Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Napriek kríze sa vo Vyšnom Hrabovci podarilo dokončiť dom smútku

obrazekRok 2009 bol kritický
aj pre mnohé malé obce na Slovensku. Samosprávy hospodáriace s ani nie
miliónovým rozpočtom boli kvôli kríze nútené šetriť, pričom
16-percentný výpadok z podielových daní bol pre mnohé z nich
citeľnejší ako v prípade väčších miest. Jednou z menších obcí
stropkovského okresu je Vyšný Hrabovec, ktorý kríza zastihla uprostred
realizácie, na pomery obce, rozsiahlej investičnej akcie – výstavby domu
smútku za zhruba 1,4 mil. korún. Aj napriek tomu sa projekt podarilo
dokončiť, pričom obci pomohli dotácie a siahli aj po úverových
prostriedkoch.

„16-percentné krátenie predstavovalo v našom prípade okolo
120 tisíc korún, čo je pri zhruba osemstotisícovom rozpočte značná suma.
Vzhľadom na to, že do roku 2009 sme vstupovali s rozostavaným domom
smútku, ktorý tvorí prístavbu pri obecnom úrade, mali sme o starosť viac,
ako to celé dokončiť. Situácia bola o to zložitejšia, že okrem toho
prebiehala aj výmena okien kultúrneho domu. Ale aj vďaka niektorým firmám,
ktoré nám určité práce vykonali lacnejšie i vďaka dotáciám z Úradu
vlády a ministerstva financií sme obidve akcie zvládli. Veľmi nám pomohli
aj miestni brigádnici či giraltovský primátor Ján Rubis, ktorý nám za
prevádzkové náklady zapožičal stavebné mechanizmy. Pri finalizácii stavby
sme v menšej miere využili aj úver,“
uviedol starosta V.
Hrabovca Juraj Pšár. Pri novom dome smútku je ešte potrebné upraviť jeho
okolie (vybudovanie kanalizácie a položenie dlažby), čo si v najbližšom
období vyžiada asi 6000 eur. Ďalšími investíciami v obci by mali byť
nová fasáda obecného úradu a dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu.
„Vzhľadom na to, že aj v roku 2010 dôjde ku kráteniu
podielových daní, aj výdavky na tieto akcie by sme sčasti chceli vykryť
z dotácií. V obecnom rozpočte máme na kapitálové výdavky vyčlenených
do 6600 eur, čo na zabezpečenie všetkých plánov
nepostačuje,“
doplnil J. Pšár. Kríza núti šetriť všetky
samosprávy na Slovensku a aj keď už v minulosti mali menšie obce napäté
rozpočty, v súčasnosti musia vo výdavkoch škrtať aj ony.
„Z takého malého balíka je veľký problém ušetriť, ale aj
to sa nám podarilo. V rámci úspor napríklad mimo pracovných dní vypíname
ráno na 45 minút, od 4.30 do 5.15 hod., verejné osvetlenie. Týždenne tak
ušetríme štyri hodiny. Možno to vo finančnom vyjadrení nie je veľa, ale
aj vďaka tomuto kroku budeme v roku 2010 platiť menej na preddavkoch za
elektrinu. Okrem toho vieme čo-to ušetriť i na vykurovaní obecnej budovy a
v rámci údržby verejných priestranstiev i realizácii spomínaných
stavieb nám značnú časť prostriedkov ušetrili aj naši siedmi pracovníci
zapojení do malých obecných služieb. Kríza našťastie neovplyvnila
organizáciu rozličných kultúrnych akcií, na ktoré si už naši obyvatelia
zvykli. Takisto sme nemuseli pristúpiť k zvyšovaniu miestnych daní či
poplatkov a ani o tom neuvažujeme,“
vysvetlil starosta.
Jednou z finančne najnákladnejších akcií uplynulých rokov bolo
vyčistenie miestneho potoka. Práce prebiehali v investičnej réžii Povodia
Bodrogu a Hornádu a vyžiadali si vyše dva milióny korún. Podľa J. Pšára
bol potok zanesený na 70%, kvôli čomu dochádzalo v uplynulých rokoch
k viacerým menším povodniam.
Smelším projektom Vyšnohrabovčanov je v najbližšom možnom čase
zrekonštruovať takmer 50-ročný obecný vodovod. Niekoľko rokov starý
projekt rátal na tento účel s investíciami okolo 330 tis. eur (10 mil.
korún), J. Pšár predpokladá, že rekonštrukcia by sa dala zrealizovať aj
za polovicu tejto sumy. Zatiaľ v obci hľadajú riešenia, z akých zdrojov
by mohli tento projekt financovať.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter