Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na slovíčko s Michalom Sivákom, ktorý je pedagógom v relácii Tumenca khere – S vami doma z dielne RTVS

Dobrou správou je, že RTVS dbá v čase pandémie, kedy sú školy pre všetky deti zavreté, aj na vzdelávanie rómskych detí. Nedávno spustila vysielanie televíznej relácie Tumenca khere – S vami doma, ktorá je určená pre všetky deti, predovšetkým však deti z rómskych komunít. Prvá časť bola odvysielaná 23. apríla. Pripravených je desať ďalších vydaní, ktoré budú vysielané do konca júna vždy na Dvojke v čase od 15:00 hod. Nahliadnuť budeme môcť aj do jednej rómskej domácnosti z Košíc.

Ste veľmi ambiciózny a cieľavedomý, zdá sa, že sa Vám darí – je to Váš dar, výchova alebo tvrdá práca?
Človeku sa začne dariť len vtedy, ak do každej jednej činnosti, práce dá svoje srdce. Je to určite ovplyvnené aj výchovou mojich rodičov, ktorý ma vychovávali dobre. Podmienky u nás boli vždy náročné, no kompromis pre mňa vždy existoval a dokonca aj priestor ako sa realizovať. Veď oni sú tí, ktorí mi držali a držia prsty vo všetkom, aj keď s niektorými mojimi činnosťami nesúhlasia, pretože sa o mňa boja. No musím podotknúť, že za mnou stojí tvrdá práca, ktorá ma posunula tam kde som dnes. Je dôležitá, pretože každý jeden z nás si musí prejsť schodíky tvrdej práce. Nedá sa preskakovať z prvého schodíka na ten posledný schodík úspešnosti. Ďakujem Bohu za každú príležitosť a možnosť sa nejako profesionalizovať.

Nedávno ste tiež ohlásili nové zamestnanie. Nedávno ste sa stali asistentom poslankyne NR SR. Ako sa Vám to podarilo?

Práca asistenta poslanca NR SR je pre mňa niečo nové. Nečakal by som, že práve ja sa ním stanem. Oslovila ma pani poslankyňa NR SR Mgr. Jarmila Vaňová, dlhoročná pedagogička, sociálna a terénna pracovníčka, skúsená novinárka a taktiež aj zakladateľka rómskych médií na Slovensku. Pani Jarmilu Vaňovú poznám dlhé roky, poznám jej prácu a ešte ako študent som sa o jej aktivity zaujímal a snažil som sa jej byť nápomocný. Svoje vzdelanie plánujem využívať aj v tejto činnosti. Kompetencie ktoré som nadobudol mi uľahčia prácu asistenta.

Vzdelávanie je mojou srdcovkou, všetko čo som získal a naučil sa, momentálne úročím. Národná rada Slovenskej republiky je miesto, kde môžem poukázať na rôzne vzdelávacie prešľapy pri vzdelávaní marginalizovanej rómskej komunity. No nezabúdam kým som bol a čím som. Stále som rómsky chlapec, ktorého zaujíma jeho komunita. Môj status sa vôbec nezmenil. To, že som asistent zo mňa nerobí viac hodnotného človeka. Stále som len Michal Sivák, ktorého zaujíma téma edukácia rómskych žiakov a jej participácia.

Dozvedeli sme sa tiež, že RTVS začína vysielať prvú reláciu Tumenca khere (S vami doma), ktorá je venovaná rómskym deťom. Ako táto myšlienka vlastne vznikla?

Televízna relácia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia je potrebná a dôležitá. Hneď ako sa objavil na Slovensku koronavírus a následne sa zavreli školy, mi zavolala moja priateľka Klaudia a povedala mi, že musíme niečo urobiť, nejako pomôcť. Deti nebudú dlho v škole. Hlavne chceme veci meniť k lepšiemu, niekedy sa nám to podarí viac, niekedy menej, ale ideme do toho vždy s nadšením, niekedy až takým, že mnoho ľudí nezvláda naše nasadenie. Dostali sme nápad pripravovať pre rómske deti rozprávky v úvode na počúvanie. Klaudia ich doma načítavala, spolu s manželom ich strihali a uverejňovali, neskôr sme oslovili aj herca divadla Romathan, Mariána Baloga, ktorý tomu dal ešte lepší šmrnc. Je to veľký profesionál. A stále sme rozmýšľali čo ešte urobiť. Vnímam, že prebiehali nejaké diskusie o tom ako teraz učiť rómske deti, bol som účastný aj nejakých hromadných telefonátov a odborných seminárov. Mal som dojem, že sa veľa diskutuje. Vždy sme boli ochotní pomôcť. Neskôr už prišla konkrétna vec, že sa ide pripravovať vysielanie pre rómske deti. Priamo nás oslovili, že by sme to mali byť určite my, kto sa bude deťom prihovárať.

Pre koho – akú vekovú kategóriu je program S vami doma určený?
Cieľovou skupinou je prvý stupeň. Myslím, že je potrebné počkať a v ďalších reláciách sa ukážu aktivity aj pre starších.

Aký podiel máte na jeho vzniku?

Bol som súčasťou odborného tímu, ktorý kreoval celú vzdelávaciu reláciu Tumenca khere (S vami doma). Zabezpečujem obsah vzdelávania, didaktickú a metodickú časť tejto relácie. Keďže mám pedagogickú skúsenosť z Luníka 9, poznám potreby rómskych detí. Vytváram spolu s mojou televíznou parťáčkou a taktiež aj dlhoročnou moderátorkou národnostných správ Mgr. Klaudiou Oláhovou aj scenár. Robíme to s láskou a veľkou pokorou. Záleží nám na rómskych deťoch, pretože vieme, že rozbeh pre nich bude veľmi náročný. Sme skúsení pedagógovia a našou úlohou je posúvať tieto deti vpred, pretože len vzdelanie je cesta k budúcnosti a to nemôžeme v tomto čase zanedbať.

Čo konkrétne ste pripravili pre detičky?
Hru vnímame ako najdôležitejší element v tejto relácií. Hra je samoúčelná ľudská činnosť, cez ktorú sa dieťa dokáže veľa naučiť. Prepájame poznatky, ktoré by mali deti vedieť do rôznych hier, aktivít, ktoré deti alebo nevideli alebo o nich nikdy nepočuli. Snažíme sa byť originálni, inšpiratívni. V prvom diely sme hovorili o správnej hygiene, odporúčali sme ostať doma. Učili sme deti farby, poznať zeleninu a počítali sme.

Druhá časť tejto relácie bola zameraná na faunu. Prehlbovali sme poznatky z prvouky, ktoré sa prelínali v počítaní, čítaní a písaní. Ďalšou témou bude spoločnosť, miesto kde žijem. Viac uvidíte v relácií. Túto koncepciu sme sa rozhodli zachovať a snažíme sa s mojou kolegyňou Mgr. Klaudiou Oláhovou ponúknuť to čo poznajú, pracovať s tým čo majú a robiť to, čo ich bude baviť. Relácia je edukačného charakteru, kde využívame zážitkovú metódu a snažíme sa u deti utvrdzovať nepoznané k poznanému. Mňa osobne inšpiroval velikán pedagogiky Ján Amos Komenský a zachovali sme jeho koncepciu obsahu vzdelávania a to cez trívium – čítanie, počítanie a písanie. Nechceme byť tí, ktorí im rozkážu sa učiť a direktívnym spôsobom ich prinútia. Práve naopak, chceme byť tí, ktorí ukážu deťom, že učiť sa môžeme aj hrou a rôznymi experimentmi. Chceme byť ich kamarátmi, ktorí im v tom pomôžu a s ktorými sa budú cítiť príjemne a aj sa zrelaxujú. Je to veľmi dôležitý formát, ktorý môže byť veľmi nápomocný v budúcnosti. My si to uvedomujeme už teraz.

Ako bola táto relácia prijatá? Myslíte si, že má úspech a zmysel?

Ohlasy na túto vzdelávaciu reláciu boli veľmi pozitívne. A bolo ich veľmi veľa. Prekvapilo to aj nás, tvorcov. Príprava prvej časti bola nesmierne náročná, chceli sme tomu dať čo najviac. Musím povedať, že pár noci sme s kolegyňou a ďalšími ľuďmi z televízie nespali, snažili sme sa to prepracovať čo najlepšie a hlavne sme chceli osloviť rómskeho diváka, rómske deti.

Mali sme veľmi veľa reakcii od učiteľov, riaditeľov materských škôl, riaditeľov základných škôl, špeciálnych pedagógov, rodičov. Dokonca nám volala jedna pani učiteľka spod Tatier, ktorá dokonca plakala a veľmi pekne sa nám poďakovala za to, že im v tejto ťažkej dobe ideme takto pomôcť. Vyjadrila veľký smútok z toho, že už skoro druhý mesiac nevidela svoje deti zo školy. To nás nesmierne dojalo a je vidieť, a aj my sami sme sa v tom utvrdili, že mnohým učiteľom nesmierne záleží na rómskych deťoch a leží im na srdci ich osud aj vzdelanie. No nemôžem zabudnúť na jednu úžasnú reakciu, ktorá došla priamo až z New Yorku od jednej Rómky, ktorá ukončila Harvard University. Jej správa a reakcia na túto reláciu nás veľmi potešila. Sama bola pozitívna na COVID-19 a táto relácia jej pomohla zaujať aj jej 5 ročného synčeka a dokonca aj ho niečo naučiť.

Čo dodať na záver?

S mojou mládežou z Luníka 9, som v neustálom kontakte, píšeme si a pravidelne voláme. Ležia mi pri srdci a veľmi mi na nich záleží. Musím povedať, že pandémiu zvládajú veľmi dobre. V tomto čase prevládajú emócie a niekedy sa ľahko rozhodia pre maličkosť, no telefonátom si to vieme urovnať. Moja mládež je aktívna, navzájom sa doučujú, informujú, pomáhajú ostatným a realizujú v každej sfére.

Milí pedagógovia, aj rómske deti sú len deti. Vám prajem veľa síl, pretože sám dobre viem, aké je to teraz aj pre Vás veľmi náročné. Nedovolím si Vás poučovať, no rád by som Vám len povedal, že rómske deti to ťažko zvládajú a budú mať ťažký nábeh do školy, no nielen oni. Rodičia týchto detí nerozumejú vyučovacej látke a nedokážu dostatočne vysvetliť svojmu dieťaťu, to čo by ste chceli. Prajem Vám dostatok porozumenia a síl v tomto neľahkom boji.

-af-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter