Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

NO-TAK pod taktovkou slovenského režiséra, poľskej choreografky a učiteľa tanga žijúceho v Rakúsku

Divadlo mladých NO-TAK pripravuje pre svojich fanúšikov ďalšiu lahôdku.
Tentokrát však režisér súboru Milo Cimbala vstúpil na pôdu doposiaľ
neprebádanú a spolu s hercami sa rozhodol naštudovať predstavenie
postavené predovšetkým na tanci.

„Doteraz sme robili divadelné hry postavené predovšetkým na
slove. Teraz to bude viacmenej pohybové divadlo. Je to taký pokus
o vyjadrenie myšlienky prostredníctvom tanca, pohybu a v konečnom dôsledku
aj slova, taká malá symbióza toho všetkého. Charakterizoval by som to ešte
raz ako pokus o tanečné divadlo, pretože my všetci, ktorí sa na tomto
divadelnom predstavení podieľame, niečo podobné robíme vôbec po
prvýkrát,“
povedal a pokračoval: „Hľadáme
rôzne spôsoby riešenia jednotlivých javiskových situácií po hereckej
i tanečnej stránke a musím povedať, že je to pre nás všetkých, hercov
i realizátorov, zaujímavá skúsenosť.“
Režisér siahol po
poviedke Martina Kukučína Neprebudený a nosnú ideu klasického diela
z prostredia slovenskej dediny vsadil do súčasnosti. „Celý
príbeh sme posunuli do úplne inej časovej dimenzie, pretože sme nemohli do
pôvodného literárneho diela vsadiť súčasný moderný tanec a hlavne tango.
Takže z Ondráša Machuľu sa nám stal Andy, zo Zuzky Suzanne, z Janka
Johny. Pre náš inscenačný zámer sme z poviedky vybrali potrebné motívy.
Nosná dejová línia nenaplnenej lásky chlapca , ktorý uveril v niečo, čo
nie je pravda, na základe pochybenia mladej dievčiny, ktorá v istom citovom
rozpoložení spravila niečo čo nemala, ostáva zachovaná,“

poznamenal M. Cimbala.
Hru naštudovalo Divadlo mladých NO-TAK v spolupráci s tanečným súborom
Impet z Mládežníckeho domu kultúry v Rzeszowe pod vedením Bernadetty
Wojtun-Sikory. Výrazný a osobitý vklad do predstavenia priniesol Luigi
Zolla – učiteľ tanga a choreograf momentálne žijúci v Rakúsku.
„Umenie spája ľudí a zrejme aj osud tomu napomohol, aby nás
troch spojil dokopy. Spolupráca začala tým, že sme chceli celé predstavenie
postaviť na využití tanga ako základného vyjadrovacieho prostriedku.
Ukázalo sa, že chceme, vieme a s prispením materských organizácií aj
môžeme dotiahnuť predstavu do konkrétnej podoby. Bolo potrebné urobiť
niekoľko workshopov- tanečných dielní so zameraním na samotné tango a
zopár hereckých dielní tak, aby si poľské tanečnice zvykli na samotné
hranie, na nový druh tanca. Vôbec po prvýkrát v živote sa totiž
dotýkajú divadla ako takého a je to pre nich niečo úplne nové. Tango sa
v podstate učili všetci a myslím si, že vďaka vynikajúcemu prístupu
pána Luigiho dostali kvalitné základy, na ktorých môžu neskôr budovať
svoju tanečnú kariéru,“
poodhalil zákulisie príprav
divadelnej hry samotný režisér a prezradil, že v nej účinkuje približne
15 ľudí a v hlavných úlohách sa predstavia Dávid Durilla a Tina
Lehocká.
Populárne ochotnícke divadlo predstupuje pred divákov s premiérou novej hry
väčšinou v jarných mesiacoch. Tentokrát si budú musieť fanúšikovia
NO-TAKu počkať trochu dlhšie. Prečo?
„Tento typ predstavenia si vyžadoval veľa času a dlhodobú
prípravu. Nebolo možné stihnúť premiéru v jari. Okrem toho sme všetci
pracovne veľmi vyťažení, takže to nešlo tak rýchlo, akoby sme chceli. Ale
čas ukazuje, že to bolo len dobré, že sme nič neunáhlili,“

zamyslel sa M. Cimbala. Na otázku, čo bolo na celom projekte najťažšie,
zareagoval: „Proces tvorby nie je nikdy jednoduchý. Okolo vzniku
inscenácie je veľmi veľa práce. Začína sa samotnou dramaturgiou. Keď už
vieme, čo chceme hrať a prečo, je potrebné napísať scenár a vypointovať
jednotlivé choreografie – obrazy na scéne tak, aby mal divák v konečnom
dôsledku ucelenú predstavu o celom príbehu. Počas celej prípravy sme
museli mať na zreteli fakt, že sa vyjadrujeme viacmenej cez pohyb, cez tanec,
že v hre je minimum slova. Obtiažne bolo časovo zosúladiť 15 ľudí tak,
aby sa dokázali stretnúť v istých termínoch na skúškach v Dome kultúry
v Rzeszowe. Toto bolo veľmi zložité, pretože ide o cezhraničnú
spoluprácu. Väčšinou sme na skúšky využívali víkendy. V lete nebola
spolupráca možná, pretože študenti sa pripravovali na maturity alebo na
prijatie na vysokú školu. Tieto veci boli pre nich samozrejme dôležitejšie
a divadlo bolo na druhom mieste. Napriek všetkým problémom sa mnohí
obetovali a išli do toho. Ukazuje sa, že tie obete prinášajú potom pekný
výsledok v podobe atraktívneho predstavenia. Popri réžii treba poriešiť
scénografiu, výber hudby, filmovú projekciu, svetelný dizajn, propagáciu
atď. Verím, že to bude jedno z ďalších zaujímavých a kvalitných
predstavení Divadla mladých NO-TAK v spolupráci s poľskou amatérskou
scénou.“

Práve pripravované divadelné predstavenie bude mať hneď dve premiéry –
prvú 21. novembra v Rzeszowe, druhá by sa mala uskutočniť 27. decembra
v Stropkove. „Verím, že premiéry budú vydarené a úspešné,
že všetko dobre dopadne a náš divák bude svedkom pekného umeleckého
zážitku,“
dodal na záver režisér NO-TAKu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter