Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Neodborne postavený kozub vás môže pripraviť o strechu nad hlavou

<p>Médiá skoro každý deň prinášajú správy o horiacich domoch.
V drvivej väčšine prípadov ide o požiare spôsobené výhrevnými
telesami na tuhé palivo. Aj keď hasiči dorazia na miesto v priebehu
niekoľkých minút, väčšina horiacich budov zhorí do tla. O strechu nad
hlavou tak prichádzajú nielen majitelia starších rodinných domov so
zastaralými pieckami, kachľovými pecami alebo kotlami na tuhé palivo, ale aj
ľudia, ktorí si len prednedávnom postavili dom, ktorého súčasťou bol
nový kozub. Podľa dlhoročnej konateľky spoločnosti zaoberajúcej sa stavbou
kozubov Moniky Keselicovej existuje niekoľko príčin spomínaných
požiarov.

<p>„Požiar najčastejšie vznikne hlavne nedodržaním
bezpečnostných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do
konštrukcií kozubov a komínových telies a nedodržaním bezpečnej
vzdialenosti pri inštalácii dymovodu (napojenie krbového telesa do komína)
od okolitých horľavých stavebných konštrukcií. V prvom rade by sme mali
na vykurovanie používať len spotrebiče typizované, ktoré boli testované a
schválené. K týmto výrobkom by mal byť od výrobcu návod na používanie.
Ak sa spotrebič prevádzkuje podľa návodu, mala by byť jeho prevádzka
bezpečná,“
vysvetľuje a tvrdí, že pokiaľ sú pri stavbe
kozuba, komína a ich vzájomnom prepojení dodržané všetky bezpečnostné
normy, je vylúčené, aby došlo k požiaru. „Podľa môjho
názoru ľudia často doplatia na fakt, že chcú ušetriť. Buď si stavajú
kozuby svojpomocne, alebo si zavolajú remeselníka, ktorý vykonáva stavebné
práce všetkého druhu, často však nemajú základné znalosti o výstavbe
komínov a kozubov. Spomeniem niekoľko zásad prevencie pri vykurovaní.
Dôležité je neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť v ich blízkosti
horľavé materiály, nepoužívať pri rozkurovaní horľavé kvapaliny ako
benzín, petrolej či denaturovaný lieh. Vykurovacie teleso by mal vždy
inštalovať odborník a rešpektovať pokyny výrobcu. Je potrebné dbať na
to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece, boli umiestnené na nehorľavej
podložke a mali odborné zaústenie do komínových
prieduchov,“
radí odborníčka. Nemenej dôležité je prizvať
aj kominára, ktorý skontroluje napojenie kozuba do komína. Ten by mal
minimálne dvakrát do roka prekontrolovať a vyčistiť, pretože častou
príčinou požiaru sú sadze. Certifikovaný kozubár, kachliar aj kominár
vydávajú všetky bezpečnostné potvrdenia a revízie. V prípade akejkoľvek
závady či dokonca požiaru má zákazník nárok na vymáhanie škody,
samozrejme za predpokladu, že znalec potvrdí, že príčinou je nedodržanie
bezpečnostných predpisov pri stavbe kozuba alebo komína. Pokiaľ však dôjde
k požiaru a majiteľ domu spomínané potvrdenia nemá, je možné, že mu
škodu neuzná ani poisťovňa. „Najviac rizikové sú staršie
domy, kde ľudia kúria v rôznych zastaralých pieckach, kachliach alebo
kotloch na tuhé palivo. Tieto výhrevné telesá, o komínoch nehovoriac, sú
staré a väčšinou nespĺňajú súčasné bezpečnostné normy. Komíny sú
často zanesené a sadze sa môžu kedykoľvek vznietiť,“

upozorňuje M. Keselicová a na záver dodáva: „Na kozuboch,
kotloch na tuhé palivo, kachliach a komínoch sa šetriť rozhodne neoplatí.
Radšej zaplatiť viac za kvalitnú a bezpečnú prácu odborníkovi, ako
riskovať majetok, zdravie, v najhoršom prípade život.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter