Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na slovíčko s primátorom mesta O. Brendzom nielen o kandidatúre na post primátora

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku alebo hovorovo komunálne
voľby sú voľby poslancov zastupiteľstiev a starostov obcí, mestských
častí a primátorov miest, ktoré sa budú konať 10. novembra
2018. Kandidovať na post primátora sa rozhodol aj súčasný primátor O.
Brendza.

„Komunálne voľby sú špecifickými voľbami, pretože sú
k občanovi najbližšie. Majú dosah na dennodenný život v meste
i v obci. Treba, aby ľudia prejavili svoj názor a podporili kandidáta,
ktorý je podľa ich názoru najlepšou voľbou a samozrejme mať na zreteli,
že primátor potrebuje mať pre výkon svojej funkcie tím spolupracujúcich
poslancov, ktorí dokážu reflektovať na potreby a požiadavky obyvateľov a
ktorí dokážu podporiť primátora a spolupracovať s ním,“

uviedol O. Brendza a dodal, že toto je hlavný motív volieb 2018 – vybrať
tímových ľudí, nie sólistov. Ľudí, ktorí dokážu spolupracovať a
ktorí dokážu podporiť veci, ktoré sú v meste potrebné bez ohľadu na
politické presvedčenie, vierovyznanie, či iné rozdiely, ktoré sú
prirodzené. Nebáť sa ísť do odvážnych, no rozvážnych rozhodnutí.
Dôležité je však k voľbám prísť.
„Veľmi dôležitá je kandidatúra na post primátora, no omnoho
dôležitejšia je kandidatúra poslancov do mestského zastupiteľstva. Keby
sme za uplynulé štyri roky neboli v zastupiteľstve jeden tím, jednoducho by
to nešlo. Každý tím potrebuje mať lídra, ktorý bude mať prvé a
posledné slovo, no každý líder potrebuje tím. Všetko vzájomne spolu
súvisí. Líder musí vedieť tím stmeliť, jeho základnou podmienkou je
vedieť komunikovať seriózne,“
povedal.
O. Brendza chce pokračovať v úspešnom príbehu, ktorý začali písať
v roku 2014. Je treba povedať, že Stropkov bolo mestom, ktoré v porovnaní
s ostatnými mestami zaostávalo v rôznych oblastiach. Mnoho stropkovských
lokalít urgentne potrebovalo rekonštrukciu, modernizáciu, či skvalitnenie a
rozšírenie služieb pre potreby nášho dennodenného života.
„Snažím sa viesť dialóg v tíme, ale aj s verejnosťou. Je
prirodzené, že sa niekedy človek dostane do situácie, že musí jednoducho
rozhodnúť. Posledné slovo má líder tímu, no nesie zaň svoju
zodpovednosť. Nie je lídrom ten, kto sa hlási k populárnym a jednoduchým
rozhodnutiam, ktoré sú vnímane pozitívne. Líder musí prijímať aj
rozhodnutia, ktoré sú vnímané negatívne, no napriek tomu ide do toho
rizika. Robili sme aj takéto rozhodnutia v personálnej, investičnej, či
v každej inej oblasti,“
povedal O. Brendza a dodal, že
takýmto spôsobom sa mu podarilo mestské zastupiteľstvo stmeliť a negatívna
atmosféra i energia sa tak neprenášala do rozhodnutí. Je potrebné
komunikovať na základe argumentov a faktov.
Vedeniu mesta Stropkov sa podarilo dostať z eurofondov viac ako 3 milióny
eur do nášho mesta a využilo každú možnosť na získanie financií.
„Veľká väčšina poslancov MsZ opäť kandiduje. Verím preto,
že aj v spolupráci s poslancami pritiahneme ľudí k voľbám. Ukážeme
im, že to má zmysel, že občania si vyberú tých, ktorých už poznajú a
s ktorými majú dobré skúsenosti. Verím, že sa nám podarí vytvoriť
tím, ktorý bude rovnako dobrý ako ten terajší, aby sme mohli pokračovať
ďalej. Máme veľkú výhodu v tom, že máme spoločne rozbehnuté projekty
i projekty schválené. Schválená je napr. dotácia 52 tisíc eur na
odstránenie čiernej skládky. Peniaze, ktoré takto ušetríme z rozpočtu
mesta, môžeme investovať do odpadového hospodárstva.“

Mesto má tiež schválenú dotáciu 180 tisíc eur, ktorá bude použitá na
nové učebne na ZŠ Konštantínovej. Rozbehnutý je tiež projekt
cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľsko, pripravuje sa a záujem má
o ENI. V pláne je aj pokračovanie v rekonštrukcii i údržbe verejných
priestranstiev a chodníkov a veľkou výzvou určite ostáva dokončenie
štvrtej etapy rekonštrukcie Námestia SNP, či sprístupnenie kostolnej veže
domácim i turistom, nová stála expozícia v Kaštieli Stropkov a mnoho
iných zaujímavých i potrebných projektov.
„Robme tak, aby po nás niečo ostalo. Myslím si, že máme
spoločné výsledky a môžeme povedať, že tu po nás niečo ostane, no
nekončíme. Posúva nás to ďalej a našu aktivitu chceme ešte
zintenzívniť, posilniť tím, urobiť v tíme zmeny, pretože teraz už máme
skúsenosti. Vieme, čo nám fungovalo a čo nie a ideme ďalej. Neexistuje
žiadne prechodné obdobie, ani prestávka. Musíme vyhrnúť rukávy a
pokračovať v práci ďalej. Máme naplánované aktivity v spoločenskej,
kultúrnej, športovej, investičnej oblasti, ako keby ani kampaň nebola.
Pokračujeme plynule ďalej, pretože ľudia nám dávajú najavo svoju podporu
a spokojnosť,“
uviedol a doplnil, že mesto Stropkov
momentálne prežíva úspešné obdobie, ktoré bude aj naďalej úspešné a
prospešné pre jeho obyvateľov, ak vedenie mesta nebude stagnovať.
„Treba vytvoriť tím, musí fungovať odborná stránka a
politika musí ísť nabok. Ideme svojou cestou. Ľudia nám prejavujú svoju
podporu hlavne pri osobných stretnutiach, pretože nie sme zatvorení na
úrade. Komunikujeme s občanmi, so širokou verejnosťou a počúvame.
Snažíme sa ísť medzi ľudí, nevyhýbame sa žiadnej komunikácii. Osobný
kontakt je nad všetko,“
dodal.
Pozícia primátora i pozícia poslanca MsZ je službou občanom a mestu a
vyžaduje si riešenie problémov a problémových situácii. Primátor
i poslanci častokrát stoja pred nepopulárnymi rozhodnutiami, ktoré
spôsobia, že sa popretrhávajú nejaké vzťahy a väzby, lebo nie je
vyhovené, ale je to prirodzené. Pri takýchto situáciách musí byť
primátor nad vecou a počúvať poradné hlasy ľudí.
„Vtedy do riešenia nemôžem ísť strmhlav, tvrdohlavo, ale
musím byť tímový hráč. Doterajšie pôsobenie mi pomohlo získať nové
skúsenosti. Primátor nesie každý deň veľkú zodpovednosť, pretože jedno
chybné rozhodnutie ovplyvní nielen život samotného primátora, ale aj život
celého mesta. S týmto pocitom som sa naučil žiť. Naučil som sa robiť
odvážne rozhodnutia rozvážne, analyzovať situácie, viesť dialóg so
svojimi ľuďmi, poučiť sa z chýb okolitých miest, ale aj vlastných.
Vyskytli sa aj situácie, kedy sme pri analýze zistili, že sme mohli riešiť
veci ináč, no veľké koncepčné rozhodnutia boli urobené správne a za
všetkými takýmito rozhodnutiami si stojím,“
dodal primátor
mesta Ondrej Brendza v závere.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter