Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na slovíčko s primátorským kandidátom Zigmundom Dobošom…

doboš zigmund

Z. Doboš: „Budem presadzovať menej byrokracie, viac efektivity a transparentné hospodárenie s verejnými zdrojmi.“

Už o niekoľko dní, teda v sobotu 29. októbra 2022 si budú obyvatelia mesta Stropkov voliť svojho primátora. S číslom 2 na kandidátke sa o priazeň voličov uchádza manažér Ing. Zigmund Doboš, PhD. Čo vie mestu Stropkov a jeho obyvateľom ponúknuť?

Krátko sa prosím potencionálnym voličom predstavte. Aké máte vzdelanie, skúsenosti pracovné i so samosprávou a riadením a pod.

Volám sa Zigmund Doboš, no verím, že mnohí ma poznajú pod prezývkou Muňo. Mám 53 rokov. Narodil som sa v Stropkove. Som treťou generáciou Dobošovcov a žijem tu celý svoj život okrem rokov, ktoré som žil a pracoval v zahraničí.

Vyštudoval som Technickú Univerzitu v Košiciach (ekonómiu, manažment a marketing). Tu som taktiež úspešne obhájil „veľký“ doktorát PhD. MBA pre vrcholový manažment som študoval vo Francúzsku na Burgundy School of Business v meste Dijon.

OD ROBOTNÍKA PO DIPLOMATA – takto by sa v krátkosti dali zhrnúť moje skúsenosti. Ako 22 ročný mladý muž som odišiel spoznávať svet a ťažkú prácu do Ameriky. Začínal som ako pomocný robotník na stavbe. Po dvoch rokoch som začal podnikať v stavebníctve, kde sa mi celkom darilo. Pritom som pomáhal mnohým Stropkovčanom a poskytol im „odrazový mostík“ na štart ich amerického dobrodružstva. So skúsenosťami a jasnou víziou budúcnosti som sa po 8 rokoch vrátil domov.

Po skončení vysokej školy som nastúpil na Ministerstvo obrany SR na pozíciu vedúci oddelenia vyzbrojovania, kde som priamo riadil 6 štátnych zamestnancov. Ako diplomat vyslaný do Bruselu som v NATO zastával pozíciu predstaviteľa Národného riaditeľa pre vyzbrojovanie a neskôr pozíciu vedúci SEKO, čo predstavuje najvyššiu civilnú pozíciu Ministerstva obrany pri NATO. Riadil som 20 diplomatov a vojenských dôstojníkov. Ja, obyčajný chlapec zo Stropkova ako jediný zo Slovenska a jeden z 28 členských krajín NATO. Práca na MO SR a v Bruseli okrem skúsenosti s riadením v štátnej službe, diplomatickým protokolom, previerkami najvyššieho stupňa SR a NATO, mi dala možnosť zúčastniť sa na nespočetných rokovaniach na najvyššej úrovni v anglickom jazyku. Viaceré stretnutia som veľa krát aj sám viedol.

Po skončení vyslania som sa vrátil domov do Stropkova. Zamestnal som sa v Prešove vo francúzskej výrobnej spoločnosti so 150 zamestnancami ako obchodný manažér. Po roku som prešiel výberovým konaním na post generálneho riaditeľa a konateľa spoločnosti. Úspešne sa mi podarilo reštrukturalizovať predmetnú spoločnosť a zvrátiť jej osud od zatvorenia a presunutia výroby do Poľska až po najlepšiu spoločnosť z celej medzinárodnej skupiny 8 závodov na 3 kontinentoch. Počas pôsobenia na tejto pozícii som získal bohaté skúsenosti predovšetkým v oblasti budovania a vedenia tímu, navrhovania dlhodobej a krátkodobej stratégie, zodpovednosti za rozpočet, plnenie plánu, komunikáciu s členmi vrcholového manažmentu spoločnosti a medzinárodnej skupiny, a nastavovanie ozdravovacích procesov kvôli zlým hospodárskym výsledkom.

Posledné roky sa spolu s manželkou venujeme súkromnému investičnému projektu – rekonštrukcii a budovaniu zariadenia pre seniorov SENIORSITY v mestskej časti Stropkov – Sitník. Pracujem ako investor, ekonóm a manažér. Robím marketingové aktivity, vybavujem licencie a povolenia a často krát si vyhrniem rukávy a pracujem manuálne. Využívam pritom všetky skúsenosti, ktoré som počas svojho života nadobudol.


Ako vzniklo rozhodnutie ísť kandidovať na post primátora mesta Stropkov?

Dianie v meste a nespokojnosť občanov citlivo a pozorne vnímam už niekoľko rokov. Pred podaním mojej kandidatúry na primátora mali naši občania na výber 2 možnosti. Na jednej strane súčasného primátora, ktorý je úradníkom celý svoj doterajší život. Na druhej strane kandidáta, ktorý okrem toho, že posledné 2 roky strávil ako poslanec v NR SR pracoval v sociálnej oblasti. Tým nechcem sociálnu oblasť nijak znevažovať, pretože je to srdcovka mojej manželky a ja sám mám k tejto oblasti veľmi blízko. Týmto chcem len poukázať na to, že človek by mál robiť to, v čom je dobrý, má preukázateľné skúsenosti, výsledky a referencie.

Kandidovať som sa rozhodol preto, lebo mám čo ponúknuť. Ja ponúkam dlhoročné skúsenosti s riadením v štátnej aj súkromnej sfére. Ponúkam hmatateľné dosiahnuté výsledky a referencie. Ja ponúkam nášmu mestu svoju česť. Položme si všetci otázku: Primátorom má byť právnik/úradník, alebo sociálny pracovník/politik, či manažér/odborník?

Podľa viacerých prieskumov verejnej mienky sa široká verejnosť dožaduje odbornosti v štátnom a verejnom sektore. PRETO SOM SA ROZHODOL KANDIDOVAŤ.


S čím prichádzate k voličom? Aké sú Vaše ciele / program / priority?

Voličom a Stropkovu ponúkam to, čo žiadny kandidát predo mnou neponúkol. Ponúkam férovosť, dôstojnosť a slušnosť prepojenú na dlhoročné skúsenosti s riadením v súkromnom sektore, v štátnej správe a skúsenosťami z neziskovej organizácie a občianskeho združenia.

Mojim cieľom je funkčné, moderné, dôstojné a bezpečné mesto pre nás všetkých.

Budem presadzovať menej byrokracie, viac efektivity a transparentné hospodárenie s verejnými zdrojmi.

Svoj volebný program predstavím neskôr podľa harmonogramu mojej kampane.

Moje priority sú:

  • Bokša, Sitník a Stropkov (abecedne).
  • Deti a mládež, občania v produktívnom veku a seniori.
  • Byty, práca a šport/kultúra.
  • Bezpečnosť, čistota a dôstojnosť.


Ako vnímate mesto Stropkov dnes a kam by ste chceli, aby sa posunulo pod Vašim vedením?

Stropkov je mesto môjmu srdcu veľmi blízke. Moja manželka hovorí, že som naozajstný Stropkovčan. Nikdy som nechcel zostať bývať v inom meste, ani som to neplánoval.

Mesto vnímam všetkými zmyslami a na každej úrovni. Príležitosť na zlepšenie vidím pri riešení notorický známych problémov ako klzisko, plaváreň, detské ihriska a materské školy, bytová výstavba, pozemky na výstavbu bytov a domov, stav dopravnej infraštruktúry, parkovacia politika, zeleň, a stav sociálnych služieb.

Chcem, aby sa v Stropkove žilo dobre ľuďom všetkých vekových kategórii. Za kľúčové považujem dôstojné spolunažívanie, skrášlenie a zatraktívnenie nášho mesta pre obyvateľov, návštevníkov, podnikateľov a investorov.

Chcem viac zapojiť občanov do diania a rozhodovania v meste, aby primátor nebola politická funkcia, aby primátor bol JEDEN z NÁS.

MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ – prvá písomná zmienka o Stropkove, ktorá je na radnici pochádza z roku 1404, kde kráľ Žigmund spomína Stropkov prvýkrát v histórii. Pevne verím, že meno Zigmund bude aj s vašou podporou opätovne zapísané do novodobých dejín nášho mesta. Nič nie je o náhode. Všetko sa deje z určitého dôvodu…

Čo dodať na záver?

S čistým svedomím chcem ubezpečiť všetkých Stropkovčanov, že som sa rozhodol kandidovať na post primátora z vlastného presvedčenia, s nikým som sa nedohodol (ani so súčasným primátorom, ani s ďalším kandidátom na primátora, ani s nikým iným). Celú predvolebnú kampaň si financujem sám, nemám „zviazané ruky“ a budem sa snažiť robiť všetko preto, aby som ich nemal zviazané ani v budúcnosti tak, ako som ich nemal zviazane po celý svoj doterajší život.

Prihováram sa k všetkým voličom Bokše, Sitníkov a Stropkova (abecedne), aby využili svoje právo voliť.

Pocit, že je človek skutočne slobodný zažije každý z nás vtedy, keď bude sám za volebnou „plentou“ a slobodne sa rozhodne, komu dá svoj hlas.

NA VAŠOM HLASE NAOZAJ ZÁLEŽÍ.

(Bez redakčnej úpravy)

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter