Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na pracovných pohovoroch personalistovi veľa napovie neverbálna komunikácia

<h3>F. Slabej: „Po ukončení výberového konania by mali informovať
všetkých záujemcov, žiaľ, opak je často pravdou.“</h3>

<p>Väčšina ľudí, ktorých čaká pracovný pohovor, je plná otázok a
očakávaní. Mnohí na internete sledujú rôzne videá či diskusie, ako
najlepšie zaujať a vyhrať. Existujú odpovede, ktorým je lepšie vyhnúť sa
a naopak aj tie, čo nám pomôžu získať vysnívanú prácu. Svoje
skúsenosti a poznatky nám prezradil personalista Filip Slabej. Mnoho
záujemcov o pozíciu trápi, aké otázky by im potenciálny zamestnávateľ
mohol položiť.</p>

<p><strong><em>„Podľa môjho názoru sa nedá presne povedať, čo
najčastejšie zaujíma personalistov. Každý pohovor je iný a nie na každom
položím rovnakú otázku, dokonca ani vtedy, keď sa pýtam na tú istú vec.
Nie som zástancom prísne štruktúrovaných pohovorov, u ktorých by sa dalo
povedať, aké otázky sú položené. Zväčša sa však pýtam na pracovné
skúsenosti, kompetencie a povinnosti, ktoré mal človek na predchádzajúcich
pracovných miestach, na problémy, ktoré riešil, čomu sa najčastejšie
venoval, aké má za sebou úspechy a neúspechy, s kým každým vo svojej
práci komunikoval, v akom veľkom tíme pracoval, kvôli čomu bol pracovný
pomer ukončený. Kandidátov sa pýtam, ako by charakterizovali svoju osobnosť
a množstvo ďalších vecí, ktoré ale závisia od charakteru obsadzovanej
pracovnej pozície. Iné otázky kladiem obchodníkovi ako účtovníkovi či
nákupcovi. Zaujíma ma, kedy by človek mohol nastúpiť do novej práce, aké
platové podmienky očakáva. Celý pohovor a otázky staviam tak, aby som
zistil tri základné veci – či je človek dostatočne odborne pripravený,
osobnostne vhodný a primerane motivovaný na výkon pracovnej pozície,
o ktorú sa uchádza,“</em></strong> vysvetľuje. Osoba, ktorá vedie
pohovor, sa nemôže pýtať na národnosť, náboženstvo, rodinný stav,
politické presvedčenie či sexuálnu orientáciu. V prípade, ak nastane
situácia, že niektorá z týchto otázok na pohovore aj tak padne, je dobré
zareagovať diplomaticky. <strong><em>„Personalistu sa vtedy môžete
spýtať, prečo je pre neho odpoveď na túto otázku dôležitá alebo ako
súvisí s výkonom práce na danej pozícii. Je tu aj možnosť zareagovať
asertívne a povedať, že podľa vášho názoru nie je odpoveď na túto
otázku potrebná aj vzhľadom na to, že sa zákonne nesmie
vyžadovať,“</em></strong> podotýka Filip. Niektorí ľudia si myslia, že
je dobré, ak sa na pracovný pohovor oblečú až príliš slušne a elegantne,
aj v tomto prípade však veľa závisí od potenciálnej pracovnej pozície.
<strong><em>„Ak sa uchádzate o miesto vo finančníctve, bankovníctve alebo
v štátnej správe, voľte skôr formálne oblečenie. V prípade, že ide
o prácu v reklamnej agentúre, nič sa nestane, ak bude odev kreatívnejší.
Je ale vhodné vyhnúť sa výstrednému oblečeniu. Podľa teórie je správne
zvoliť šaty tak, aby sa človek prispôsobil štýlu, ktorý preferujú
zamestnanci firmy. Pre dámy môže byť dobrou voľbou kostým (nohavice,
sukňa), pre pánov oblek v čiernej, modrej alebo šedej farbe. Osobne si
však nemyslím, že oblečenie je dôležité. Ide skôr o celkový dojem,
ktorý kandidát zanechá. Je potrebné dať si pozor na silný a výrazný
parfum,“</em></strong> ozrejmuje. Opýtali sme sa, či sa negatívne
vlastnosti dajú prezentovať tak, aby v konečnom dôsledku nevyzneli až
v takom zlom svetle. <strong><em>„Dá sa to, niekedy mám pocit, že táto
téma sa preberá na základnej škole. Veľmi často sa mi totiž stáva, že
uchádzač podáva svoje negatívne stránky spôsobom, aby vyzneli pozitívne.
Dospelo to už do stavu, že ma to prestalo baviť a ľudí hneď zastavím. Je
počuť, keď je niečo naučené a odrecitované. Mňa zaujíma, či si je
kandidát vôbec vedomý svojich slabších stránok a ako na nich reálne
pracuje. Preto hneď, keď sa spustí básnička o tom, ako mu jeho negatívna
vlastnosť pomáha byť úspešným, pýtam sa, ako na tejto svojej slabosti
pracuje, aby ju odstránil alebo aspoň obmedzil,“</em></strong> hovorí.
Existuje nejaká doba, do ktorej sa personalista musí uchádzačovi ozvať či
už s pozitívnym alebo negatívnym výsledkom? <strong><em>„Zákonne táto
povinnosť nie je daná. Každá firma, personalista a človek zodpovedný za
získavanie a výber zamestnancov by mal v duchu šírenia dobrého mena
spoločnosti informovať tak úspešných aj neúspešných kandidátov. Pre
spoločnosť nie je veľmi pozitívnou reklamou, keď uchádzačovi povie, že
sa ozve a pritom opak je pravdou. žiaľ, z praxe viem, že je to veľmi
častá situácia. Firmy si neuvedomujú, že momentálne neúspešný
kandidát, môže byť pre nich o pár rokov či mesiacov vhodným
zamestnancom, no kvôli predchádzajúcej negatívnej skúsenosti, už nebude
javiť záujem. Do koľkých dní by sa mala firma ozvať je individuálne,
záleží od mnohých faktorov. Je iné, ak dané miesto potrebuje nového
človeka ihneď alebo stačí aj mesiac. Podstatné je aj, či výber realizuje
agentúra, ktorá musí čakať na vyjadrenie klienta a až potom môže
informovať kandidáta. Všeobecne ale platí, že uchádzač má byť na konci
pohovoru oboznámený s ďalším postupom a termínom uzavretia výberového
procesu. Potom by mal byť tento čas dodržaný,“</em></strong> podotýka.
Nie je dobré, ak človek, ktorý má o dané miesto záujem, vyhlási, že mu
je v podstate jedno, akú prácu dostane. Je to veľmi zlá formulácia, ktorú
by si mal kandidát radšej nechať pre seba. Na pracovný pohovor sa dá
pripraviť napríklad tak, že sa človek bude sústrediť na odprezentovanie
svojej osoby. V žiadnom prípade nie je dobré klamať. Uchádzač by mal na
pohovore pôsobiť uvoľnene, nenútene a prirodzene. život prináša rôzne
situácie a preto sa ľahko môže stať, že sa síce s personalistom
dohodnete na presnom termíne, no nakoniec to nebudete môcť dodržať.
<strong><em>„Ak nastane takýto problém, odporúčam kontaktovať človeka,
s ktorým som si termín stretnutia dohodol. Je potrebné to však urobiť
hneď, ako zistím, že sa pohovoru nebudem môcť zúčastniť v dohodnutom
čase. Uchádzač by sa mal ospravedlniť, vysvetliť situáciu a požiadať
o iný termín. Nie je sa čoho báť, rozumný človek na druhej strane to
pochopí. V prípade, že nie, je na miesto položiť si otázku, či by vôbec
stálo za to spolupracovať s takouto osobou,“</em></strong> upresňuje.
Personalista Filip Slabej má viacero techník, pomocou ktorých dokáže
odhaliť, či človek na pohovore klame, tie ale nechce prezradiť.
<strong><em>„Poviem však, že veľkú výpovednú lehotu má aj neverbálna
komunikácia. V nej a taktiež vo verbálnej rovine je množstvo náznakov,
ktoré smerujú k tomu, že uchádzač nehovorí pravdu. Potom je jednoduché
zamerať sa na to, čo sa nám zdá byť podozrivé a vracať sa k tomu,
klásť doplňujúce otázky v nečakanú chvíľu. Kandidát vlastne ani
nevie, že sa opäť pýtam tú istú vec, o ktorej sme sa bavili pred
desiatimi minútami. V prípade, že sa odpovede nezhodujú, máme
jasno.“</em></strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter