Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na slovíčko s kominárom Kamilom Kočišom…

Vykurovacie obdobie so sebou prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku
požiarov

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním
aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už
tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov,
resp. k požiarom v bytovom fonde. V minulom roku bolo najčastejšou
príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch vyhorenie sadzí, kedy vzniklo
až 508 požiarov. Hasiči za účelom eliminácie požiarov v obytných
domoch a iných objektoch odporúčajú skontrolovať stav vykurovacích telies
ešte pred ich použitím a inštalovať ich podľa návodu výrobcu odborne
spôsobilou osobou.

Odborne spôsobilou osobou je určite aj Kamil Kočiš (www.kominar-stropkov.sk), ktorého
fascinuje komínová problematika a baví ho pracovať s niečím, čo obsahuje
proces horenia – bavia ho kachľové pece, kotly na tuhé palivo a všetko
s tým súvisiace. „Je to v dnešnej dobe prepotrebné remeslo,
pretože len málo ľudí sa mu dnes venuje. Absolvoval som jednoročný kurz a
až po vykonaní praxe som mohol začať podnikať v tomto
odbore,“
priblížil K. Kočiš, ktorého svokor je tiež
kominár. „Stará generácia končí, nová musí začať, ale
naozaj nás nie je na Slovensku veľa, v okrese Stropkov sú dvaja kominári,
vo Svidníku 1 až 2. Je to sezónna práca, pretože ľudia majú záujem
o čistenie komína a jeho kontrolu, keď už sa začína kúriť a nechávajú
to na poslednú chvíľu. Venujeme sa aj rôznym iným veciam ako napríklad
stavanie komínov, vložkovanie komínov, pripájame spotrebiče plynové, či
na tuhé palivo, prakticky všetko to, čo súvisí
s komínmi,“
povedal v úvode kominár Kamil Kočiš a dodal,
že kontroly komínov reguluje zákon, vyhláška 401/2007, kde sú podrobne
rozpísané lehoty, ktorými by sa mal človek riadiť, ak používa spotrebiče
na tuhé, plynné alebo kvapalné palivá. „Ak sa bavíme
o spotrebičoch na tuhé palivo ktoré su pripojene na komín, vyhláška
hovorí, že takéto komíny a spotrebiče by mali podliehať kontrole každé
štyri mesiace. Komín si môžete vyčistiť aj samy, nebude to však
doložené dokladom. Tu sa dostávame k ďalšiemu zákonu 314/2001 o ochrane
pred požiarmi, ktorý káže udržiavať komíny výhradne osobou s odbornou
spôsobilosťou,“
priblížil K. Kočiš.
Ako ďalej uvádza vo svojej praxi sa často krát stretáva s tým, že si
ľudia neuvedomujú potrebu kontroly komína, hlavne ak majú spotrebič na
tuhé palivo, ktorý je napojený na komín a ktorý používajú len
občas – v rekreačných domoch, chatách. „Treba si
uvedomiť, že aj napriek tomu je dôležité komín skontrolovať, pretože
moja prax ukázala, že do komína môžu spadnúť rôzne predmety, alebo
vtáky, či netopiere. V tom prípade ked sa komín upchá si človek zadymí
celú miestnosť, ale aj objekt. Čistenie komína nie je len o odstraňovaní
sadzí, ale ide tiež o odhalenie skrytých závad, o ktorých ľudia nevedia
alebo sa to snažia skryť. Vieme tiež ľuďom poradiť, čo mnohí v dnešnej
dobe vítajú,“
povedal.
Ako tiež uvádza vedúci oddelenia požiarnej prevencie z KR HaZZ Prešov
najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú nevyhovujúci technický stav
dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický
stav vykurovacích telies. Okrem spomenutého do popredia vystupuje
i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom,
horľavinami, či žeravým popolom, ktorý je potrebné vysypávať do
nehorľavých nádob a dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie
horľavých kvapalín a plynov.
„Požiar vznikne vtedy, keď je komín zanesený a nachádza sa
v ňom súvislá vrstva sadzí, ktorá môže prísť do kontaktu s priamym
ohňom, t. z. ak máme spotrebič, ktorý je pripojený rúrou na komín
(dymovod), ktorý sa musí kontrolovať a čistiť a vždy je to prvá časť,
ktorá sa vie zapáliť, čiže vždy sa najprv zapáli dymovod a následne
potom požiar postupuje do zaneseného komína. Za podpory vzduchu je
v priebehu sekundy oheň na streche,“
hovorí o nástrahách a
nebezpečenstvách K. Kočiš.
Celý komín sa najprv kontroluje vizuálne, potom cez revízne komínové
dvierka, ktoré by mali byť neodmysliteľnou súčasťou v spodnej časti
komína a podľa možnosti aj na vrchnej časti s tým, že ak komín meria
viac ako 8 metrov, tak každých 7 metrov by mali byť umiestnené ďalšie
spomínané revízne dvierka. Vizuálne sa komín kontroluje v nadstrešnej
časti, na povale, kde dotyk drevených konštrukcií s plášťom komína, by
mal mať aspoň päť centimetrový odstup. „Zisťujeme priemer
komína, následne volíme vhodné náradie, pretože každý komín je iný.
Klasické čistenie je možné urobiť mechanicky alebo strojovo. Na bežné
sadzbe stačí kominárska kefa. Komíny, ktoré sú zanesené dechtom, sú
čistené strojovo – frézou,“
dodal.
Sú tiež situácie, kedy sa ľudia otrávili spalinami od spotrebičov na
plynné palivá, ktoré musia byť tiež napojené na komín. „Ak
nastane alarmný stav, nie každý spotrebič sa vypne sám a funguje ďalej,
vtedy všetky tieto spaliny idú do priestoru kde sa spotrebič nachádza.
Vysoké koncentrácie oxidu uhoľnatého sú pre človeka nebezpečné a
smrteľné,“
povedal a dodal, že pri zariadeniach na tuhé
palivo dokážeme tieto spaliny fyzicky cítiť. Oxid uhoľnatý, ktorý vzniká
nedokonalým spaľovaním plynu je jed, ktorý nie je cítiť ani vidieť,
človeka dokáže paralyzovať tak, že omdlie a nie je schopný urobiť nič.
„Oxid uhoľnatý je ľahší ako vzduch, drží sa hore, preto
v malých a neodvetraných priestoroch táto koncentrácia môže nastať
veľmi rýchlo. Žijeme v dobe zatepľovania a otvory na prívod vzduchu sa
bežne zatvárajú fasádou, takže vytvárame teplo na úkor odvetrávania.
Hlavne pri spotrebičoch staršieho druhu sú tieto odvetrávacie otvory veľmi
potrebné hlavne z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti,“

zdôraznil a dodal, že pri moderných kondenzačných kotloch sa robia komíny
dvojvložkové, ktoré vedia nasávať vzduch pre horenie vrchným plášťom a
stredovým plášťom vie takýto komín spaliny vyfukovať do voľného
priestranstva, čo je omnoho bezpečnejšie. Či už používame spotrebiče na
tuhé, plynné alebo kvapalné palivo, ich kontrolu nie je dobré zanedbávať a
každý takýto spotrebič je nutné dať skontrolovať a vyčistiť
odborníkovi. Doklad o tom, že sme starostlivosť o spotrebič i samotný
komín nezanedbali, človek určite ocení hlavne pri škodových udalostiach a
nárokovaní si spôsobenej škody v poisťovni.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter