Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Námesačnosť môže mať vážne následky

MUDr. Tormášiová: „Epizódu námesačnosti môžu spustiť aj
vonkajšie vplyvy“

Pojem námesačnosť u nás zvyknú ľudia používať aj vtedy, ak si chcú
z niekoho urobiť žarty. Táto porucha spánku však so sebou prináša aj
mnoho nepríjemností. Viac nám o námesačnosti porozprávala MUDr. Mária
Tormášiová zo spánkového laboratória v Košiciach.

„Námesačnosť – somnambulizmus je porucha spánku
z okruhu tzv. parasomnií, čo sú prehnané prejavy, ktoré sa môžu
vyskytovať pri zaspávaní, počas spánku aj pri prebúdzaní. Pri
námesačnosti dochádza k čiastočnému, neúplnému prebudeniu z hlbokého
spánku. To znamená, že mozog ešte vykazuje známky spánku a človek je
pritom schopný pohybovej aktivity, najčastejšie chôdze, ktorá môže
pôsobiť cielene, účelovo, avšak správanie pacienta prebieha mimo jeho
vôľovej kontroly. Prejavy námesačnosti sa najčastejšie vyskytujú v prvej
tretine noci zhruba po hodine až hodine a pol od zaspania, kedy spíme hlbokým
spánkom v prvom spánkovom cykle,“
vysvetlila. Námesačnosť
sa typicky spája s chôdzou v spánku, môže začínať posadením sa na
posteli a zmätenosťou až následným opustením lôžka. Chôdza môže byť
neistá, oči sú otvorené, býva sklenený pohľad, ľudia majú tendenciu
ísť k oknu, cez ktoré môžu vypadnúť, alebo vchádzajú do skríň,
prejdú cez sklenené dvere, môžu močiť mimo toaletu a podobne. Ľahnú si
k spánku na iné miesto alebo sa vrátia do postele. Deti zvyknú ísť za
svetlom, do spálne rodičov, je to tzv. pokojný somnambulizmus. Pri agitovanom
somnambulizme námesačný môže opustiť byt, môže sa objaviť aj útočné
správanie voči druhej osobe, či už sexuálneho charakteru alebo iného
násilného činu. Tieto prejavy sa môžu vyprovokovať, ak bránime
námesačnému v jeho konaní, násilne ho usmerňujeme a podobne.
„V stave námesačnosti pacienta nevieme prebudiť , ak dôjde
k prebudeniu je zmätený a úplne alebo čiastočne si na svoje správanie
nepamätá,“
dodala. Námesační ľudia si neuvedomujú svoju
poruchu spánku. Správanie v stave námesačnosti je často nebezpečné.
Môže dôjsť k poraneniu, agresívnemu správaniu aj násilným činom.
Človek si na tieto stavy nepamätá alebo len čiastočne. O tom, že sa
v noci niečo dialo, vie len z rozprávania „spoluspiaceho“ alebo
z neporiadku v byte, premiestnených vecí a podobne. Opýtali sme sa, či sa
dá námesačnosť liečiť. „Pokiaľ sa epizódy námesačnosti
vyskytujú zriedka, napríklad raz za rok, za pol roka a nemajú násilný
priebeh, liečbu nevyžadujú, v dospelosti obyčajne ustúpia, no nie je to
pravidlom. Ak sa vyskytujú opakovane do mesiaca, alebo dokonca viackrát za
noc, dôjde k poraneniu, majú násilný charakter, vyžadujú si nielen tzv.
režimové opatrenia, ale aj liečbu, vrátane psychoterapie a v niektorých
prípadoch aj farmakoterapiu aspoň na prechodné obdobie.“

Pacienti by mali mať pravidelný režim spánku a bdenia, nemali by ponocovať,
mali by sa vyhýbať stresovým situáciám najmä v období pred spánkom,
alkoholu, drogám, niektorým liekom. V spálni je potrebné odstrániť
kľučky z okien a dverí, ktoré by nemali byť sklenené, mali by sme
odstrániť potenciálne nebezpečné predmety zo spálne. Pokiaľ dôjde
k epizóde námesačnosti, násilne sa ich nesnažme prebudiť, vrátiť do
postele, pokúsme sa ich usmerniť a vyčkajme ukončenie epizódy. Ráno
zbytočne netraumatizujme blízkeho detailným rozoberaním priebehu epizódy,
ale je potrebné upozorniť ho na poruchu spánku a spoločne vyhľadať
lekársku pomoc, v niektorých prípadoch nemusí byť diagnóza námesačnosti
jednoznačná a je potrebné vylúčiť inú poruchu spánku alebo epileptický
záchvat. Nie každá epizóda námesačnosti musí prebiehať dramaticky,
môže sa javiť ako adekvátne správanie, najčastejšie chodenie
v nesprávnu dobu – v spánku. Môže dôjsť k rôznym zraneniam, pri
pádoch na schodoch alebo vypadnutí z okna až po násilné činy
s tragickým koncom. Postihuje námesačnosť viac mužov alebo ženy?
„Námesačnosť sa považuje za prechodnú vývojovú poruchu
spánku viazanú najmä na detský vek ,ojedinelé prejavy somnambulizmu sa
popisujú takmer v 30% detskej populácie, najčastejšie medzi 8.-12.rokom
života. Môžu sa však objaviť od druhého roku života, odkedy je dieťa
schopné chodiť až do 7 dekády. V dospelosti výskyt podstatne klesá,
odhaduje sa na 3-4%. Najväčšie percento hlbokého spánku je v detskom
veku a deti majú aj vysoký prah prebudenia, vekom sa hlboký spánok značne
redukuje a v starobe môže chýbať. Nie u všetkých detí ustúpi
námesačnosť v dospelosti, môžu sa striedať obdobia niekoľko rokov bez
námesačnosti s opätovným výskytom . Zriedka začína námesačnosť
v dospelom veku, nenašli sa výrazne rozdiely vo výskyte medzi mužmi a
ženami.“
U námesačnosti sa predpokladá vplyv genetických
faktorov. Ak je výskyt námesačnosti u jedného z rodičov, je 45%
pravdepodobnosť výskytu somnambulizmu u potomstva a pri postihnutí oboch
rodičov až 60%. Na prejavoch námesačnosti sa uplatňujú aj vonkajšie
vplyvy, ktoré narušujú kontinuitu spánku alebo zvyšujú zastúpenie
hlbokého spánku. Epizódu námesačnosti môže spustiť vonkajší podnet,
ako napríklad hluk, svetlo, dotyk, cudzie prostredie, zobúdzanie ale aj plný
močový mechúr. Podporuje ho aj nepravidelný režim spánku a bdenia, práca
na zmeny, ponocovanie, kedy dochádza k zmnoženiu hlbokého spánku. Aj
niektoré choroby, ako napríklad horúčka, gastroezofageálny reflux,
obštrukčné spánkové apnoe, ale aj psychická trauma, potláčané emócie ,
stres, úzkosť, alkohol, kofeín, niektoré lieky môžu provokovať prejavy
námesačnosti. Odborníčka na poruchy so spánkom prezradila, ako reagovať,
ak niekoho pristihneme pri námesačnosti. „Nebráňme násilne
priebehu námesačnosti, nezobúdzajme človeka, odstráňme v spálni
potenciálne nebezpečné predmety,“
uzavrela.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter