Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

N. Schellong: Chceme tu realizovať dobrý projekt, nejde o žiadnu privatizáciu

obrazekV priebehu minulého
týždňa sme v súvislosti s projektom na dokončenie nemocničného objektu
oslovili aj riaditeľa Vranovskej nemocnice, n.o., Norberta Schellonga.
V krátkom rozhovore priznal, že v návrhu projektu pripravenom na
pondelkové rokovanie sa objavilo viacero nepresností. Zároveň uviedol, že
investor vzal do úvahy výhrady mestskej rady a návrh bude prepracovaný. Aj
on zdôraznil, že predmetom nemajetkového vkladu mesta do novej akciovky bude
len nedostavaná časť s pozemkom pod budovou.

Odkiaľ plánujete zabezpečiť prostriedky na dobudovanie tejto
časti?

Časť prostriedkov zabezpečí investor (Vranovská investičná,
s.r.o. – pozn. red.), časť vykryjú európske zdroje zo štrukturálnych
fondov.

Prečo je vlastne potrebné zakladať novú obchodnú spoločnosť,
keď VN má v dlhodobom prenájme všetky potrebné
nehnuteľnosti?

Pretože hlavným predmetom činnosti VN je poskytovanie zdravotnej
starostlivosti. Investor sa rozhodol, že keď má investovať peniaze do
Stropkova, tak bude portfólio rozširovať, ale v oblasti novej právnickej
osoby. Nie v tej, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť.

Novou právnickou osobou myslíte Stropkovskú sociálnu,
a.s.?

Medzi inými, samozrejme áno. Vranovská investičná je zakladateľom VN a
takisto by mala byť zakladateľom novej akciovky. Nová obchodná spoločnosť
je základom pre to, aby tu investor alokoval prostriedky. Pretože vo forme
nájomnej zmluvy by nemal dostatočnú záruku, že tú činnosť bude môcť
vyvíjať po celú dobu, keď sa bude investícia realizovať.

Neuvažovali ste aj s možnosťou odkúpenia
nehnuteľnosti?

Nie je to možné z „iks“ iných atribútov, ktoré vám poviem po tom,
čo zastupiteľstvo v tejto veci rozhodne. S ohľadom na čas to nie je
možné technicky urobiť. Je tam veľa bodov, od zverejnenia výzvy atď.,
prečo sa to nedá urobiť. Chcem vás ešte poprosiť o jednu vec, aby ste si
aj vy novinári uvedomili, že robíme projekt, ktorý bude pre Stropkov
znamenať aj zamestnanosť a ktorý zvýši imidž toho zdravotníckeho
zariadenia. A verte, že to chceme urobiť tak, aby projekt fungoval. Vo
vlastníctve objektov sa nič nemení. Projekt, ktorý tu chceme aplikovať sa
týka iba nevyužitej nedostavanej časti. Nejde o žiadne vyvlastňovanie, ani
o žiadnu privatizáciu. Mesto zostáva majiteľom vo všetkých objektoch,
v ktorých sa bude prevádzkovať zdravotná alebo sociálna
starostlivosť.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter