štrukturálnych fondov, ale obdobie, kedy
sa dali získať nenávratné finančné prostriedky na obnovu vozového parku,
je už za nami. Podľa získaných informácii je pravdepodobné, že v novom
programovacom období by mohlo opätovne dôjsť k vypísaniu výziev na
čistiacu techniku. Bol by som rád, ak by sa nám takýmto spôsobom podarilo
získať nové mechanizmy. Plánujeme robiť opatrenia zamerané na šetrenie
finančných prostriedkov a vytvoriť rezervu na ich kúpu. O kúpe techniky na
zimnú údržbu rokujeme aj s vedením mesta.<br>
<strong><em>Čo všetko plánuje Služba stihnúť do jesene?</em></strong><br
/>
Najviac opráv sa bude týkať kanalizačných poklopov, tie sú v dezolátnom
stave. A samozrejme, postupne plánujeme opraviť úseky poškodených
chodníkov. V časti námestia za trhoviskom sme už upravili parkovacie plochy
asfaltovou drvou, aby to tam bolo počas jarmoku kultivovanejšie. Máme svoj
harmonogram prác zostavený na základe vlastného prieskumu, podľa ktorého
postupujeme. V prípade potreby riešime aktuálne problémy prednostne.
Celoročne je tu cyklus údržby zelene, kosenia, vývozu odpadu, separovaný
zber, v zime zimná údržba mestských komunikácií. Je to celoročný
kolotoč sezónnych prác.<br>
<strong><em>Dotknime sa ešte problému divokých skládok. Máte predstavu, ako
ho riešiť?</em></strong><br>
Chceme apelovať na občanov, aby nám netvorili čierne nelegálne skládky,
hoci zo skúseností vieme, že takéto výzvy sa často míňajú účinku.
Niektorí ľudia sú nepoučiteľní. Preto uvažujeme o fotopasciach, teda
o dôslednejšom monitoringu najkritickejších miest. Ide najmä o lokalitu
za SAD-kou, Majerskú ulicu a areál cintorína. Chceme zintenzívniť kontrolu
a bolo by dobré, keby sa už konečne pristúpilo aj k pokutovaniu
páchateľov. Na druhej strane chceme občanom vyjsť v ústrety tým, že pre
nich dva dni v mesiaci otvoríme skládku komunálneho odpadu, kde ho budú
môcť vyviezť bezplatne. Za poplatok si môžu vyviezť odpad na skládku aj
individuálne, ale len do pol tretej. V prípade záujmu občanov ponúkame
možnosť objednať aj veľkokapacitný kontajner podľa aktuálneho cenníka.
Otváraciu dobu na skládke TKO Chotča chceme predĺžiť, aby im bola
k dispozícii aj po pracovnej dobe. Plánujeme sa tiež zapojiť do výzvy
ministerstva životného prostredia zameranej na odstraňovanie nelegálnych
skládok.<br>
<strong><em>Niektoré obce okresu podpísali v minulosti zmluvy na vývoz
odpadu s konkurenčnou firmou, pretože podmienky Služby boli pre nich
nevýhodné. Zmenilo sa niečo v tomto smere?</em></strong><br>
Zatiaľ postupne obnovujeme spoluprácu s obcou Bžany. Dohodli sme sa na
polročnej spolupráci týkajúcej sa odvozu odpadu z rekreačnej oblasti
Domaša – Valkov. Oslovili sme starostov, jedná sa o obce severnej časti
okresu, kde v súčasnosti vyváža odpad konkurenčná firma. Oslovené obce
sú však viazané zmluvami platnými do konca kalendárneho roka, takže keď
to bude aktuálne, opäť ich oslovíme už s konkrétnou ponukou. Sme
v kontakte aj so starostom najväčšej obce v okrese, ktorý je tiež
ochotný s nami rokovať. Všetko bude závisieť od ponuky a našich
možností.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter