Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Natália Fecková zvíťazila na medzinárodnej súťaži Študentskej vedecko-odbornej činnosti

obrazekStropkovčanka Natália
Fecková sa prednedávnom zúčastnila 9. ročníka Študentskej vedeckej
konferencie na Karlovej univerzite v Prahe, kde sa v rámci Študentských
psychologických dní uskutočnila medzinárodná súťaž Študentskej
vedecko-odbornej činnosti. Dvadsaťjeden ročnej študentke psychológie (toho
času čerstvej držiteľke titulu Bc. – pozn. red.) z Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici sa podarilo v konkurencii 20 študentov zvíťaziť.
A čím sa Natália vo víťaznej práci zaoberala?

„Moja práca mala názov Fenomén zmyslu života –
overovanie psychometrických vlastností nástroja na zisťovanie prežívania
zmyslu. Je to metodika na meranie prežívania zmyslu života. Ide o jedinú
metodiku tohto druhu na Slovensku a vytvoril ju pán Peter Halama. Keďže bol
vzhľadom na kultúrno-spoločenské rozdiely v rôznych krajinách veľký
problém s prekladom cudzojazyčných metodík, bolo potrebné overiť určité
fakty, na základe ktorých by sa dali stanoviť nejaké normy, aby sa táto
metóda mohla používať ako štandardizovaný dotazník. Takýmto spôsobom
chceme urobiť diagnostiku na zisťovanie zmyslu života. Ja som si tieto
informácie overovala na vzorke stredoškolákov s tým, že som chodila po
celom Slovensku. Táto vzorka sa približovala reprezentatívnej vzorke
Slovenskej republiky, bola vyberaná z hľadiska veku, pohlavia a typu
navštevovanej školy. Dotazníky vyplnilo 500 respondentov. O tom overovaní
a porovnávaní medzi skupinami a zisťovaní rozdielov medzi adolescentmi bola
moja práca,“
vysvetlila v krátkosti N. Fecková. Mladej
psychologičke k úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa osobných
i profesijných úspechov.

obrazek

Fakty

Fenomén zmyslu života – overovanie psychometrických vlastností
nástroja na zisťovanie prežívania zmyslu

Práca oboznamuje s výsledkami overovania psychometrických vlastností
jediného slovenského nástroja na zisťovanie prežívania zmyslu – Škály
životnej zmysluplnosti P. Halamu (2002) na relatívne reprezentatívnej vzorke
stredoškolákov (N=500). Škála vychádza z trojkomponentového modelu zmyslu
života (Reker, Wong, 1988). Pre jej širšiu aplikáciu (výskum, diagnostika)
je takéto overovanie potrebné. Výsledky nášho výskumu poukazujú na
dostatočnú vnútornú konzistenciu a kriteriálnu validitu škály
(validizačné metodiky: dimenzia Zmysluplnosť z Dotazníka životnej
orientácie SOC, dimenzia Index zmyslu života PMI z metodiky Profil
životných postojov LAP). Pri diferenciačnej analýze získaných údajov bol
zistený významný rozdiel v prežívaním zmyslu medzi skupinami
stredoškolákov zostavenými podľa počtu súrodencov, neboli zistené
významné interpohlavné rozdiely ani rozdiely v prežívaní zmyslu medzi
skupinami zostavenými podľa veku, kraja, typu školy a typu bydliska
(dedina/mesto).

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter