Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Návštevníkov Pod vlekom často „víta“ neporiadok

Kto je za to zodpovedný?

Keď sa povie Pod vlekom, Stropkovčania vedia, že ide o prímestskú
rekreačnú oblasť. Zo začiatku to bol lyžiarsky areál, o ktorý sa starala
telovýchovná jednota Slávia. Postupom času však boli zimy čoraz horšie
pre zimné športy, a tak záujem o lyžovanie upadal. Členovia telovýchovnej
jednoty Slávia sa rozhodli podať návrh, aby sa lyžiarsky areál rozšíril
o ďalšie ihriská, najmä pre letné športy. Postupne vznikli ihriská,
multifunkčné ihrisko, trávnatá plocha, detské ihrisko, ohniská,
cyklodráha pre deti a ďalšie priestory pre turistiku v letnom období.

Takto vznikla prímestská rekreačná oblasť a starostlivosť prešla aj na
Mesto Stropkov. Teraz však Pod vlekom návštevníkov víta neporiadok! Boli
sme sa tam viackrát pozrieť. Našli sme tam porozhadzované fľaše, časti
oblečenia a podobné veci. Oslovili sme Valentína Smolka, hospodára Slávie a
tiež Pavla Korádyho, predsedu Slávie. „Áno, je pravdou, že
v tejto prímestskej rekreačnej zóne je často veľký neporiadok. Je nám
ľúto, že ľudia si nevážia túto krásnu prírodu, ale znečisťujú ju.
Samozrejme, nájdu sa aj výnimky, tých je však málo. Návštevníci, ktorí
vidia množstvo odpadkov, sa sťažujú mne,“
hovorí Valentín
Smolko. Obaja členovia telovýchovnej jednoty sa zhodujú, že najmä počas
víkendov v tomto areáli sa schádzajú partie mladých ľudí, po ktorých tu
ráno nachádzajú odpadky. Podľa slov Valentína Smolka a Pavla Korádyho
chýbajú Pod vlekom príkazové a zákazové značky, ktoré by ľuďom
ukázali, ako sa majú správať. Neraz sa im stalo, že ak niekoho upozornili
na neprimerané správanie sa, dostali odpoveď, že nikde tu nie je žiaden
zákaz. A boli bezmocní. „Ľudia sem prídu a robia si, čo sa
im len zachce. Hocikto si umyje auto, kde chce, zaparkuje kam chce, založí si
oheň kdekoľvek. Jednoducho, nájde sa veľa ľudí, ktorí majú opačné
správanie, aké by mali mať.“
Donedávna ste mohli vidieť aj
veľa odpadkov v potoku pri parkovisku bývalého lyžiarskeho vleku, ale aj na
asfaltovej ploche. Čo s tým? „Ide o to, že návštevníci
nevedia, ktoré časti kto má na starosti. Ulicu Pod vlekom, ku ktorej patrí
aj spomínané parkovisko a asfaltová plocha nemáme v zmluve o nájme my. Za
tieto časti je zodpovedné Mesto Stropkov. Momentálne je spomínaný potok
čistý, pretože tu na Deň zeme už tradične boli upratovať deti zo
Základnej školy Mlynská. Na konci smetí vyniesli zamestnanci Služby.
Členov Mestského podniku tu však inak máte počas roka možnosť vidieť len
vtedy, ak sa chystá nejaké podujatie. Inak nie.“
Členovia
Slávie upozorňujú Mesto Stropkov od roku 2013 na zlý technický povrch
vozovky na ulici Pod vlekom. „V súčasnej dobe je potrebné
odstrániť životu nebezpečné výtlky (46), a čo najskôr riešiť nový
asfaltový povrch a osvetlenie ulice,“
píše sa v liste,
ktorý Slávia poslala Mestu vo februári 2016. „Do dnešného
dňa nám na list neodpovedali. Tých výtlkov je tu k dnešnému dňu už
približne 66 a niektoré sú hlboké aj desať centimetrov. My s Mestom
rokujeme na rôznych poradách či telefonicky, k náprave však stále
nedochádza. Je potrebné, aby Mesto tejto oddychovej zóne venovalo zvýšenú
pozornosť.“
Mesto prisľúbilo vyjadrenie k tejto situácii,
ktoré vám prinesieme v budúcom vydaní Stropkovského Spektra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter