Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na slovíčko s Ivanom Klebanom ml. nielen o bobroch…

Rieka Ondava je pre
mnohých Stropkovčanov symbolom detstva a detských radostí. Prvé kúpanie,
či prvé rybačky. Rieka – pohybujúca sa voda ľudí jednoducho priťahuje
odjakživa.

„Pohybujúca sa voda priťahuje ľudí celý život. Je to
jednoducho živel. Díva sa na to celý život a zaujíma ho čo sa s vodou
robí a zamýšľa sa nad tým, kde to vlastne začína, kde je ten prameň,
preto som si aj ja jedného dňa povedal, že sa pôjdem pozrieť k prameňu
Ondavy, ktorá dáva týmto kopcom život,“
povedal I. Kleban
ml. v úvode.
Prameň Ondavy je podľa jeho zistení veľmi symbolický. Oficiálny prameň
podľa turistických značení sa nachádza nad obcou Ondavka, kde sa zlievajú
asi 4 potoky.
„Vybral som sa popri toku ešte kúsok vyššie. Došiel som až
na slovensko-poľskú hranicu, ktorá je od Ondavky pešou chôdzou vzdialená
asi 2 km. Nachádza sa tam nádherný tisový les, ktorý rovnako ako všetky
ostatné lesy, má problém s ťažbou,“
dodal. Vyzerá to tak,
že prameň Ondavy je vlastne lúka na kopci, kde rastú vŕby a nie je nič
iné len mokrina uprostred ihličnatého tisového lesa.
„Z poľskej hranice som sa po druhom brehu vrátil späť dole do
obce. Cestou som ešte pozbieral odpadky. Zarážajúce bolo nájsť odpad asi
meter od kŕmidiel, kde sa pohybujú poľovníci, nikomu zrejme neprekážali.
Ďalej sa mi podarilo objaviť dokumentáciu asi najúžasnejšej veci na
Ondave – prvé osídlenie bobrov na území Slovenskej republiky v povodí
Ondavy,“
uviedol.
Štrnásť stupňová bobria kaskáda sa nachádza priamo nad obcou Ondavka.
„Ťažko povedať, kedy sa bobry ukázali v obci po prvý krát,
ale reintrodukcia bobra na severe je z poľskej strany. Tým, že sa po
poľskej rieke ťahali až k prameňu, tak pre bobry to bolo jednoduché.
Odtiaľ sa začali rozširovať ďalej, pretože bobry majú mláďatá
kontinuálne. Každú jar mladé bobry sú vytláčané do nových teritórií.
Rozširujú si tak hrádze, aby mal každý jeden z nich
priestor,“
pokračoval v rozprávaní I. Kleban ml.
Mladí samci sa ťahajú ďalej a obsadzujú nové teritória a práve bod,
ktorý som objavil je tým bodom, kde to celé v našej doline začalo.
„Ľudia častokrát z nevedomosti a preto, že nevedia, čo od
bobra môžu očakávať, no aj ohryzené stromy majú tú úžasnú schopnosť,
že znova dokážu dorásť. Všetko je to o symbióze
v prírode,“
dodal.
Ďalšou zastávkou bol Vyšný Orlík, kde sa nachádza rybník. Nad rybníkom
sa nachádza ďalšie veľké bobrovisko. Úplne prvou reakciou obyvateľov bolo
snaha o zničenie bobrej hrádze a vyhnanie bobrov, pretože sa báli, že
nebudú mať vodu. „Bobriu hrádzu sa síce podarilo zničiť, no
do mesiaca vznikla nová a ešte vyššia. Ľudia si povedali, že jednoducho
nemá zmysel proti nim bojovať. Sú aj takí, ktorí poznajú význam bobra
v krajine. Je niečo úžasné, čo tam dokázali. Celú lúku nad rybníkom
premenili bobry na priestor pre vodné vtáctvo. Rybári majú zadarmo novú
nádrž,“
povedal.
Riešením určite nie je strhnutie hrádze, či nebodaj zabitie zákonom
chráneného bobra, ale stačí obaliť kmeň stromu plechom a bobor pôjde
inde. Problém bude vyriešený.
Bobor má okolo 30 kg, dorastá až do jedného metra. V Európe bol úplne
vylovený a na pokraji vyhynutia. K nám prichádzajú cez Poľsko bobry
z Litvy a Bieloruska.
„Myslím si, že spoločnosť sa ochrane prírody príliš
nevenuje, nepatrí to k spoločenskej debate. Tí, ktorí prírodu ničia a
neberú ohľad na jej ochranu a dodržiavanie zákonov, by mali byť vytiahnutí
na svetlo, aby sa hanbili s tým, že im vysvetlíme dôvody. Tak ako
v Chotčanke sa v čase hniezdenia a v čase neresu rýb pokojne zasahovalo
strojmi do potoka, povyrezávali sa dreviny…,“
zamýšľa sa
I. Kleban a hovorí, že sa bude musieť znova prebudiť občiansky aktivizmus.
Treba jednoducho nájsť spôsob ako to zmeniť.
Najvýznamnejšie bobrovisko pre Stropkov sa nachádza blízkosti areálu pod
vlekom. „Sú tu už asi dva roky. Majú trinásť kaskád,
trinásť malých hrádzi na odvodňovacom kanáli, ktorý ide od Bokše popri
DSS Stropkov. Zdržiava sa tam vtáctvo. Teraz sú tam lúky a aj za sucha tam
jednoducho bola voda. Ak by tam neboli bobry, tak tam vody niet, ani v kanáli.
Tým, že sa tam držia, celá oblasť si udržala aj spodnú
vodu,“
povedal.
Bobroviská sa ďalej nachádzajú v Breznici v smere na Miňovce, kde sa na
150 m toku dvihnutá hladina z 5 cm na jeden meter. Bobry tam teda udržali
vodu pre okolité polia. „Hrádza je krásna a je k nej dobrý
prístup. Bobrovisko je tu aktívne a je vidieť stopy po bobroch. Rizikom je
len to, že sa v bezprostrednej blízkosti nachádza pole i posed. Je otázne,
či sa tam populácia udrží,“
hovorí I. Kleban.
Ďalšou zaujímavou oblasťou je obec Tokajík. Bobry sa tu v tejto oblasti
ťahajú od Domaše. „Sú tu 2 bobroviská, dokonca je to priamo
osídlenie z Domaše od Mrázovies sa sem nemali ako dostať. Dostali sa tam
okľukou cez Domašu. V Ďapalovciach je 5 hrádzi, našla sa aj šiesta.
Z Vojtoviec boli bobry vyhnané, pretože ničili stromy. Chvíľu na to tam
prišli „ťažiari“, to už problém nebol,“
uviedol.
Ďalšími oblasťami sú Soľník, Matovce, Potoky i Giraltovce.
„Vyzerá to tak, že všetky prítoky Ondavy sú obsadené. Je to
jediná šanca pre tento región ako zadržať vodu v krajine,“

uzatvára I. Kleban.
Bobor je vo svojej podstate jedno z mála zvierat, ktoré ovplyvňuje svoje
prostredie tak, aby sa mu v ňom žilo lepšie. Potrebuje plytké jazierka, kde
sa môže bezpečne pohybovať a chrániť sa pred predátormi. Je výborný
stavebný inžinier a vodohospodár, ktorý nepotrebuje povolenia z odboru
životného prostredia a robí pre nás ľudí skvelú prácu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter