Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

MO SRZ v Stropkove počas leta trápila nízka hladina vody

<h3>R. Kudič: „Ryby to však ustáli.“</h3>

<p>Nízke hladiny vôd počas letných mesiacov potrápili takmer celý
Slovenský zväz rybárov. Prehľad o uplynulých mesiacoch v rybárskom
revíri Stropkova nám poskytol podpredseda Miestnej organizácie SRZ, Mgr.
Roman Kudič. Najväčším problémom boli v dôsledku horúčav a sucha
prietokovo poddimenzované toky. Ondava a Chotčianka mali veľmi nízke
prietoky – Ondava v Stropkove dlhodobo aj pod 0,5 m3 za sekundu.</p>

<p><strong><em>„Ani napriek veľmi suchému letu a horúcim dňom sme
nezaznamenali úhyn rýb na žiadnych vodách obhospodarovanými MO
SRZ,“</em></strong> skonštatoval. Koncom leta klesla hladina aj Vodnej
nádrže Stropkov. <strong><em>„Vzhľadom na to, že v jeseni sme mali
naplánované zarybnenie, bolo potrebné regulovať odtok z nádrže.
V priebehu septembra sa nám postupne podarilo dostať hladinu na požadovanú
úroveň.“</em></strong> Jesenné zarybnenie prebehlo ešte minulý mesiac.
<strong><em>„Začiatkom októbra sme zarybnili stropkovský rybník násadou
trojročného kapra s celkovou hmotnosťou 2000 kg. Súčasne sme pridali
500 kg dvojročného kapra.“</em></strong> Ten, na lovnú mieru dorastie
v priebehu budúcej sezóny. <strong><em>„Ako lovnú rybu vysadzujeme aj
amura bieleho a z dôvodu dodržania povinného minimálneho zarybnenia aj
karasa, ako sprievodnú rybu.“</em></strong> Po vysadení kapra platí
mesačný zákaz jeho lovu. <strong><em>„Do nádrže sme aj z toho dôvodu
vysadili 550 kg pstruha dúhového. Počas tohto obdobia mohli naši rybári
loviť určenými spôsobmi pomerne atraktívnu rybu,“</em></strong> dodal R.
Kudič. O priaznivejšej sezóne sa dá hovoriť v prípade nedovoleného
chytania. S pytliactvom, resp. s lovom bez povolenia na rybolov sa miestna
rybárska stráž stretáva len málokedy. Počas uplynulej sezóny zaznamenala
iba menšie priestupky. <strong><em>„Disciplína na našich revíroch je na
celkom slušnej úrovni. Náš najväčší revír – Vodná nádrž Stropkov
sa nachádza v meste, kde je väčší pohyb ľudí. Preto je aj možností na
pytliačenie menej. Dôvodom je pomerne prísna legislatíva.“</em></strong>
K obvineniu z trestného činu pytliactva nie je ani potrebné spôsobiť
škodu ulovením ryby, stačí dokázaný úmysel. Stráž najčastejšie rieši
problémy s rybármi vlastniacimi rybársky lístok, ktorí ale nelovia podľa
stanovených predpisov. Minulý týždeň, 7. novembra, začal lov kapra
rybničného. Predsedu MO SRZ sme sa opýtali, či sú s jeho lovením nejaké
obmedzenia alebo pravidlá? <strong><em>„Tak ako pri love každej ryby, aj pri
love kapra platia zákonom, resp. vyhláškou určené
pravidlá.“</em></strong> Lovná miera kapra rybničného je 40 cm. To
znamená, že menšiu rybu tohto druhu si rybár nesmie privlastniť. Zároveň
si rybár môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých
rybárskych revíroch, najviac dva kusy kapra. Ak si loviaci ako prvého
privlastní kapra, ktorého hmotnosť je väčšia ako sedem kilogramov,
obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus kapra.
<strong><em>„V súvislosti so začiatkom lovu kapra z jesennej násady
prosíme našich rybárov a návštevníkov revírov nielen o dodržiavanie
pravidiel lovu, ale predovšetkým o dodržiavanie poriadku a čistoty
v okolí miesta lovu. Vodná nádrž sa nachádza v meste, priamo na jej brehu
je hotel. Z tohto dôvodu ju navštevuje veľa turistov, často aj cudzincov.
Dbajme na to, aby ich zážitky a dojmy z vychádzky po brehu rybníka boli len
pozitívne,“</em></strong> uzavrel.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter