Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nový prednosta očakáva od septembra viaceré zmeny v štátnej správe

<p>Na základe uznesenia Vlády SR som 10. júla menovaný za prednostu
Obvodného úradu v Stropkove Mgr. Alfonz Veselý, niekdajší sociálny
kurátor na tunajšom Úrade práce. V piatok 13. júla ho do funkcie
oficiálne uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Marián Saloň. A.
Veselý vystriedal na kresle prednostu Mgr. Petra Lehockého, ktorý úradu
šéfoval od októbra 2010.

<p>Ako vnímate svoje vymenovanie do funkcie?
V prvom rade vnímam zodpovednosť, ktorá z tejto funkcie vyplýva.
Uvedomujem si, že som prešiel do dôležitej výkonnej funkcie.
Na čo ste sa po uvedení do kresla prednostu prioritne
zamerali?

V prvom rade som sa oboznámil s organizačnou štruktúrou úradu, jeho
štatútom a činnosťami, ktoré úrad vykonáva v zmysle zákona. Samozrejme,
že celú agendu je potrebné si naštudovať.
Aj keď činnosť úradu je daná zákonom, aké priority ste si
stanovili vy ako nový prednosta?

Mojím krédom je zodpovedne plniť svoje povinnosti tak z titulu funkcie, ako
aj orgánu miestnej štátnej správy ako celku. Vláda na svojom aprílovom
zasadnutí prijala uznesenie o príprave programu ESO – efektívna,
spoľahlivá a otvorená štátna správa. 30. septembra by mal byť program
prezentovaný a od tohto momentu bude tých úloh nepomerne viac. Hlavným
cieľom programu je otvoriť štátnu správu verejnosti. Osobne predpokladám,
že po jeho uvedení do praxe sa vrátime k niekdajšiemu modelu fungovania
bývalých okresných úradov, ktoré na jednom mieste zastrešovali všetky
činnosti, vrátane špecializovaných úradov štátnej správy. Dnes je
situácia taká, že je veľa orgánov štátnej správy a občan sa v tom
často nevyzná. Nerád by som však predbiehal, pretože celková koncepcia
bude známa až v septembri. Toto beriem ako veľkú výzvu a dané úlohy som
pripravený splniť.
Doteraz pôsobili ako sociálny kurátor na Úrade práce. Prišli ste
do nového prostredia spadajúceho pod rezort vnútra. Je vám problematika
Obvodného úradu blízka?

V štátnej správe pôsobím vyše dvadsať rokov, preto to nie je pre mňa
neznáma oblasť. Sociálna oblasť je v niektorých prípadoch náročnejšia,
na druhej strane tu na úrade sú činnosti, ktoré sú pre mňa nové a
s ktorými sa budem musieť oboznámiť. Napríklad krízové riadenie. Nie je
to však taký hendikep, aby som úlohy s ním spojené nezvládol.
Plánujete v blízkej budúcnosti realizovať v rámci úradu
prípadné personálne zmeny vo vedení jednotlivých odborov, resp. jeho
štruktúre?

Organizačná štruktúra ostáva v takej podobe, ako som ju prevzal. Neviem
garantovať, ako to bude po 30. septembri, kedy bude známa koncepcia
ministerstva ohľadne fungovania štátnej správy na tejto úrovni. Po mojom
vymenovaní neprebehli, ani neplánujem robiť zmeny vo funkciách vedúcich
odborov. Po dohode so zamestnancami však boli realizované interné zmeny
v rámci dvoch odborov. Dovoľte mi tiež, aby som pri tejto príležitosti
poďakoval ľuďom, ktorí do mojej osoby vložili dôveru a rozhodli o mojom
menovaní do funkcie. Ďalej by som sa chcel poďakovať môjmu predchodcovi,
pánovi Mgr. Petrovi Lehockému, za výkon jeho funkcie a odvedenú prácu.
Vzhľadom na to, že som vo funkcii ešte veľmi krátko, v súčasnosti nie je
priestor na rozsiahle hodnotenia. Verím, že keď budem z tejto funkcie po
určitom čase odchádzať, bude priestor na hodnotenie mnou vykonanej práce.
Zopakujem slová z úvodu, že mojím hlavným cieľom je vykonávať túto
funkciu zodpovedne a k spokojnosti všetkých.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter